Login
22 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติบัตร  (อ่าน 2001 ครั้ง)

billy/airforce-rider

  • ClubMods
  • EXILE
  • ***
  • กระทู้: 8,388
  • อย่ายอมให้เมื่อวาน.มันมาขโมยวันพรุ่งนี้ของเราไป
  • ดูรายละเอียด
22 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อชาวไบเกอร์ผู้อุทิศตัวและเสียสละ ด้วยการมอบอำนาจให้สมาคมรถจักรยานยนต์สยามไปเป็นผู้แทนดำเนินการร้องขอให้ภาครัฐช่วยเหลือพวกเราในขณะนี้ ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมรถจักรยานยนต์สยาม ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกใหม่จำนวน  76  ท่าน..(อนุมติ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 )
......สมาคมรถจักรยานยนต์สยามของแสดงความยินดีและขอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยความยินดียิ่งครับ บัดนี้สมาคมฯขอแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าสมาคมฯได้รับท่านเข้าเป็นสมาชิกถาวรอย่างสมบูรณ์แล้วและเราจะช่วยกันทำงานเพื่อพี่น้องชาวสองล้อด้วยกันต่อไปในนามสมาคมรถจักรยานยนต์สยาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่สมาคมฯกำลังส่งบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมรถจักรยานยนต์สยามไปให้ท่านแล้วตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครที่ท่านได้ส่งมา ดังรายชื่อต่อไปนี้ ครับ
1.คุณ ณรงค์ชาญ วังศรี.....สงขลา
2.คุณ สุรศักดิ์ หะรังสี....กรุงเทพ
3.คุณ วัชรชัย สาคร ....เชียงใหม่
4.คุณ จิระพงศ์ ชนก.....ชุมพร
5.คุณ เตชิต ศริวงศ์เดชา......ศรีษะเกษ
6.คุณ ศักดิ์รางค์ แสนอุบล ......กรุงเทพ
7.คุณ ชาตรี เทิดทอง.....สงขลา
8.คุณ บุญรัตน์ เจือจันทร์....ชลบุรี
9.คุณ อุทัย ศิริจันทร์.....ชลบุรี
10.MR.POUL ERIKMADSEN…..ระยอง
11.คุณ อัชฌา เภาเย็น.....ระยอง
12.คุณ สุรีรัตน์  ทองจันทร์ ......จันทบุรี
13.คุณ ปุญชรัสมิ์ พิสุทธิ์นิธิกุล......ระยอง
14.คุณ พิทักษ์ ลาภวิไล........ระยอง
15.คุณ มาโนชญ์ สาหร่าย......ระยอง
16. คุณ คุณ วิสูตร อัตถจินต์.....ระยอง
17.คุณ ประจวบ อัตถจินต์.......ระยอง
18.คุณ กันตเมศฐ์ ศรีตนทิพย์.......ระยอง
19.คุณ วิสันต์ แสงจันทร์ .....เชียงใหม่
20.คุณ ฉันทัช พิทยาเลิศสุวรรณ......สมุทรปราการ
21.คุณ ปราโมทย์ เกียรติยศภักดี.....กรุงเทพ
22.คุณ บัญชา ศรีอ่อนรอด......นครปฐม
23.คุณ วสันต์ หลวงเทพนีวัน.....กรุงเทพ
24.คุณ สุรัตน์ เดวัน……..กรุงเทพ
25. คุณ ราเชน มะนูรีม......กรุงเทพ
26.คุณ อนุชา สาสังข์.........นนทบุรี
27.คุณ อนันต์ เปลี่ยนอำรุง.....อุตรดิตถ์
28.คุณ วีระพงษ์ มหาวงศ์......เชียงใหม่
29.คุณ ยรรยงค์  ทองศรี.....ชลบุรี
30.คุณ อนันต์ สุวรรณเวก......นครปฐม
31.คุณ วิทยา อบรมบุญ......กรุงเทพ
32.คุณ เชษฐา ศิริมานะกุล.....กรุงเทพ
33.คุณ เอกลักษณ์ สุทีวาชัยพร.....กรุงเทพ
34.คุณ ฑุฏงค์ ภักดี.......กรุงเทพ
35.คุณ สยาม ตราชู........ปทุมธานี
36.คุณ ชาญยุทธท อุณหสุทธิยานนท์......ปทุมธานี
37.คุณ วันชาติ ดาโสม.......ปทุมธานี
38.คุณ อรรถพร เรืองรอง........กรุงเทพ
39.คุณ ธีระชัย นิลนิยม……สุราษฏร์ธานี
40.คุณ จักราวุธ นิลนิยม.....สุราษฏธานี
41.คุณ นิยม สุคโต.......ระยอง
42. คุณ ธรรมรัตน์ ศรีอ่อนรอด........นครปฐม...
43. คุณ สุจริต ปะทักขินัง.......นครปฐม
44.คุณ เจษฏา ทาสวัสดิ์......ประจวบคีรีขันธ์
45.คุณ ฉัตรธพล สุนทรวารี.......กรุงเทพ
46.คุณ เจษฏา ศรีวิหค......กรุงเทพ
47.คุณ สุขพงษ์ ภูมิอนันต์.....กรุงเทพ
48.คุณ สุชาติ นาคประเสริฐ........ปราจีนบุรี
49.คุณ วรทัศน์ ม่วงนิล.....กรุงเทพ
50. คุณ อนุชารินทร์ สมทอง.....เชียงใหม่
51.คุณ อักษรศักด์ อักขราสา........กรุงเทพ
52.คุณ โกศล ถาวร........กรุงเทพ
53.คุณ เมธี แสงวัฒนรัตน์.....ตาก
54.คุณ อรรณพ จารีย์......เพชรบุรี
55.คุณ สุทัศน์ ศรีสุข......ลพบุรี
56.คุณ เปรมา นิวาสธรรมรัตน์ ........ภูเก็ต
57.คุณ วิชัย ไชยปุริวงศ์……ภูเก็ต
58.คุณ สุรพล อับดุลเลาะห์........กรุงเทพ
59.คุณ ชุมพล ชูม่วง.......กรุงเทพ
60.คุณ สมิต สุขสวัสดิ์ ........ระยอง
61.คุณ วุฒิศักดิ์ สุขญาต......ชลบุรี
62.คุณ ธีรภัทร ศรีสุข.......ชลบุรี
63.คุณ จักรวิช ไมตรีจิตต์......ชลบุรี
64.คุณ อรรถพล สำราญ..........ชลบุรี
65.คุณ ภูมิศักดิ์ เอี่ยมอนันต์เจริญ........ชลบุรี
66.คุณ ณรงค์ ศรีสะอาด.......ฉะเชิงเทรา
67.คุณ โชคชัย คงจันทร์ ..........สุราษฏร์ธานี
68.คุณ อนัน วงศ์เขียน......สุราษฏร์ธานี
69.คุณ สุพัฒน์ สุขสุมิตร.......ปทุมธานี
70.คุณ พิไลวรรณ  เมืองประเทศ……..สุราฏร์ธานี
71.คุณ สิทธิธัช อายุยืน......กรุงเทพ
72.คุณ ศรายุทธ  ไชยศิริ......น่าน
73.คุณ กัณทรากร   ชาญณรงค์... สุราษฏร์ธานี
74.คุณ ยอดชาย มังคละ.......กรุงเทพ
75.คุณ ชัยพงค์ รัตโนธร......อุดรธานี
76.คุณ สมาน วงสลุง…..ลพบุรี
***** สำหรับผู้ทียังไม่มีรายชื่อในรอบนี้ให้ติดตามจากรายชื่ออื่นๆก่อนหน้านี้ที่ประกาศออกไปแล้ว หรือถ้าหากยังไม่เกินกำหนด 1 เดือน วันนับจากวันที่ส่งมาให้รอก่อน เนื่องจากขณะนี้มีผู้ส่งใบสมัครเข้ามาอย่างมากมาย จนทำให้สมาคมฯจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการอนุมัติบัตรที่มีเป็นจำนวนมากช้าลงไปด้วย จึงขอให้ทุกท่านที่ส่งใบสมัครเข้ามาแล้วโปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านว่าส่งออกไปวันไหน ถ้ามีรายชื่ออนุมัติแล้ว ภายใน 7 วันทำการบัตรยังไม่ถึงมือ โปรดส่งข้อความแจ้งมาด้วยครับ จะได้ติดตามให้....ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง ในวันจันทร์ที่24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 22.00 น.
ฟังเพลงมาร์ชประจำกลุ่ม AIRFORCE RIDER ของเราได้ที่นี่ครับ
<embed src="http://www.4shared.com/embed/556219630/97423641" width="420" height="250" allowfullscreen="true"

 

Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033