โฆษณากับเรา

- ลูกค้าที่ซื้อแบนเนอร์เป็นเวลา 6 - 11 เดือนจะได้รับส่วนลด 15% และ 20% สำหรับ 12 เดือนเป็นต้นไป
- HD-Playground ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารูปแบบและดีไซน์ของแบนเนอร์ ที่จะนำมาลงภายในเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐานของ
HD-Playground เท่านั้น
- ราคาดังกล่าว เป็นราคาสำหรับแบนเนอร์ในรูปแบบไฟล์ภาพนิ่ง (.JPG และ .GIF) เท่านั้น
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (Flash) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-320-0033


หน้าแรก (HOME)

ตำแหน่ง H-A-01 ขนาด 1140x185 px ราคา 10,000 บาท/เดือน ( ตำแหน่งนี้จะอยู่ตำแหน่งเดิมทุกหน้า ของเว็บไซต์ยกเว้น หน้า “HDP SHOP” )

ตำแหน่ง H-B-01-03 ขนาด 756x187 px ราคา 7,500 บาท/เดือน ( ตำแหน่งนี้นอกจาก หน้าแรก (HOME) แล้ว ยังอยู่ในหน้า ข่าวสาร (NEWS), บทความ (ARTICLES), อีเว้ท์ (EVENTS) และ มีเดีย (MEDIAS) ในเว็บไซต์อีกด้วย )

ตำแหน่ง H-C-01-10 ขนาด 186x186 px ราคา 2,500 บาท/เดือน ( ตำแหน่งนี้นอกจาก หน้าแรก (HOME) แล้ว ยังอยู่ในหน้า ข่าวสาร (NEWS), บทความ (ARTICLES), อีเว้ท์ (EVENTS) และ มีเดีย (MEDIAS) ในเว็บไซต์อีกด้วย )


ห้องซื้อขาย (CLASSIFIED)

ตำแหน่ง R-A-01-10 ขนาด 635x333 px ราคา 5,000 บาท/เดือน ( ตำแหน่งนี้จะอยู่ตำแหน่งบนสุดของหน้า ห้องซื้อขาย (ROOM FOR SALE) อย่างชัดเจน จะซุ่มสลับกับ BANNER ลูกค้ารายอื่น กำหนดแค่ 10 BANNER ต่อเดือนเท่านั้น )

ตำแหน่ง R-B-01-12 ขนาด 250x200 px ราคา 3,000 บาท/เดือน ( ตำแหน่งนี้จะอยู่ตำแหน่งบนสุดของหน้า ห้องซื้อขาย (ROOM FOR SALE) อย่างชัดเจน จะซุ่มสลับกับ BANNER ลูกค้ารายอื่น กำหนดแค่ 10 BANNER ต่อเดือนเท่านั้น )