Login
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสมาคมจักรยานยนต์สยาม  (อ่าน 2094 ครั้ง)

billy/แอร์ฟรอสไรเดอร์

  • Sportster 883 L
  • **
  • กระทู้: 62
  • ดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสมาคมจักรยานยนต์สยาม
 10 กรกฏาคม 2554 ณ. ห้องประชุมที่ว่าการเมือง พัทยา ชลบุรี
เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม และการแบ่งสาขาของสมาคมฯ
ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จำนวน 25 คน จากสมาชิกสมาคมฯทั่วประเทศและได้คัดเลือกประธานสาขาของสมาคมฯ ประจำในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของสมาคมฯในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสมาชิกต่อไป ส่วนรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมด จะประกาศในหน้าแรกของเวปไซด์ของสมาคมฯ www.smcamag.com เร็วๆนี้ทันทีที่เวปเป็นปกติ เนื่องจากขณะนี้เวปไซด์ของสมาคมฯกำลังปรับปรุง
เรื่องการนำรถของสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยามเข้าจดทะเบียน
     ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าหลังจากการประชุม
ณ. ห้องประชุมรัฐมนตรีเก่า สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 13.30 น.ไปแล้วนั้น สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย (สมอ.) มีความเห็นให้สมาชิกของสมาคมจักรยานยนต์สยาม รวบรวมรายชื่อสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความประสงค์จะขอจดเล่มทะเบียนให้ส่งหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องขอจดทะเบียนในความรับรองของสมาคมจักรยานยนต์สยามได้ดังต่อไปนี้
1. ประเภทรถจักรยานยนต์..........................................................
2. ยี่ห้อรถ..............................................................................
3. รุ่นปี ค.ศ. ..........................................................................
4. เลขตัวรถ............................................................................
5. ยี่ห้อเครื่องยนต์...................................................................
6. เลขเครื่องยนต์....................................................................
7. จำนวน.................................สูบ...................................ซีซี
8. ส่งสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ส่งมายัง กองบรรณาธิการ วารสาร สจยส. 88 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทร. 080-2259191
สมาคมฯขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้กรมสรรพสามิต ได้มีการลดหย่อนอัตราการจัดเก็บภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับการเสียภาษีรถอินวอยด์แล้ว ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ทางสมาคมฯได้ประสานเรื่องนี้จนเป็นผลสำเร็จ จึงขอแจ้งให้ biker ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้กรมสรรพสามิตได้ลดภาษีให้ท่านแล้ว ส่วนรายละเอียดให้สอบถามที่สรรพสามิตเขตพื้นที่ของท่านด้วยตัวเอง
          สำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ได้จัดส่งเอกสารการจดทะเบียนมาให้สมาคมฯแล้ว และเกรงว่าเอกสารของท่าน อาจหลุดรอดไปในทางที่ท่านไม่ต้องการ  โดยกลัวว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุม ขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมฯโดยถูกต้องและได้ส่งเอกสารในการจดทะเบียนมาให้สมาคมฯแล้วนั้น และเรื่องอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการยื่นเรื่องขอจดทะเบียน ถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุม ขอให้ท่านแจ้งเรื่องมายังนายกสมาคมฯเพื่อเข้าช่วยเหลือเป็นการด่วนทันที ได้ที่ จูมิน 081-0001498 ทั้งนี้เพื่อสมาคมฯจะได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่เข้าไปจับกุมให้ทราบถึงข้อเท็จจริงในการขอผ่อนผันให้ทันที
(สิทธิเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยามเท่านั้น)
เรื่อง บัตรสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยาม
สำหรับเพื่อนๆ biker ที่ทำการส่งเอกสารการสมัครสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยามมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ท่านยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกนั้นแต่ด้วยสาเหตุใดๆ ขอรบกวนให้ท่านแจ้งรายชื่อ และจัดส่งเอกสารการสมัครมาให้สมาคมฯใหม่ได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสาร สจยส. 88 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 หรือโทร. 080-2259191 พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องส่งเงิน 100 บาทมาให้ และให้วงเล็บด้วยว่าได้เคยส่งเอกสารการสมัครมาแล้วกับตัวแทนของสมาคมฯท่านใด(ระบุชื่อ) เพื่อสมาคมฯจะได้ติดต่อค้นหาและจัดส่งบัตรไปให้ท่านใหม่ตามที่อยู่ที่แจ้งเท่านั้น

ทิศทางและอนาคตของสมาคมจักรยานยนต์สยาม
ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ภาครัฐได้ให้การยอมรับแล้วว่า สมาคมจักรยานยนต์สยาม เป็นตัวแทนของ ผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสองล้อในประเทศไทย โดยได้ให้อำนาจเป็นตัวแทน ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือจากภาครัฐ และหน่วยงานราชการในการจัดกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์เพื่อดำเนินกิจกรรมของ biker ในทุกชมรมให้สะดวกยิ่งขึ้น จึงขอให้ biker ทุกกลุ่ม ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ขอให้ยื่นเรื่องขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสาร สจยส. 88 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 หรือ โทร. 080-2259191 ณ. บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อสมาคมฯจะได้อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้ต่อไป


* 1.jpg (70.23 KB, 624x320 - ดู 441 ครั้ง.)

 

Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033