Login
ขั้นตอนการจดสรรพสามิต bigbike  (อ่าน 15544 ครั้ง)

billy/airforce-rider

 • ClubMods
 • EXILE
 • ***
 • กระทู้: 8,388
 • อย่ายอมให้เมื่อวาน.มันมาขโมยวันพรุ่งนี้ของเราไป
 • ดูรายละเอียด
ขั้นตอนการจดสรรพสามิต bigbike
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 09:19:22 PM »
ขั้นตอนการจดสรรพสามิตbigbike  ขั้นตอนการชำระภาษีสรรพสามิต
เอกสารประกอบ
1.สำเนาอินวอยซ์
2. ใบเสร็จค่าแรงการประกอบรถ(ใบเสร็จนิสัยแย่คราวก็ได้)
3.รูปถ่ายตัวรถ 1 ใบ
4. ขูดเลขเครื่อง เลขคอ อย่างละ 2 ชุด
5.ใบคำร้องขอให้ประเมินการชำระภาษีสรรพสามิต(พิมพ์เอง)
6. ในกรณีที่เจ้าตัวไม่ได้ไปเองต้องมีหนังสือรับรองอำนาจ

รถ Invoice ส่วนมากจะนำเข้ามาในรูปแบบ อะไหล่ชิ้นส่วน เสียภาษีศุลกากร ประเภทอะไหล่ แต่ไม่ได้ เสียภาษีสรรพสามิต ในรูปแบบรถทั้งคัน อย่างน้อย ถ้าเสียภาษีสรรพสามิต แล้วว่าเป็นรถ ทั้งคันประกอบเสร็จ ก็อาจ นำใบที่กรมสรรพสามิต ออกยืนยัน ตัวรถ ไปลองจดทะเบียนที่ กรมการขนส่งได้ นะ อาจจะทำทะเบียนได้ในราคาถูกเหมือนรถทั่วไปก็ได้นะ

ลักษณะรถ Bigbike ใช้กันอยู่ คือ
1) ชิ้นส่วนอะไหล่ -> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว-->อะไหล่มาประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้---รถเถื่อน
.
2) ชิ้นส่วนอะไหล่ -> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว --> ทำอะไหล่ประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้--->เสียภาษีสรรพสามิต ประเภทยานยนต์พาหนะ --> รถเต็มคันที่ถูกต้องตาม กม. --> เป็นรถไม่มีทะเบียน ไม่สามารถใช้วิ่งตามท้องถนนได้
.
3) ชิ้นส่วนอะไหล่ -> เสียภาษีศุลกากรขาเข้ารูปแบบอะไหล่ใช้แล้ว --> ทำอะไหล่ประกอบเป็นรถเต็มคันสามารถวิ่งได้--->เสียภาษีสรรพสามิต ประเภทยานยนต์พาหนะ -- รถเต็มคันที่ถูกต้องตาม กม. --> นำไปตรวจสภาพ จดทะเบียนที่ขนส่ง--> เป็นรถถูกต้องตามกม. สามารถนำมาวิ่งได้ตามปกติ.

- ข้อที่ 1 เสียแค่ภาษีศุลกากรขาเข้าในรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ ได้ Invoice แต่นำรถมาประกอบเป็นคันใช้สอย ผิดจุดประสงค์ ถูกจับ เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ สังปรับนำรถไม่เสียภาษีป้ายมาวิ่งในทาง ยึดไว้ตรวจสอบว่าเป็นรถจารกรรมมาหรือไม่ เพราะเป็นรถที่ประกอบเองจากชิ้นส่วนอะไหล่ ไม่สามารถชี้ชัดหรือยืนยันแน่ชัดของที่มาในชิ้นส่วนได้ยกเว้นแค่ โครงรถ,และเครื่องยนต์ เท่านั้นที่มีเอกสารทางศุลกากรออกกำกับให้ ทางเจ้าพนักงานมีสิทธิ์ ยึดไว้ตรวจสอบ
และส่งให้ทางสรรพสามิต เทียบปรับปรับอีกครั้ง.

-ข้อที่ 2 ตามหัวข้อที่ 1 เสียแค่ภาษีศุลกากรขาเข้าในรูปแบบชิ้นส่วนอะไหล่ ได้ Invoice นำรถมาประกอบเป็นคัน แล้ว ยืนเรื่อง ให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบประเมินราคาและเสียภาษี เมื่อผ่านมีหนังสือยืนยัน เทียบเท่าได้กับรถที่ประกอบ สมบรูณ์เป็นรถหนึ่งคันสามารถวิ่งได้ แต่ไม่สามารถใช้ในทางหลวงได้ ถ้าถูกจับโดย ตร. จะเทียบได้กับ รถจักรยานยนต์ เล็ก ที่ไม่มีป้าย หรืออยู่ในระหว่างรอป้าย เจ้าพนักงานจะแจ้งข้อหาเทียบปรับ นำรถที่ไม่เสียภาษีป้ายมาวิ่งในทาง ส่วนเรื่องยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบจารกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขอเจ้าพนักงานเท่านั้น ส่วนจะยึดเพื่อส่งต่อให้ทางสรรพสามิตนั้น คงตกไป เพราะได้ผ่านการตรวจสอบและเสียภาษีแล้ว ถ้าเจ้าของรถมีเอกสารยืนยัน การมีตัวตนของเจ้าของและการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง ก็พ้นจากการยึดรถไว้ตรวจสอบ แต่จะต้องถูกปรับ ในข้อหานำรถที่ไม่เสียภาษีป้ายมาใช้ในทาง.

-ข้อที่ 3 รถคันนี้ได้เสีย ภาษีศุลกากรขาเข้า,ภาษีสรรพสามิตรูปแบบ ยานยนต์,นำรถไปตรงสภาพและจดทะเบียนป้าย เมื่อผ่านทางกรมการขนส่งทางบก ออกป้ายมาแล้วให้ถือว่าสิ้นสุด รถคันนั้น ได้เป็นรถที่ถูกต้องตาม กม. ที่ได้รับอนุญาตใช้วิ่งในทางได้** เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ จับและเทียบปรับได้ (200-400 บาท)ในข้อหา วิ่งขวา,ผ่านไฟแดง,ขับโดยประมาท,ดัดแปลงชิ้นส่วน,อุปกรณ์พื้นฐานไม่ครบ เท่านั้น.

กรณีวิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต นำเข้าจากต่างประเทศ
ภาษีสรรพสามิต =( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษี) หารด้วย 1-(1.1x อัตราภาษี)
(  อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 3 )

ตัวอย่างการคำนวณภาษี
บริษัทผู้นำเข้ารายหนึ่ง นำเข้ารถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 123,622.08 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 89,008.00 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 3
ดังนั้น***จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 6,079 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 607.9 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 6,668.90 บาท

เรื่องน่าคิด(แล้วแต่ท่านจะพิจารณา)
1.รถจักรยานยนต์พวกนี้ เป็นรถที่นำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบเป็นคันภายในประเทศครับ ซึ่งเป็นการหลบภาษีสรรพสามิตตั้งแต่ต้น ปกติรถที่นำเข้าทั้งคัน จะต้องเสียภาษีนำเข้า (ศุลกากร) ภาษีสรรพสามิต (ศุลกากรเป็นผู้เก็บแทน) อยู่แล้ว แต่พอนำเข้าเป็นชิ้นส่วน ก็จะเสียภาษีศุลกากรอีกอัตรานึง ซึ่งถูกกว่าการเสียภาษีแบบทั้งคัน ส่วนภาษีสรรพสามิตไม่ต้องเสียเพราะยังเป็นชิ้นส่วนอยู่(ยังไม่เป็นรถ)
2.การประเมินราคา ใช้ราคารถใหม่ในต่างประเทศ(ตอนยังเป็นรถใหม่)อ้างอิงด้วยบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการประกอบอีก
3.อัตราภาษี 3% ของราคาประเมิน บวกด้วยภาษีมหาดไทยอีก 10% ของภาษีสรรพสามิต เช่นราคาประเมิน 100000 บาท ภาษีสรรพสามิต 3% คือ 3000 และอีก 10 % ของสรรพสามิต คือ 300 รวมเป็น 3300 ครับ
4.เรื่องเบี้ยปรับ ปกติสินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จะต้องเสียภาษีก่อนที่จะนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม ถ้านำออกมาก่อนก็ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของค่าภาษีสรรพสามิต (3000*2=6000) ส่วนเงินเพิ่ม ต้องเสียร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับจากรถออกจากโรงอุตสาหกรรม
5.กรมสรรพสามิตมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พวกนี้จะออกทำงานกันตลอด ดูสินค้าในพิกัดของกรมฯ (บางทีต้องทำกันตอนกลางคืนด้วย) และบางครั้งจะไม่แต่งเครื่องแบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดรู้ตัว (คล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ)

ที่มา / ข้อมูล / วันที่ 04/06/2009
http://www.soryon.com/41.html

ข้อมูลของอีกท่านนึงครับ เอามาลงให้อ่านประกอบกัน กระทู้นี้ลงถาม-ตอบในเว็ปมอไซด์ดอทคอม

การขอชำระภาษีสรรพสามิตร สิ่งที่ต้องมีครับผม

1. สำเนาอินวอย ที่มีการนำเข้าทั้งหมายเลขเครื่องและหมายเลขตัวถัง (เอาของจริงไปด้วย)
2. สำเนาใบรับรองอินวอย จากกรมศุล (ใบเสร็จเล็กๆสีเหลืองออกให้โดยกรมศุลราคา 160 บาท) (เอาของจริงไปด้วย)
3. สำเนาใบเสร็จเจ้าของชื่อในอินวอย ในการซื้อเครื่องยนต์และตัวถังจากผู้นำเข้า (ปกติมีมากับอินวอย) (เอาของจริงไปด้วย)
4. สำเนาการซื้อขาย (หากชื่อในอินวอยเป็นบุคคลอื่น) เช่นสัญญาซื้อขายมีสำเนาบัตรที่ไม่หมดอายู และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย รับรองสำเนาเรียบร้อย (เอาของจริงไปด้วย)
5. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอชำระภาษี และสำเนาทะเบียนบ้าน
6. ใบเสร็จการจ้างประกอบรถมอเตอร์ไซค์ มีอายุไม่เกิน 15 วัน (ขอซื้อที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง) ราคาในใบเสร็จประมาณ 3 - 4500 บาท
7. รูปถ่ายรถที่ประกอบเสร็จ ซ้าย – ขวา – หน้า – หลัง
8. ลอกเลขคอ เลขตัวถัง 2 ชุดให้อ่านชัดเจน
9. เอารถไปให้ดูเลขคอเลขตัวถังด้วย (บางแห่งไม่ต้อง)
ราคา ในการชำระ ใช้เกณท์ที่กำหนดมาจากกรมศุลเป็นมาตรฐาน คิด 3 เปอร์เซ็นต์จากราคากำหนด + 10 เปอร์เซ็นต์จากราคาที่คิดเป็นภาษีกระทรวงมหาดไทย (บำรุงท้องที่)

ตัวอย่าง
Honda CBR1100XX ราคาประเมิน 580,000.00 บาท 3 % = 17484 +10%ของราคาสรรพสามิตรที่ประเมิน 1660.98 +ค่าใช้จ่ายรถจักยานยนต์ 87.42
รวมจ่าย 19,232.00 บาท

Harley davidson 1450 ราคาประเมิน 1,010,000.00 บาท 3 % = 30036.00 +10%ของราคาสรรพสามิตรที่ประเมิน 2853.42 +ค่าใช้จ่ายรถจักยานยนต์ 150.18
รวมจ่าย 33,039.00 บาท ครับผม

ข้อมูลจากคุณสกุล   วันที่05/06/2009
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V7888325/V7888325.html


* af (436).jpg (22.43 KB, 500x500 - ดู 24296 ครั้ง.)
ฟังเพลงมาร์ชประจำกลุ่ม AIRFORCE RIDER ของเราได้ที่นี่ครับ
<embed src="http://www.4shared.com/embed/556219630/97423641" width="420" height="250" allowfullscreen="true"

kob_the_kop

 • EXILE
 • กระทู้: 6,357
 • ดูรายละเอียด
Re: ขั้นตอนการจดสรรพสามิต bigbike
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 09:23:47 PM »
ขอบคุณที่นำความรู้ดีๆมาฝากครับพี่บิลลี่... pray worship ;D


* f08.gif (38.93 KB, 100x95 - ดู 8027 ครั้ง.)

jiuer7845

 • Sportster 883 L
 • **
 • กระทู้: 52
 • ดูรายละเอียด https://www.jordan11.org/
Re: ขั้นตอนการจดสรรพสามิต bigbike
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2022, 03:57:07 PM »
Yeezy Shoes
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy 350
Jordan AJ 1
Jordan 1
Jordans
Jordans Shoes
Jordan 4
Air Jordan 4
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy Boost
Yeezy Boost 350
Yeezy Slides
Yeezy
Yeezy Shoes
Yeezy
Yeezy Boots
Yeezy
Birkin Bag
Yeezy Crocs
Pandora
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Birkin Bag
Birkin Bags
Birkin Bag
Birkin Bags
Yeezy Slides
Fake Yeezys
Michael Kors Handbags
Michael Kors
Michael Kors Handbags
Michael Kors Outlet
Michael Kors Outlet Online
Jordan 1
Ray Ban Outlet
Ray Bans Outlet
Ray Bans
Rolex Watches
Adidas Yeezy
Adidas Yeezy
Yeezy Shoes
New Yeezys
Ray Bans
Ray Bans UK
Ray Ban Glasses
Ray Ban Sunglasses
Ray Ban Outlet
Ray Bans Outlet
Nike Outlet
Ray-Ban Sunglasses
Nike Factory
Yeezys
Ray Ban Sunglasses
Nike Outlet Online
Nike Outlet
Yeezy Shoes
Nike Trainers
Nike UK
Yeezy
Rolex
Rolex Watches
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Travis Scott Jordan 1
Air Jordans
Jordan 11
Jordan 11
Jordans Shoes
Moncler Outlet
Off White
Yeezy 450
Yeezy 500
Nike Outlet
Jordans 4
Jordan Retro 4
Jordan Shoes
Yeezy
Yeezy 700
Yeezy Supply
Off White Shoes
NFL Jerseys
Fake Yeezys
Retro Jordans
Nike Air Jordan
Jordans Shoes
Yeezy 350 V2
Adidas Yeezy
Yeezy
Yeezy 700
Yeezy
Nike Outlet
Yeezy
Yeezy Foam Runner
Nike Outlet
Nike Outlet
Jordan AJ 1
UNC Jordan 1
Jordan 13
Jordan AJ 1
Yeezy Supply
Yeezy Zebra
Jordan 5
Jordan 1 Low
Air Jordans
Pandora Charms
Adidas UK
Adidas Yeezy
Yeezy 350
Jordan 1
YEEZY SUPPLY
Nike Shoes
Nike Outlet
Pandora Outlet
Air Jordan 4
Adidas Yeezy
Air Jordan 11
Air Jordan 1
Nike Jordans
Jordan 1s
Pandora UK
Nike Jordan 1
Jordan 1
Yeezy Slides
Nike Air VaporMax
Nike Vapormax Flyknit
Air Jordan 1 Mid
Adidas yeezy
Yeezy 350
Nike Shoes1V21212
Nike Outlet
Yeezy
NFL Shop Official Online Store
Nike UK
Yeezy
Yeezy 350V1212

 

Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033