Login

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - billy/แอร์ฟรอสไรเดอร์

หน้า: 1 ... 3 4 [5]
61
Highway Oxide / งาน VC.THAILAND BIKE WEEK11 11-12 มีนาคม 2554
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 10:23:15 AM »
งาน VC.THAILAND BIKE WEEK11  11-12 มีนาคม 2554

โครงการ  "เรารักในหลวง 7 ธงชัยมงคล ร้อยความดีถวายพ่อ "
ณ BKK WEEKEND ตลาดนัดความสุขประตูกรุงเทพมหานคร
---------------------------------------
จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย ร่วมกับ Vclass ManiaClub
(VclassMagazine,www.vclassspecial.com,www.countrybikethailand.com,www.bkkweekend.com )108 ชมรมไบค์เกอร์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งในและต่างประเทศ คาวบอยอินเดียน อเมริกันคาร์และ เพื่อนชมรมไบค์เกอร์ทั่วไทย และต่างประเทศ อเมริกันคาร์ รถคลาสสิค คาวบอยอินเดียน
แนวคิดการจัดงาน
เนื่อง ในวโรกาสปีมหามงคลครบเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษามหาราชา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่จะมาถึงในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทาง Vclass Mania Club(VclassMagazine,www.vclassspecial.com,www.countrybikethailand.com) 108 ชมรมไบค์เกอร์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งในและต่างประเทศ คาวบอยอินเดียน อเมริกันคาร์และคนรักรถคลาสสิค มีความประสงค์จะจัดโครงการรวมใจ ร้อยความดีถวายพ่อและ ร่วมถวายพระพรจากพสกนิกรทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน ชื่อโครงการว่า“ WE LOVE THE KING 7 ธงชัยมงคล ร้อยความดีถวายพ่อ ” ในงาน VC.THAILAND BIKE WEEK 11 โดยมีชาวไบค์เกอร์กว่า 20,000 คนทั่วประเทศเป็นสื่อกลางเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนให้ได้ร่วม แสดงพลังรู้รักสามัคคี ของพสกนิกรชาวไทย ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประจักษ์แก่สายตา คนทั้งโลก อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ตั้งแต่ต้นปีมหามงคล ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2554 ณ BKK WEEKEND ตลาดนัดความสุขประตูกรุงเทพมหานคร( www.bkkweekend.com )
โดย คณะดำเนินงานจะนำรายได้การจัดงานเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือในกิจกรรมและการพัฒนาศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง พระราชดำริ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรอยพระบาท ทำดีถวายพ่อ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงพลังรู้รักสามัคคี ความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ 1 กทม. 6 ภูมิภาค ในวโรกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชา โดย “ การจัดขบวนชาวไบค์เกอร์แห่อัญเชิญ 7 ธงชัยมงคล ถวายพระพรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารี” พร้อมสมุดลงนาม ทำดีถวายพ่อแต่ละจังหวัด มายังกรุงเทพฯ โดยมีชมรมไบค์เกอร์แต่ละจังหวัดเป็นสื่อกลาง ฑูตสันถวไมตรี เพื่อประสานภาครัฐและประชาชน อัญเชิญส่งมอบเป็นทอดๆ ลงมารวมกันแห่อัญเชิญ 7 ธงชัยมงคลถวายพระพรพร้อมกันในวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ.2554 ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นกำลังพระทัยให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
2. เพื่อจัดหารายได้ ทูลเกล้า ฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงช่วยเหลือในกิจกรรมการพัฒนาศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย โดยมีพระองค์ท่านทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรอยพระบาท ทำดีถวายพ่อ
3. เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั่วไทย กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเป็นการฟื้นฟูเยียวยาสังคมและจิตใจประชาชนให้สงบร่ม เย็น ภายใต้ร่มพระบารมี ทั้งในภาค SME และมหภาค เช่น ธุรกิจ เอกชน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกฯลฯ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สินค้า และบริการ จากค่ายรถมอเตอร์ไซค์และร้านค้าผู้ประกอบการชั้นนำในประเทศไทย รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ตามกฎจราจร ประสานความร่วมมือด้วยดี ให้ชาวมอเตอร์ไซค์ ชมรมไบค์เกอร์ต่างๆ ได้พบปะ เสวนานำเสนอสิ่งดีๆ ให้ประจักษณ์แก่ทางภาครัฐ และประชาชนทั่วไป
5. เพื่อรณรงค์ปลูกป่า กระตุ้นจิตสำนึกอันดีงาม รณรงค์สร้างประโยชน์ให้สังคมร่มเย็น ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้อยโอกาส เด็กกำพร้าจากสึนามิ ผ่านทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก เป็นการร่วมทำดี ตามรอยพระบาท ทำดีถวายพ่อของแผ่นดิน สร้างสรรค์สังคมไทย
รูปแบบกิจกรรมในงาน 2 วัน 2 คืน ( 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2554) จะประกอบด้วย
1. ไฮไลท์แรลลี่แห่อัญเชิญ 7 ธงชัยมงคล ร้อยความดีถวายพ่อ พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมสมุดทำดีลงนามทำดีเพื่อพ่อ แต่ละจังหวัด มายังกรุงเทพฯ เพื่อแห่รวมกัน7 ธง ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 นำขบวนโดยกองเกียรติยศสันติบาล รถอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ กทม. ปิดท้ายด้วยขบวนธง 108 ชมรมไบค์เกอร์เจ้าภาพและผองเพื่อน ชมรมไบค์เกอร์ทั่วไทย และต่างประเทศ อเมริกันคาร์ รถคลาสสิค คาวบอยอินเดียน ครั้งแรก ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อถวายแด่เอกกษัตริย์ WE LOVE THE KING หนึ่งเดียวในโลกที่กรุงเทพมหานคร
2. การร่วมจุดเทียนชัยแปรอักษรถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี รู้รักสามัคคีของพี่น้องชาวไบค์เกอร์และประชาชนเป็นไทย ที่เข้าร่วมงานแปรอักษรไฟเป็นคำว่า WE LOVE THE KINGในภาคกลางคืนวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554
3. นิทรรศการ “รวมใจไบค์เกอร์เฉลิมพระเกียรติร้อยความดีถวายพ่อหลวง” จากเจ้าภาพVlass Mania Club(VclassMagazine,www.vclassspecial.com,www.countrybikethailand.com)
108 ชมรม Biker ทั่วไทย พร้อมกิจกรรมสารพันบันเทิงทั้งในและออกบู๊ธ เชื่อมความสามัคคีจากทุกภูมิภาค
4. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษามหาราชา จากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตฯลฯ พร้อมกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆ
5. เทศกาลอาหารและดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา “ Music & Food Festival For King ” จากผุ้สนับสนุนหลัก
6. BANGKOK VC. THAILAND BIKE WEEK 11 โชว์นวัตกรรมยานยนต์มอเตอร์ไซค์ งานฝีมือต่างๆ จากค่ายมอเตอร์ไซค์และShop ดังทั่วไทยที่เข้าร่วมงาน
7. การออกบู๊ธของจำหน่ายราชการและสมาคมสำคัญ เช่น สภากาชาดไทย , ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย ,สันติบาล3 ,ตำรวจทางหลวง,ตำรวจท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมSMC, มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ,โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯลฯ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนและ SMESต่างๆ

ทั้งหมดนี้จะจัดบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ริมถนนพหลโยธิน ซอย 54 /2 เลยโรงเรียนนายเรืออากาศของ BKK WEEKEND ตลาดนัดความสุขสุดสัปดาห์ (www.bkkweekend.com

รายชื่อเจ้าภาพร่วมงานดูได้จากที่นี่ครับ
http://www.vclassspecial.com/bikerclub/vc-thailand-bike-week/7-23506/
วิธีการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ
http://www.vclassspecial.com/bikerclub/vc-thailand-bike-week/7-23211/

62
Relax Talk / Re: น้ำตกที่สวย มันสวยได้เพราะอะไร?‏
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 08:48:16 AM »
เรื่อง ประตูสองบานโดย กะว่าก๋า

ประตูมีหลายแบบ
ความทุกข์และปัญหาก็มีหลายแบบเช่นกัน

บางครั้งเราใช้ชีวิตแบบดึง
ทั้งที่ประตูบอกว่าผลัก

และใช้ชีวิตแบบผลัก
ทั้งที่ประตูบอกให้เลื่อน

ประตูเปิดไม่ออก ปัญหาผลักไม่ออก
ไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาแก้ไม่ได้ หรือประตูเปิดไม่ได้

หากแต่เป็นที่ตัวเราไม่เคยใช้ "ความคิด"
เพื่อค้นหาวิธีการเปิดประตูอย่างถูกต้องเลย

หน้า: 1 ... 3 4 [5]
Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033