Login

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - billy/แอร์ฟรอสไรเดอร์

หน้า: [1]
1
Airforce Rider / ภาพงานคุณแม่โจ๋ AIRFORCE
« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2011, 03:39:33 PM »
คุณแม่ ถนอม ยั่งยืน คุณแม่ของโจ๋ AIRFORCE ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเช้านี้ (13ตุลาคม2554) เจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่ วัดคู่สร้าง ศาลา มาท้วม ซอยสุขสวัสดิ์-คู่สร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ขอเรียนเชิญพี่น้องผองเพื่อน biker และผู้คุ้นเคยร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโจ๋ AIRFORCE 084-3340119

 

2
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสมาคมจักรยานยนต์สยาม
 10 กรกฏาคม 2554 ณ. ห้องประชุมที่ว่าการเมือง พัทยา ชลบุรี
เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม และการแบ่งสาขาของสมาคมฯ
ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จำนวน 25 คน จากสมาชิกสมาคมฯทั่วประเทศและได้คัดเลือกประธานสาขาของสมาคมฯ ประจำในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของสมาคมฯในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสมาชิกต่อไป ส่วนรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมด จะประกาศในหน้าแรกของเวปไซด์ของสมาคมฯ www.smcamag.com เร็วๆนี้ทันทีที่เวปเป็นปกติ เนื่องจากขณะนี้เวปไซด์ของสมาคมฯกำลังปรับปรุง
เรื่องการนำรถของสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยามเข้าจดทะเบียน
     ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าหลังจากการประชุม
ณ. ห้องประชุมรัฐมนตรีเก่า สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 13.30 น.ไปแล้วนั้น สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย (สมอ.) มีความเห็นให้สมาชิกของสมาคมจักรยานยนต์สยาม รวบรวมรายชื่อสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความประสงค์จะขอจดเล่มทะเบียนให้ส่งหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องขอจดทะเบียนในความรับรองของสมาคมจักรยานยนต์สยามได้ดังต่อไปนี้
1. ประเภทรถจักรยานยนต์..........................................................
2. ยี่ห้อรถ..............................................................................
3. รุ่นปี ค.ศ. ..........................................................................
4. เลขตัวรถ............................................................................
5. ยี่ห้อเครื่องยนต์...................................................................
6. เลขเครื่องยนต์....................................................................
7. จำนวน.................................สูบ...................................ซีซี
8. ส่งสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ส่งมายัง กองบรรณาธิการ วารสาร สจยส. 88 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทร. 080-2259191
สมาคมฯขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้กรมสรรพสามิต ได้มีการลดหย่อนอัตราการจัดเก็บภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับการเสียภาษีรถอินวอยด์แล้ว ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ทางสมาคมฯได้ประสานเรื่องนี้จนเป็นผลสำเร็จ จึงขอแจ้งให้ biker ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้กรมสรรพสามิตได้ลดภาษีให้ท่านแล้ว ส่วนรายละเอียดให้สอบถามที่สรรพสามิตเขตพื้นที่ของท่านด้วยตัวเอง
          สำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ได้จัดส่งเอกสารการจดทะเบียนมาให้สมาคมฯแล้ว และเกรงว่าเอกสารของท่าน อาจหลุดรอดไปในทางที่ท่านไม่ต้องการ  โดยกลัวว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุม ขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมฯโดยถูกต้องและได้ส่งเอกสารในการจดทะเบียนมาให้สมาคมฯแล้วนั้น และเรื่องอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการยื่นเรื่องขอจดทะเบียน ถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุม ขอให้ท่านแจ้งเรื่องมายังนายกสมาคมฯเพื่อเข้าช่วยเหลือเป็นการด่วนทันที ได้ที่ จูมิน 081-0001498 ทั้งนี้เพื่อสมาคมฯจะได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่เข้าไปจับกุมให้ทราบถึงข้อเท็จจริงในการขอผ่อนผันให้ทันที
(สิทธิเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยามเท่านั้น)
เรื่อง บัตรสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยาม
สำหรับเพื่อนๆ biker ที่ทำการส่งเอกสารการสมัครสมาชิกสมาคมจักรยานยนต์สยามมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ท่านยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกนั้นแต่ด้วยสาเหตุใดๆ ขอรบกวนให้ท่านแจ้งรายชื่อ และจัดส่งเอกสารการสมัครมาให้สมาคมฯใหม่ได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสาร สจยส. 88 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 หรือโทร. 080-2259191 พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องส่งเงิน 100 บาทมาให้ และให้วงเล็บด้วยว่าได้เคยส่งเอกสารการสมัครมาแล้วกับตัวแทนของสมาคมฯท่านใด(ระบุชื่อ) เพื่อสมาคมฯจะได้ติดต่อค้นหาและจัดส่งบัตรไปให้ท่านใหม่ตามที่อยู่ที่แจ้งเท่านั้น

ทิศทางและอนาคตของสมาคมจักรยานยนต์สยาม
ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ภาครัฐได้ให้การยอมรับแล้วว่า สมาคมจักรยานยนต์สยาม เป็นตัวแทนของ ผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสองล้อในประเทศไทย โดยได้ให้อำนาจเป็นตัวแทน ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือจากภาครัฐ และหน่วยงานราชการในการจัดกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์เพื่อดำเนินกิจกรรมของ biker ในทุกชมรมให้สะดวกยิ่งขึ้น จึงขอให้ biker ทุกกลุ่ม ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ขอให้ยื่นเรื่องขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสาร สจยส. 88 หมู่ 8 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 หรือ โทร. 080-2259191 ณ. บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อสมาคมฯจะได้อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้ต่อไป

3
ด่วนที่สุด biker ทุกท่านโปรดอ่านและส่งต่อด้วยครับ
     เนื่องจากสมาคมจักรยานยนต์สยามโดยบังจูมิน จะขอนัด biker ทุกกลุ่มเพื่อจัดการประชุมใหญ่ โดยขอเชิญหัวหน้ากลุ่มและตัวแทน biker จากทั่วประเทศมาประชุมในหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมาคมจักรยานยนต์สยาม และ เรื่องแนวทางการนำรถของ biker ทุกกลุ่ม เข้าทำเรื่องขอนิรโทษกรรมเพื่อจดทะเบียน รวมถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมาย โดยจะจัดการประชุมที่ห้องประชุม ศาลากลางเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2554 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ได้อ่านข้อความนี้แล้วโปรดนำข้อมูลนี้ไปบอกต่อให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เล่น อินเตอร์เน็ตด้วย เพื่อจะได้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่  บังมิน 081-0001498  วสันต์  ซวดลวด  089-1144231 อนาคตของทุกคนอยู่ในมือท่านแล้ว

4
V - Class  Event.   ติดตามหรือโพสท์เพิ่มหน้าปฏิทินงานใwww.vclassspecial.com   E-mail:ae_meemusu23@yahoo.com   สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าภาพงาน
2-3 กรกฎาคม 2554 งานสืบสานตำนานผีตาโขนครั้งที่ 6 Lions On Tour ณ อ.ด่านซ้าย จ. เลย ติดต่อ085-4604043พี่เบียร์
8 - 9 กรกฎาคม 2554 HATYAI BIKE WEEK 2011  ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ติดต่อ คุณอู๊ด (หาดใหญ่ไบค์เกอร์) 081-5432156, คุณอู๊ด (ฮาร์ดไรเดอร์) 081-990-3141,
คุณอู๊ด (คลาสสิค) 086-970-5960, คุณจู 081-896-2945, คุณจง 081-896-9291
23-24 กรกฏาคม2554 งาน“สองล้อร่วมใจแบ่งฝันปันรักให้น้อง”ครั้งที่1 ณ.โรงเรียนอนุบาลชานุมานอ.ชานุมานจ.อำนาจเจริญ  ติดต่อเบียร์สองล้อเมืองยักษ์ 0845113269,ดุ๊กดิ๊ก 0807314204
6  สิงหาคม  2554  งานทัพพระยาไบค์ไนค์  ซอย นากลาง บ้านโรงโป๊ะ อำเภอบางละมุง ชลบุรี สอบถาม แอ๊ด  089-4908286,อดุลย์ 086-0412924,หนุ่ย 084-1588962
7  สิงหาคม  2554 งานครบรอบ 5 ปี กลุ่มบางมดไรเดอร์คลับ  ที่โรงเหล้าแสงจันทร์ สาขา พระราม2  ติดต่อ ภพ 089-4850088
20  สิงหาคม  2554 งาน ZEUS CLASSICBIKE PATTAYA โครงการปันน้ำใจ ให้น้องครั้งที่ 5 สนามกีฬากลางพัทยา ซ.ชัยพฤษ์ 2  ติดต่อน้าสึก ซีอุส 080-6461719,มาด ซีอุส 087-0561479
3-4 กันยายน 2554 บุรีรัมย์-โคราช 10 ชมรมอิสานใต้คลาสสิก bk .classic on tourณ ลาดอเนกประสงค์ อาแป๊ะฮวด ตำบลหนองหัวแรดอำเภอหนองบุมาก จังหวัดนคราชสีมา ติดต่อคุณไข่ 089-9467028คุณเทิด 080-7263835
24 กันยายน 2554 ชมรมแม่ลาวคลาสสิก จ.เชียงราย   ณ สนามกีฬาเพื่อสุขภาพ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  ติดต่อ 082-7875785 แบ้งค์ 082-4875358 ต้อม 087-3603520พี
1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มนกป่า คาราวานผ้าป่า "โรงเรียนของหนู" ครั่งที่1
ณ โรงเรียน ระหัดราษฏร์สฤษฏิ์ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า ติดต่ 081-3451226 ตั๋น นกป่า
085-7151722 เก๋ หลังแข็ง
8-9 ตุลาคม 2554 THE PARTY OF SIAMVol.1 ณ สนามกีฬาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อ  084-7303531,  085-8750117
15 ตุลาคม 2554 งาน คนเดินทางสุรินทร์ " โครงการพี่ช่วยน้องครั้งที่ 2 "ณ.ศูนย์ศิลปชีพอีสาน-ใต้ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ติดต่อ คุณเหน่ง 087-3053896,คุณจอน 081-7095205,คุณน้อง089-4231096
15-16  ตุลาคม 2554 B.K. BANKHAI CLASSIC CLUB RAYONG ณ. โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ติดต่อเบริ์ดB.K .CLASSIC 085-0894722พี่เอ B.K .CLASSIC 089-2526526
22 ตุลาคม 2554  งานรวมพลคนมอไซค์ รวมใจรักษ์ป่าชุมชน  ครั้งที่ 1 ที่แก่งคอย สระบุรี  ติดต่อ 0898097135
22-23 ตุลาคม 2554 งาน Silver Thailand คาราวานผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 8 ติดต่อ อัฟ 0814927553 (เสาร์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม)
22-23 ตุลาคม 2554 งานสองล้อทำดีเพื่อน้อง ข้าวแป้งคลาสสิคและสองล้อวานรฯคลาสสิค จ.สกลนคร  ติดต่อ 086-2270271 อ๊อฟข้าวแป้งคลาสสิค   จองบู๊ท 085-00035130 ไข่เจียวสองล้อวานร
29 ตุลาคม 2554 งาน MOUNTAIN DAM ณ. เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก ติดต่อ คุณยอด 081-8631677,คุณจอย 081-7528868 (เสาร์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม)
29 ตุลาคม 2554  ROI -ET BIKE WEEK "ไออุ่นสัญจรเพื่อน้องครั้งที่ 2" ณ.สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ติดต่อสอบถาม จุ่ม 101 โทร 087-2142555 เอ้สหายน้าเณร 085-4594471
5 พฤศจิกายน 2554 งาน FRIEND GROUP ณ. สถานที่จัดงานริมน้ำเจ้าพระยาข้างพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ น้าป้อม089-0079143 (เดือนพฤศจิกายน)
5 พฤศจิกายน 2554 งาน DIAMOND CITY ครบรอบ 8 ปี ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อสอบถาม ดาบหยี่ 081-7452655 มด 086-5357935 (เสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน)
5 พฤศจิกายน 2554 งาน Northern Bike Week Vol. 4 จ.เชียงใหม่ ติดต่อ คุณนุ้ย Chrom Devil 086-6543725 พี่หมู Chrom Devil 081-8841269
5-6 พฤศจิกายน 2554 2 ล้อสานฝันแบ่งปันให้น้องครั้งที่ 4 ณ. โรงเรียนบ้านน้ำยาง ต บ้านกลาง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ติดต่อพี่วสันต์ ซวดลวด 0891144231
5-6 พฤศจิกายน 2554 2ล้อสานฝันแบ่งปันให้น้องครั้งที่ 4 ณ. โรงเรียนบ้านน้ำยาง ต บ้านกลาง อ.วังทอง จ. พิษณุโลก ติดต่อพี่วสันต์ ซวดลวด 0891144231
12 พฤศจิกายน 2554  Khon Kaen Bike Week # 4 ณ.ลาน จอดรถศูนย์ประชุมกาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อเบอร์ 043-333-666
12 พฤศจิกายน 2554 JOHER HIGH WAY ติดต่อคุณ จุก 081-9207913
12 พฤศจิกายน 2554 Slow Club Classic "โครงการสองล้อปันน้ำใจให้น้องครั้งที่ 1 "ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาคม ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อ จ่าต่อ 080 - 5961982 ,จ่าแชมป์ 085 - 9476986( จองบูท)
12-13 พฤศจิกายน 2554 งาน สมาคม มินิคลาสสิคปากช่อง ครั้งที่ 6 ณ สนามโมโตครอสปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ติดต่อ โชคชัย 089-8492812,084-0362963 น้อง 087-2447533 โจ้ 088-4287085 จองบู๊ทขายของ  เบิร์ด 089-9451611
12-13 พฤศจิกายน 2554 ตัวแสบคลาสสิคเขาใหญ่ "สานฝันปันน้ำใจให้น้องๆครั้งที่ 2"ตรงข้ามกับ ร.ร.บ้านหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ติดต่อคุณสมาน ชัยอาพร ประธานกลุ่มตัวแสบ Tel 081 - 0635999,คุณพัฒทวิส กลัดพันธ์ (เล็ก) Tel 081 - 5560442
19 พฤศจิกายน 2554 งานนนทบุรีไบค์วีค # 4 ติดต่อ คุณจ๊อด หอมหวล 081-866-3202 เสาร์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน)
25-26  พฤศจิกายน 2554 งาน free life bike week ครั้งที่ 3 ติดต่อ คุณโอ๋ 081-3890647,คุณกี้ 085-6308899
2-3 ธันวาคม 2554 งานหัวหินไบค์วีค 2011 ติดต่อ คุณอ๊อด แวมไพร์ 081-1989621
3 ธันวาคม 2554 งานครบรอบ 5 ปี ลูกสุพรรณ ณ.บึงบ้านโพธ์ตะวันตก (ที่เดิม) ติดต่อ คุณปุ๋ย ลูกสุพรรณ 085 -8395754
3-4 ธันวาคม 2554 เหนือเมฆกลางดงทำดีเพื่อสังคม.ครั้งท ี1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (หน้าพระขาวองค์ใหญ่) ติดต่อ อนัน 08-6846-6606 ติ่ง 08-6865-1396
3-4 ธันวาคม 2554 พญาวานร ผ้าป่าเพื่อการศึกษา # 1  ณ.โรงเรียนบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอำ จ.มุกดาหาร ติดต่อ 0868973811
3 - 4ธันวาคม 2554 MC หนองคาย คลาสสิคร่วมมือร่วมใจทำดีเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ณ. โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ติดต่อ 084-5127880 (ป้อม),082-3109277 (คิง)
10 ธันวาคม 2554 งานลั่นทุ่ง สระบุรี ไบค์วีค 2011 โครงการ “ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ” ติดต่อคุณโย 086 -7627637 (เสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม)
10 ธันวาคม 2554  Brotherhood Bike 3rd Chiangmai Run 2011 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่สา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
17 ธันวาคม 2554 Black Back Night Party บ้านโป่ง คาราวานน้ำใจบิ๊กไบค์เพื่อน้อง ออติสทิค ครั้งที่ 1 ณ. สนามกีฬาท่าผาบ้านโป่ง ติดต่อ คุณ ตั้ว 085-1812828,084-6545310
17 ธันวาคม 2554 งาน Night Party 12 th. dragon way ติดต่อ คุณซุ่น 081-562-6253, 089-9962599 ( เบิ้ล )
17 ธันวาคม 2554  BLACKANGELS ครบรอบ 21 ปี
17-18 ธันวาคม 2554 งานสามพระยาคลาสสิค หัวหิน-ชะอำณ.วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อ โกเอก. 083-2537424 - บังดีน 089-2345943
24 ธันวาคม 2554 วีราโก้ ไทยแลนด์ " หาเงินเข้ากระเป๋า" ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ติดต่อ โชกุน วีราโก้ ไทยแลนด์ 083-700-3939 
7 มกราคม 2555 สะพานใหม่ ติดต่อ คุณหมี 085-5689756
7-8 มกราคม 2555 Red Bat Classic..(ค้างคาวแดง) ครั้งที่ 2
14 มกราคม 2555 59 SPORT BIKE WEEK BY 59 ติดต่อ 081-928-8888 (ป๋าเทพ)
20-21 มกราคม 2555 งานครบรอบ 10 ปี ปากน้ำ ติดต่อ พี่หนุ่ม 083-6900892 (ประธานกลุ่ม) ,พี่อู๊ด ปากน้ำ 081-9278134
21 มกราคม 2555 งานธนบุรี ณ. อำเภอ บางซ้าย จ.อยุธยา นก 089-6785033,พี่ยักษ์ 087-0747329,พี่ต้อม 081-7920065 
28 มกราคม 2555 งาน Night Party การกุศล สร้างโรงพยาบาล ต.บานงา อ.ท่าวุ่น จ.ลพบุรี ติดต่อ คุณน้อย 081-7594255
28 มกราคม  2555 ตัวหลัก คลาสสิค ย้อนยุค ครั้งที่ 3 "สามัคคี MC ไทยแลนด์" ติดต่อ ป้อม TLC 080-4020771 ,เจ TLC 085-0000141
4 กุมภาพันธ์ 2555 งานเปิดตัวกลุ่มฅนป่ามีปืน อ. ปากท่อ จ.ราชบุรี ติดต่อ จ่าต้น 0817051413
10-11 กุมภาพันธ์ 2555 งานบูรพาไบค์วีค
11 กุมภาพันธ์ 2555 สองพี่น้องไบค์วีค # 3  ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ ม้ง 086-3714605
18 กุมภาพันธ์ 2555 บ้ากามไรเดอร์ NIGHT CHARITY # 3 ณ. ตลาดพาเพลิน มหาชัย ติดต่อ พี่ศรี 081-3483107
25 กุมภาพันธ์ 2555 สุพรรณบุรี BIKE CHARITY ติดต่อ โอ๋ DRAGON 086- 9030888
3 มีนาคม 2555 งาน FLYING SKULL ติดต่อ ป๋าสำราญ 081-8649063
24 มีนาคม 2555 งานTHE FOOL NIGHT PARTY SIAM MC CLUB 2012 ณ.ตลาดคลองถม (สนามมวย) จ.สิงห์บุรี ติดต่อ คุณเอก 087-5080969,083-4224531 เอ็ม 080-9277943,084-4584963
7 เมษายน 2555 งาน UNALOME THE NUMBER IS NOT MATTER ติดต่อจ่าโน้ต (ประธานกลุ่ม) 081-3425467 คุณหลอ085-1183003,คุณเล็ก 083 -9801833 (เสาร์แรก เมษายน)
2-3 มิถุนายน  2555 งาน SPM Night Party 2012  "โครงการ ชวนเพื่อนทำบุญ สมทบทุนเพื่อน้อง #3 " ต.เเสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชนบุรี  ติดต่อ จ่าชิน 085-9966276,เพลง 086-4117652,083-9960218,084-7182979
17 พฤศจิกายน 2555 งานนนทบุรีไบค์วีค #5 ติดต่อ เอก THE TIGERS นนทบุรี ไทยแลนด์
089-4478016,คุณจ๊อด หอมหวล 081-866-3202 (เสาร์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน)
16 มีนาคม 2556 งาน ครบรอบ 5 ปี หอมหวล ติดต่อคุณโพด 081-2909905

หมายเหตุ[/color]  พี่ ๆ กลุ่มไหนที่สนใจจะให้  Vclass  Magazine ช่วยประชาสัมพันธ์งานให้ติดต่อมาเบอร์ 085-0571998 ,087-0156816 เอ๋ หญิง VClass สอบถามวัน และจองวันจัดงานก็ติดต่อมา ที่เบอร์ 02-3720032 ยินดีบริการให้ฟรี

5
Airforce Rider / ภาพหลวงตามหาบัวในวัน..ละสังขาล...
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 06:59:55 AM »
ประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
         กำเนิด ในครอบครัวชาวนาผู้มีอันจะกิน ณ บ้านตาด อุดรธานี วันเกิด ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๖ นามว่า บัว โลหิตดี พี่น้องทั้งหมด ๑๖ คน สมัยเด็ก เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยได้รวยทำบุญตักบาตรกับผู้ใหญ่อยู่เสมอ วัยหนุ่ม เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว ขยันขันแข็ง ทำงานอะไรทำจริงๆ จังๆ เป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ในการงานทั้งปวง คู่ครอง เดิมไม่เคยคิดจะบวช เพราะอยากมีครอบครัว แต่มักมีอุปสรรคให้แคล้วคลาดทุกทีไป
 
          เหตุที่บวช เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี พ่อแม่ขอร้องให้บวชตามประเพณีอยู่หลายครั้ง ท่านก็ทำเฉย ๆ ตลอดมา ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธแต่อย่างใด ในครั้งสุดท้ายนี้ ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า หวังพึ่งใบบุญจากการบวชของลูกให้ได้ ถึงกับทำให้พ่อแม่น้ำตาร่วง ครั้งนี้ท่านรู้สึกสะเทือนใจและเห็นใจพ่อแม่มาก จึงตัดสินใจ และยอมบวชตามประเพณี เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ โดยตั้งใจไว้ในตอนต้นนี้ว่า จะบวชเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น
         วันบวช ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดโยธานิมิตร อุดรธานี พระอุปัชฌาย์ ชื่อ ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์(จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ คารพพระวินัย ด้วยเดิมมีนิสัยจริงจัง จึงบวชเพื่อเอาบุญกุศลจริง ๆ และตั้งใจรักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่อย่างเคร่งครัด ในพรรษาแรกท่านได้ตั้งสัจอธิษฐานว่า ในการทำวัตรเช้า-เย็นรวมและการบิณฑบาต จะไม่ให้มีวันใดขาดเลย และท่านก็ทำได้ตามที่ตั้งคำสัตย์ไว้
         เรียนปริยัติ เมื่อได้เรียนหนังสือทางธรรม ตั้งแต่นวโกวาท พุทธประวัติ ประวัติพระสาวกอรหันต์ ที่ท่านมาจากสกุลต่าง ๆ ตั้งแต่พระราชา เศรษฐี พ่อค้า จนถึงประชาชน หลังจากฟังพระพุทธโอวาทแล้ว ต่างก็เข้าบำเพ็ญเพียรในป่าเขาอย่างจริงจัง เดี๋ยวองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในป่า เดี๋ยวองค์นี้สำเร็จในเขา ในเงื้อมผา ในที่สงบสงัด ท่านก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสขึ้นมา อยากจะเป็นพระอรหันต์ พ้นจากทุกข์ทั้งปวงในชาตินี้อย่างพระสาวกท่านบ้าง
          สงสัย ช่วงเรียนปริยัติอยู่นี้ มีความลังเลสงสัยในใจว่า หากท่านดำเนินและปฏิบัติตามพระสาวกเหล่านั้น จะบรรลุถึงจุดที่พระสาวกท่านบรรลุหรือไม่ และบัดนี้จะยังมีมรรคผลนิพพานอยู่ เหมือนในครั้งพุทธกาลหรือไม่
         ตั้งสัจจะ ด้วยความมุ่งมั่นอยากเป็นพระอรหันต์บ้าง ท่านจึงตั้งสัจจะไว้ว่า จะขอเรียนบาลีให้จบแค่เปรียญ ๓ ประโยคเท่านั้น ส่วนนักธรรมแม้จะไม่จบชั้นก็ไม่เป็นไร จากนั้นจะออกปฏิบัติกรรมฐานโดยถ่ายเดียว จะไม่ยอมศึกษาและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาด
         เรียนจบ ท่านสอบได้ทั้งนักธรรมเอก และเปรียญ ๓ ประโยคในปีที่ท่านบวชได้ ๗ พรรษา ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่แห่งนี้เอง เป็นที่แรกที่ท่านได้มีโอกาสพบเห็นท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งต่อมา ได้กลายเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญที่สุดในชีวิตของท่าน
         ออกปฏิบัติ เมื่อเรียนจบมหาเปรียญแล้ว แม้จะมีพระมหาเถระในกรุงเทพฯ สนับสนุนให้ท่านเรียนต่อในชั้นสูง ๆ ขึ้นไปก็ตาม แต่ด้วยท่านเป็นคนรักคำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิต ดังนั้นเมื่อมีโอกาส ท่านจึงเข้ากราบลาพระผู้ใหญ่ และออกปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจัง โดยมุ่งหน้าไปทางป่าเขาแถบจังหวัดนครราชสีมา แล้วเข้าจำพรรษาที่อำเภอจักราช นับเป็นพรรษาที่ ๘ ของการบวช
         พากเพียร ท่านเร่งความเพียรตลอดทั้งพรรษา ไม่ทำการงานอื่นใดทั้งนั้น มีแต่ทำสมาธิภาวนา-เดินจงกรมอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืน จนจิตได้รับความสงบจากสมาธิธรรม
          มุ่งมั่น แม้พระเถระผู้ใหญ่ท่านอุตส่าห์เมตตาตามมาสั่งให้กลับเข้าเรียนบาลีต่อที่กรุงเทพฯอีก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว ที่จะพ้นทุกข์ให้ได้ภายในชาตินี้ ท่านจึงหาโอกาสปลีกตัวออกปฏิบัติได้อีกวาระหนึ่ง
         จิตเสื่อม จากนั้นท่านกลับไปบ้านเกิดของท่าน เพื่อทำกลดไว้ใช้ในการออกวิเวกตามป่าเขา จิตที่เคยสงบร่มเย็น จึงกลับเริ่มเสื่อมลง ๆ เพราะเหตุที่ทำกลดคันนี้นี่เอง
          เสาะหา..อาจารย์ เดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ เดินทางไปขออยู่ศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เหตุการณ์บังเอิญกุฏิที่พักเพิ่งจะว่างลงพอดี ท่านพระอาจารย์มั่นจึงเมตตารับไว้ และเทศน์สอนตรงกับปัญหาที่เก็บความสงสัยฝังใจมานานให้คลี่คลายไปได้ว่า ดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆ เขาเป็นของเขาเอง เขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพาน เขาไม่ได้เป็นกิเลส กิเลสจริง ๆ มรรคผลนิพพานจริง ๆ อยู่ที่ใจ หากกำหนดจิตจ่อด้วยสติที่ใจแล้ว จะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรม ทั้งกิเลสในใจ ขณะเดียวกันจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับ
          ปริยัติ..ไม่เพียงพอ จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาแนะต่อว่า ธรรมที่เรียนมาถึงขั้นมหาเปรียญมากน้อยเพียงใด ยังไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้ แต่กลับจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนา เพราะอดจะเป็นกังวลและนำธรรมที่เรียนมานั้น มาเทียบเคียงไม่ได้ในขณะที่ทำใจให้สงบ และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเนไปที่อื่น จนกลายเป็นคนไม่มีหลักได้
         ดังนั้น เพื่อให้สะดวกในเวลาทำความสงบหรือจะใช้ปัญญาคิดค้น ให้ยกธรรมที่เรียนมานั้นขึ้นบูชาไว้ก่อน ต่อเมื่อถึงกาลอันสมควร ธรรมที่เรียนมาทั้งหมด จะวิ่งเข้ามาประสานกันกับด้านปฏิบัติ และกลมกลืนกันได้อย่างสนิท
         โหมความเพียร จากการได้ศึกษากับผู้รู้จริง ได้รับอุบายต่าง ๆ มากมาย และหักโหมความเพียรเต็มกำลัง ชนิดนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งถึง ๙ คืน ๑๐ คืนโดยเว้น ๒ คืนบ้าง ๓ คืนบ้าง ทำให้ก้นของท่านระบมจนถึงกับแตกพอง เลอะเปื้อนสบงเลยทีเดียว แต่จิตใจที่เคยเสื่อมนั้น กลับเจริญขึ้น ๆ จนสามารถตั้งหลักได้
         จริงจัง ท่านถูกจริตกับการอดอาหาร เพราะทำให้ท่านตัวเบา การภาวนาง่ายสะดวก และจิตใจเจริญขึ้นได้ดี จึงมักงดฉันอาหารติดต่อกันเป็นเวลานาน คราวหนึ่งท่านออกวิเวกแถบป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านไม่เห็นท่านออกบิณฑบาตนานจนผิดสังเกต ถึงขนาดหัวหน้าหมู่บ้านต้องตีเกราะเรียกประชุมกัน ด้วยลือกันว่า ไม่ใช่ท่านเสียชีวิตแล้วหรือก็เคยมี
         นักรบธรรม ท่านไม่เห็นแก่การกินการนอนมากไปกว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรม ดังนั้นในช่วงบำเพ็ญเพียร สภาพร่างกายของท่าน จึงเป็นที่น่าตกอกตกใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมาก แม้ท่านพระอาจารย์มั่นเอง เห็นท่านซูบผอมจนผิดสังเกต ชนิดหนังห่อกระดูก ทั้งผิวก็ซีดเหลืองเหมือนเป็นดีซ่าน ท่านถึงกับทักว่า “โฮ้ ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ” แต่ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะตกใจและเสียกำลังใจ ท่านพระอาจารย์มั่นก็กลับพูดให้กำลังใจในทันทีนั้นว่า “มันต้องอย่างนี้ซิ จึงเรียกว่า นักรบ” ท่านเคยเล่าถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับกิเลส เพื่อจะเอาแพ้เอาชนะกันว่า “ถ้ากิเลสไม่เสียชีวิต เราก็ต้องเสียชีวิต จะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเรานั้น ไม่ได้”
         ปัญญาก้าวเดิน ด้วยความมุ่งมั่นจริงจังดังกล่าว ทำให้จิตใจของท่าน ได้หลักสมาธิแน่นหนามั่นคง ท่านทรงภาวะนี้นานถึง ๕ ปี ไม่ขยับก้าวหน้าต่อ ท่านพระอาจารย์มั่นจึงให้อุบายอย่างหนักเพื่อให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญา ทั้งทางอสุภะ(ซากศพ) กระทั่งถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งส่วนหยาบ ส่วนกลาง และส่วนละเอียด จนสามารถรู้เรื่องรู้ราว ฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับ ๆ ในช่วงนี้ท่านมีความเพลิดเพลินในความเพียรเพื่อฆ่ากิเลส ชนิดเดินจงกรมไม่รู้จักหยุด ตั้งแต่เช้าหลังจังหันจนกระทั่งปัดกวาดในตอนบ่าย ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย
         สิ้น..อาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่นได้มรณภาพลง เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ยังความเศร้าสลดสังเวชใจแก่ท่านอย่างเต็มที่ ด้วยรู้สึกว่าหมดที่พึ่งทางใจแล้ว จากนั้นท่านพยายามปลีกตัวจากหมู่เพื่อน อยู่ป่าเขาตามลำพัง แต่มุ่งอยู่กับความเพียรตลอด สติแนบแน่นกับจิตเป็นอัตโนมัติด้วยภาวนามยปัญญา

6
Airforce Rider / รักครั้งแรกกับชีวิตสองล้อของเรา.....
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 04:37:21 PM »
ครั้งแรกกับการหลงรักในชีวิตสองล้อ
 ....เราจำได้นะว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนเราเด็กๆ.เราได้เห็นขบวนรถขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรถนำขบวนเป็นมอเตอร์ไซค์เท่ๆ (ตอนนั้นยังไม่รู้หลอกว่า hd มันเป็นยังใง)..นำหน้า..ขบวน..ของพระองค์ท่านผ่านไป มันติดตาผมมาจนทุกวันนี้ ไม่รู้ยังใงนะ ผมเริ่มหลงรักและประทับใจที่สุดตั้งแต่ครั้งกระนั้นมา..นึกในใจ..ทำมัยมัน เท่ห์อย่างงี้ (วะ) นั่นคือประสพการณ์ครั้งแรกที่ผมประทับใจ แล้วต่อมาก็ไม่รู้ว่าทำไมหนอ เราถึงได้ชอบดูเค้าแข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบแบบเร็วๆกัน (ในสนามนะ) แต่บนถนนหลวงก็มีบ้างนะแต่กลัวมากกว่าชอบ และแล้ววันหนึ่ง อาการของโรคนี้มันก็หนักมากขึ้นเรื่อยๆโรคพิษสองล้อเริ่มออกอาการขึ้นสมอง ถ้าผมมองเห็นหรือได้ยินเสียง big bike เท่ๆวิ่งตามท้องถนนละก็ ต้องทำหน้าทำตาเหลียวหน้าเหลียวหลัง สอดส่องสายตาเฝ้ามองตามหาตลอด คืออะไรนะ รุ่นใหน ยี่ห้ออะไร ใครเป็นคนขับ..(ตั้งคำถามอยู่ในใจ) ถ้ามีกล้องอยู่ในมือละก็มักจะแอบถ่ายทันที บางครั้งแอบจินตานาการไปว่า ขอเล่นบทเป็นพระเอกที่ชื่อหลิวเตอะหัวสักทีเถอะ จะได้ขับรถมอไซด์มีสาวๆที่เรารักนั่งซ้อนท้ายไปด้วยสักครั้งได้ปะ...เอาแบบในหนังเรื่องผู้หญิงข้าใครอย่าแตะนะ..เฮ้ยย..เท่สุดๆแบบในใจเลย.และแล้ว วันนี้ผมก็ได้มาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการ ผมได้เป็นคนสองล้อขี่มอไซด์ที่สมบูรณ์แบบ ผมได้สั่งสมประสพการณ์บนท้องถนนไปในๆทุกทิศของดินแดนไทย ผมเดินทางไปในทุกที่ ผมมีเพื่อนที่รู้ใจในแบบเดียวกัน มาทำทุกอย่างตามที่ใจเราต้องการ การที่ผมหลงรักในชีวิตสองล้อจากใจจริง ใช่สิ นี่แหละนะ สิ่งที่เราค้นหามาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์(ผมบอกกับตัวเองตลอดมา)และแล้วเราก็ค้นพบว่านี่แหละใช่เลย แต่ในบางคร้งเราอาจจะแอบคิดทบทวนไปว่าสิ่งที่เราได้คิดไปถูกหรือคิดผิดกันแน่นะ เพราะดันไปมีหลายสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมาทำให้ใขว้แขว ก็พี่เล่นมาบอกกันกับเราว่า แบบนี้มันเนื้อหุ้มเหล็กนะ แดดออกก็ร้อน ฝนตกก็เปียก อันตราย ทำไมไม่ไปนั่งรถมีแอร์เย็นๆ ไอ้เราก็เคลิ้มตาม แต่ก็สะดุด..มันจะใช่แน่เหรอ..เราถามตัวเองทุกครั้ง อะอ่า...แต่สุดท้ายเราก็กลับมาลงตัวอย่างเดิมๆ ก็คือคำตอบว่า ใช่แล้วนี่แหละที่ใจตูต้องการ หลายๆครั้งทีไม่มีใครเข้าใจ หลายๆหนที่ไม่มีคนเห็นด้วย แต่ก้ชั่งเถอะยังใงเราก็คือตัวเรา รักและชอบที่จะอยู่ในชีวิตเช่นนี้ตลอดไป ความสุขอยู่ที่ตรงนี้ชัดเจน..คำตอบก็คือ ชีวิตคนสองล้อ นั่นเอง

7
สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ เพื่อนๆ biker และชาว hdp ทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ  ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา ขอให้ปีใหม่ คิดดี ทำดี และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัยให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้ ... แฮปปี้นิวเยียร์  ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่ครับพ้ม

8
Highway Oxide / งาน VC.THAILAND BIKE WEEK11 11-12 มีนาคม 2554
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 10:23:15 AM »
งาน VC.THAILAND BIKE WEEK11  11-12 มีนาคม 2554

โครงการ  "เรารักในหลวง 7 ธงชัยมงคล ร้อยความดีถวายพ่อ "
ณ BKK WEEKEND ตลาดนัดความสุขประตูกรุงเทพมหานคร
---------------------------------------
จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย ร่วมกับ Vclass ManiaClub
(VclassMagazine,www.vclassspecial.com,www.countrybikethailand.com,www.bkkweekend.com )108 ชมรมไบค์เกอร์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งในและต่างประเทศ คาวบอยอินเดียน อเมริกันคาร์และ เพื่อนชมรมไบค์เกอร์ทั่วไทย และต่างประเทศ อเมริกันคาร์ รถคลาสสิค คาวบอยอินเดียน
แนวคิดการจัดงาน
เนื่อง ในวโรกาสปีมหามงคลครบเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษามหาราชา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่จะมาถึงในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทาง Vclass Mania Club(VclassMagazine,www.vclassspecial.com,www.countrybikethailand.com) 108 ชมรมไบค์เกอร์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งในและต่างประเทศ คาวบอยอินเดียน อเมริกันคาร์และคนรักรถคลาสสิค มีความประสงค์จะจัดโครงการรวมใจ ร้อยความดีถวายพ่อและ ร่วมถวายพระพรจากพสกนิกรทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน ชื่อโครงการว่า“ WE LOVE THE KING 7 ธงชัยมงคล ร้อยความดีถวายพ่อ ” ในงาน VC.THAILAND BIKE WEEK 11 โดยมีชาวไบค์เกอร์กว่า 20,000 คนทั่วประเทศเป็นสื่อกลางเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนให้ได้ร่วม แสดงพลังรู้รักสามัคคี ของพสกนิกรชาวไทย ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประจักษ์แก่สายตา คนทั้งโลก อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ตั้งแต่ต้นปีมหามงคล ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2554 ณ BKK WEEKEND ตลาดนัดความสุขประตูกรุงเทพมหานคร( www.bkkweekend.com )
โดย คณะดำเนินงานจะนำรายได้การจัดงานเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือในกิจกรรมและการพัฒนาศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง พระราชดำริ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรอยพระบาท ทำดีถวายพ่อ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงพลังรู้รักสามัคคี ความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ 1 กทม. 6 ภูมิภาค ในวโรกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชา โดย “ การจัดขบวนชาวไบค์เกอร์แห่อัญเชิญ 7 ธงชัยมงคล ถวายพระพรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารี” พร้อมสมุดลงนาม ทำดีถวายพ่อแต่ละจังหวัด มายังกรุงเทพฯ โดยมีชมรมไบค์เกอร์แต่ละจังหวัดเป็นสื่อกลาง ฑูตสันถวไมตรี เพื่อประสานภาครัฐและประชาชน อัญเชิญส่งมอบเป็นทอดๆ ลงมารวมกันแห่อัญเชิญ 7 ธงชัยมงคลถวายพระพรพร้อมกันในวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ.2554 ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นกำลังพระทัยให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
2. เพื่อจัดหารายได้ ทูลเกล้า ฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงช่วยเหลือในกิจกรรมการพัฒนาศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย โดยมีพระองค์ท่านทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรอยพระบาท ทำดีถวายพ่อ
3. เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั่วไทย กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเป็นการฟื้นฟูเยียวยาสังคมและจิตใจประชาชนให้สงบร่ม เย็น ภายใต้ร่มพระบารมี ทั้งในภาค SME และมหภาค เช่น ธุรกิจ เอกชน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกฯลฯ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สินค้า และบริการ จากค่ายรถมอเตอร์ไซค์และร้านค้าผู้ประกอบการชั้นนำในประเทศไทย รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ตามกฎจราจร ประสานความร่วมมือด้วยดี ให้ชาวมอเตอร์ไซค์ ชมรมไบค์เกอร์ต่างๆ ได้พบปะ เสวนานำเสนอสิ่งดีๆ ให้ประจักษณ์แก่ทางภาครัฐ และประชาชนทั่วไป
5. เพื่อรณรงค์ปลูกป่า กระตุ้นจิตสำนึกอันดีงาม รณรงค์สร้างประโยชน์ให้สังคมร่มเย็น ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้อยโอกาส เด็กกำพร้าจากสึนามิ ผ่านทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก เป็นการร่วมทำดี ตามรอยพระบาท ทำดีถวายพ่อของแผ่นดิน สร้างสรรค์สังคมไทย
รูปแบบกิจกรรมในงาน 2 วัน 2 คืน ( 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2554) จะประกอบด้วย
1. ไฮไลท์แรลลี่แห่อัญเชิญ 7 ธงชัยมงคล ร้อยความดีถวายพ่อ พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมสมุดทำดีลงนามทำดีเพื่อพ่อ แต่ละจังหวัด มายังกรุงเทพฯ เพื่อแห่รวมกัน7 ธง ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 นำขบวนโดยกองเกียรติยศสันติบาล รถอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ กทม. ปิดท้ายด้วยขบวนธง 108 ชมรมไบค์เกอร์เจ้าภาพและผองเพื่อน ชมรมไบค์เกอร์ทั่วไทย และต่างประเทศ อเมริกันคาร์ รถคลาสสิค คาวบอยอินเดียน ครั้งแรก ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อถวายแด่เอกกษัตริย์ WE LOVE THE KING หนึ่งเดียวในโลกที่กรุงเทพมหานคร
2. การร่วมจุดเทียนชัยแปรอักษรถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี รู้รักสามัคคีของพี่น้องชาวไบค์เกอร์และประชาชนเป็นไทย ที่เข้าร่วมงานแปรอักษรไฟเป็นคำว่า WE LOVE THE KINGในภาคกลางคืนวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554
3. นิทรรศการ “รวมใจไบค์เกอร์เฉลิมพระเกียรติร้อยความดีถวายพ่อหลวง” จากเจ้าภาพVlass Mania Club(VclassMagazine,www.vclassspecial.com,www.countrybikethailand.com)
108 ชมรม Biker ทั่วไทย พร้อมกิจกรรมสารพันบันเทิงทั้งในและออกบู๊ธ เชื่อมความสามัคคีจากทุกภูมิภาค
4. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษามหาราชา จากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตฯลฯ พร้อมกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆ
5. เทศกาลอาหารและดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา “ Music & Food Festival For King ” จากผุ้สนับสนุนหลัก
6. BANGKOK VC. THAILAND BIKE WEEK 11 โชว์นวัตกรรมยานยนต์มอเตอร์ไซค์ งานฝีมือต่างๆ จากค่ายมอเตอร์ไซค์และShop ดังทั่วไทยที่เข้าร่วมงาน
7. การออกบู๊ธของจำหน่ายราชการและสมาคมสำคัญ เช่น สภากาชาดไทย , ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย ,สันติบาล3 ,ตำรวจทางหลวง,ตำรวจท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมSMC, มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ,โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯลฯ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนและ SMESต่างๆ

ทั้งหมดนี้จะจัดบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ริมถนนพหลโยธิน ซอย 54 /2 เลยโรงเรียนนายเรืออากาศของ BKK WEEKEND ตลาดนัดความสุขสุดสัปดาห์ (www.bkkweekend.com

รายชื่อเจ้าภาพร่วมงานดูได้จากที่นี่ครับ
http://www.vclassspecial.com/bikerclub/vc-thailand-bike-week/7-23506/
วิธีการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ
http://www.vclassspecial.com/bikerclub/vc-thailand-bike-week/7-23211/

หน้า: [1]
Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033