RECENT POST
Y-C-01<br>Expired::
Profile : HDP Admin
หน้ารวม
ข้อมูลส่วนตัว
กระทู้เก่า
บล๊อกส่วนตัว
แกเลอรี่ภาพ
วิดีโอ
ข้อมูลการซื้อขาย

กฏระเบียบการใช้งาน Photo

  1. ไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน Photo เพื่อประโยชน์ทางการค้า ยกเว้น สมาชิกร้านค้า และสมาชิกผู้จำหน่าย ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำ Review สินค้าเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เพื่อขายสินค้าโดยตรง
  2. ห้ามใช้ Photo ในการเผยแผร่ภาพความรุนแรง-หยาบคาย, ลามก-อนาจาร, ผิดศีลธรรม, จาบจ้วงสถาบัน, หมิ่นเบื้องสูง
  3. ห้ามใช้ Photo เพื่อโจมตี พาดพิง ว่ากล่าว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
  4. ไม่ควรใช้ Photo เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนา เนื่องจากมีความล่อแหลมในการทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเวปแห่งนี้เป็นเวปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์
HDP7th Anniversary Charity & Party
By HDP PR
LA Auto Show 2011
By HDP PR
National Hot Rod Association
By HDP PR
Ride For Thai Vol.2
By HDP PR
HDP in California 2011
By HDP PR
ร่วมมอบทุนการศึกษาแด่น้องๆ โรงเรียนดอนบอสโก
By HDP PR3
HDP in Europe 2011
By HDP Admin
HDP6th Anniversary Charity & Party
By HDP PR
Ride for Thai 2011
By HDP PR
Nakornsawan trip 2008
By HDP PR
Ride for Japan 2011
By HDP PR
Chiang Mai trip 2010
By HDP PR
HDP 5th Anniversary 2010
By HDP PR
Seoul trip 2010
By HDP PR
Taiwan trip 2010
By HDP PR
Burapa trip 2010
By HDP PR
X'mas ride 2009
By HDP PR
Chiang Mai trip 2009
By HDP PR
King 2009
By HDP PR
Football 2009
By HDP PR
Channel3 2009
By HDP PR
Kaular Lumper trip 2009
By HDP PR
Bangsaen trip2009
By HDP PR
Strom safety riding2009
By HDP PR
[ 1 ] 2 3 4