RECENT POST
HDP ROUND HALF HELMET- IR...
DATE 420.08.08
P-C-01<br>Expired::
P-C-02<br>Expired::
P-C-03<br>Expired::
LA Auto Show 2011
By HDP PR
DATE: 2012.02.29
VIEW: 2191
POST: 0
Share
ละลานตากับยานยนต์รุ่นใหม่ส่งท้ายปลายปี 2011 กับงานมอเตอร์โชว์ระดับชั้นแนวหน้า "แอลเอ ออโต้โชว์" (LA Auto Show) ซึ่งมีการจัดงานขึ้นที่ LA Convention Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Comments