Harley Davidson Playground Forum

Share Your HD Experience => Dyna => ข้อความที่เริ่มโดย: Lee HD ที่ สิงหาคม 21, 2008, 10:55:36 PM

หัวข้อ: รูปแบบหัวข้อ Model รถ : ปีรถ เช่น Heritage Springer : 1997
เริ่มหัวข้อโดย: Lee HD ที่ สิงหาคม 21, 2008, 10:55:36 PM
เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง ขอความร่วมมือจากเพื่อนๆทุกท่านในการลงหัวข้อในรูปแบบเดียวกันครับ
โดยใช้รูปแบบหัวข้อคือ

Model รถ : ปีรถ ให้ขึ้นหัวข้อเช่น
Heritage Springer : 1997

รายละเอียดของกระทู้ควรจะแจ้งถึง
- การปรับแต่งทั้งในส่วนเครื่องยนต์และระบบการทรงตัว
- อารมณ์, ความรู้สึกในการขี่ ทั้งในเมืองและทริปทางไกล
- อัตราการบริโภคน้ำมัน
- จุดเด่นในรถของท่านเมื่อใช้งานจริง
- ข้อด้อยที่พบเจอ
- รูปภาพประกอบ
ฯลฯ

หรือเขียนลงตามอัธยาศัยครับ  :D

บอร์ด Share Your HD Experience ถูกสร้างขึ้นจากคำแนะนำของเพื่อนสมาชิก
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจหรือแบ่งปันประสบการณ์ในรถของท่านเองให้กับเพื่อนๆท่านอื่นได้รู้จักรถรุ่นอื่นๆบ้าง
ข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งควรใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้