ฅนจรประเทศไทยทำบุญสมทบทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนการสอน