SHOP MEMBER คืออะไร?

Shop Member สมาชิกร้านค้า – เหมาะสำหรับร้านจำหน่ายสินค้าที่ต้องการบริการที่มากยิ่งขึ้น และผู้ต้องการจำหน่ายรถ HD ในเชิงพาณิชย์จะต้องลงทะเบียนในประเภทนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3,000 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกร้านค้าจะได้รับ

- ฟรี! เครดิต 50 SCI ต่อเดือน และระบบจะให้เครดิต 1 SCI เป็นประจำทุกวัน ( ในส่วนของ ฟรีเครดิต ไม่สามารถสะสมได้ )
- สัญลักษณ์ Shop Member แสดงว่าได้ทำการจัดส่งเอกสารยืนยันการมีตัวตนให้กับ HDP เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อ
- สิทธิฝาก BANNER ร้าน ขนาด 195x195 Px ฟรี! ในโซน SHOP MEMBER ในหน้าแรกของห้องซื้อ-ขาย
- สิทธิในการอัพเดทกระทู้จำหน่ายสินค้าของท่านจำนวน 5 ครั้งต่อวันในพื้นที่โซน C โดยมีระยะห่าง 60 นาทีต่อครั้ง

VENDER MEMBER คืออะไร?

Vendor Member สมาชิกผู้จำหน่าย - เป็นการยกระดับจากสมาชิกทั่วไปให้กลายเป็นสมาชิกผู้จำหน่าย โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 500 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกผู้จำหน่ายจะได้รับ

- ฟรี! เครดิต 10 SCI ต่อเดือน และระบบจะให้เครดิต 1 SCI เป็นประจำทุกวัน ( ในส่วนของ ฟรีเครดิต ไม่สามารถสะสมได้ )
- สัญลักษณ์ Vendor Member แสดงว่าได้ทำการจัดส่งเอกสารยืนยันการมีตัวตนให้กับ HDP เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อ
- สิทธิในการอัพเดทกระทู้จำหน่ายสินค้าของท่านจำนวน 3 ครั้งต่อวันในพื้นที่โซน C โดยมีระยะห่าง 60 นาทีต่อครั้ง

GENERAL MEMBER คืออะไร?

General Member สมาชิกทั่วไปที่สามารถลงขายสินค้าได้ในหองซื้อ-ขาย ( ประเถทสมาขิกนี้ทาง HD-PLAYGROUND ไม่รับรองการ ซื้อ-ขาย ในทุกกรณี เพราะไม่ได้มีการยืนยันตัวตนกับทาง HD-PLAYGROUND เป็นหลักฐานที่ชัดเจน )

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกทั่วไปจะได้รับ

- ฟรี! เครดิต 1 SCI ต่อวัน ( ในส่วนของ ฟรีเครดิต ไม่สามารถสะสมได้ )
- สัญลักษณ์ General Member

วิธีสมัครเป็น SHOP MEMBER และ VENDOR MEMBER

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์ โดยต้องมีชื่อและที่อยู่ของท่านแสดงอย่างชัดเจน
จัดส่งหลักฐานมายัง
HD-Playground 2/10 ซ.พัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
HD-Playground มีส่วนลดค่าบริการให้กับท่านที่สนใจดังนี้
1. ส่วนลด 15% สำหรับท่านที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 6-11 เดือน
2. ส่วนลด 20% สำหรับท่านที่สมัครใช้บริการมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนผ่านทางบัญชี ธนาคาร ดังนี้
ชื่อบัญชี นายสุรสิทธิ์ สายเสวก ธนาคาร กสิกรไทย สาขาซีคอน เลขที่บัญชี 635-2-28187-3 บัญชีออมทรัพย์

แจ้งชำระเงินตามรายละเอียดดังนี้

1.โทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-320-0033 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.)
2.แจ้ง Username และ E-mail ที่ใช้งานให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการเพิ่มจำนวนเครดิต ให้กับท่านได้อย่างถูกต้อง