Harley Davidson Playground Forum

General Talk => News Talk => ข้อความที่เริ่มโดย: HDP PR ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:39:44 AM

หัวข้อ: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: HDP PR ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:39:44 AM

ช่วยเหลือสังคม


(http://www.hd-playground.com/2013/Event/hdp8th/WorldVisionFoundation/bullet.png) 2555 (http://www.hd-playground.com/2013/Event/hdp8th/WorldVisionFoundation/bullet.png)จากการจัดงาน "HD-Playground 7th Anniversary Charity" ณ Retro Live Café ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ที่พี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกท่าน ทุกกลุ่ม รวมไปถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดี 'ช้าง' 'Retro Live Cafe' และ 'Jack Daniel's' ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยได้รับยอดเงินจากการบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,052 บาท


ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกนำเข้าไปสมทบในกองทุน HD-Playground เพื่อจัดสรรเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

:: โรงเรียนนุเซะโปล้ ::
มอบเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 267,774 บาท โดยจัดสรรให้กับห้องเรียนทั้ง 4 สาขา คือ โรงเรียนนุเซะโปล้ สาขาแม่, สาขาบ้านนุโพ, สาขาบ้านทิโพจิ และสาขาซอแหมะโกร ตามความประสงค์ที่ทางโรงเรียนได้แจ้งให้ทราบแล้วในเบื้องต้น และมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ จำนวน 3 ทุน โดยจะมีการช่วยเหลือจนเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

:: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ::
มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กยากไร้, เด็กชาวเขา และเด็กด้อยสัญชาติ ทุนละ 3,600 บาท / ทุน / ปี จำนวน 60 ทุน รวมถึงให้การช่วยเหลือในส่วนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆ โดยเน้นในกลุ่มของนักเรียนพักนอน อาทิ แชมพู, สบู่, ยาสีฟัน ฯลฯ และสื่อความรู้ จำพวกหนังสือเรียนต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,278 บาท


หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: HDP PR ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:39:59 AM


ทั้งนี้ HD-Playground ได้รับแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก จึงนำมาอัพเดตให้พี่ ๆ ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ  :D
((( จดหมายขอบคุณ )))

(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/umphangVitthaya-01.jpg)

(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/umphangVitthaya-02.jpg)

(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/umphangVitthaya-03.jpg)
((( เกียรติบัตรยกย่อง )))

(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/umphangVitthaya-06.jpg)
((( สำเนาบัญชีธนาคารออมสิน )))

(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/umphangVitthaya-04.jpg)
((( ภาพถ่ายการมอบทุนการศึกษาจาก HD-Playground )))
จำนวน 60 ทุน ทุนละ 3,600 บาท จำนวนเงิน 242,278 บาท

(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/umphangVitthaya-05.jpg)โดยในส่วนของแบบแจ้งความประสงค์ขอรับการอุปถัมภ์ทางการศึกษา จำนวน 60 ฉบับ ที่น้อง ๆ ได้เขียนรายละเอียดไว้ ทาง HDP จะนำมาทยอยอัพเดตให้พี่ ๆ ทุกท่านได้ติดตามอ่านกันใน rep ถัดไปค่ะ


หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: HDP PR ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:40:08 AM

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการอุปถัมภ์ทางการศึกษา
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)


หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/01-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/01-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/01-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/01-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/02-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/02-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/02-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/02-2-b.jpg)
                                                    ด.ช.พงศกร วัฒนมั่นกิจ                                                                           ด.ญ.วารุณี ตุลยาภิบาล
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/03-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/03-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/03-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/03-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/04-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/04-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/04-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/04-2-b.jpg)
                                                    ด.ญ.ศิริวิมล รักชาติ                                                                           ด.ญ.อนุสา ดาราแก้วมณี
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/05-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/05-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/05-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/05-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/06-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/06-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/06-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/06-2-b.jpg)
                                                    น.ส.วิมล นนท์ธีระวงศ์                                                                                   ด.ญ.ดี แซ่เล่า
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/07-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/07-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/07-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/07-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/08-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/08-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/08-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/08-2-b.jpg)
                                                    ด.ญ.นลิน ชาญวิทย์ปทุม                                                                    ด.ญ.ดลนภา ดาราคลองธรรม
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/09-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/09-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/09-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/09-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/10-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/10-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/10-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/10-2-b.jpg)
                                                    ด.ญ.จริยา แสงอุดม                                                                         ด.ญ.วารุณี ฉัตรลักษณาชัย
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/11-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/11-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/11-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/11-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/12-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/12-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/12-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/12-2-b.jpg)
                                                              น.ส.ตะวัน -                                                                                            ด.ญ.พิชญา อุแท
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/13-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/13-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/13-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/13-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/14-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/14-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/14-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/14-2-b.jpg)
                                                              ด.ญ.เซเซอิ -                                                                                   ด.ญ.คณาพร หุ่นทอง
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/15-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/15-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/15-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/15-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/16-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/16-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/16-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/16-2-b.jpg)
                                                    ด.ช.ไชยา เธียรวิทยากิจ                                                                           ด.ญ.สุวรรณี รัศมีโชติกานต์
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/17-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/17-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/17-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/17-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/18-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/18-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/18-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/18-2-b.jpg)
                                                    ด.ช.เย็นฤดี ฉัตรสุภาพงษ์                                                                           ด.ช.เกรียงศักดิ์ สาครมณีโสภา
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/19-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/19-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/19-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/19-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/20-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/20-1-big.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/20-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/20-2-b.jpg)
                                                    ด.ช.ดาริกา ตระเวณพนาวัลย์                                                                           ด.ช.ยุทธ แซ่จางหัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: HDP PR ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:40:24 AM


(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)


หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/21-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/21-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/21-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/21-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/22-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/22-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/22-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/22-2-b.jpg)
ด.ญ.บุญไทย -                                                                           ด.ญ.น่อพอคึ -
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/23-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/23-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/23-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/23-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/24-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/24-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/24-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/24-2-b.jpg)
ด.ญ.มาลัย ชาญเชี่ยววิทยา                                                                           ด.ญ.อรุณี -
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/25-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/25-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/25-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/25-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/26-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/26-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/26-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/26-2-b.jpg)
ด.ญ.ชนิสรา ชาญเชี่ยววิทยา                                                                                   ด.ญ.ธนาภรณ์ แซ่กือ
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/27-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/27-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/27-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/27-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/28-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/28-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/28-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/28-2-b.jpg)
ด.ญ.มะลิ -                                                                    ด.ญ.วันนิสา -
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/29-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/29-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/29-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/29-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/30-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/30-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/30-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/30-2-b.jpg)
ด.ญ.สมฤทัย ตระการจรัสฟ้า                                                                         น.ส.ศิรินยา สุรางคณากุล
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/31-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/31-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/31-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/31-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/32-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/32-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/32-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/32-2-b.jpg)
ด.ช.เจริญศักดิ์ -                                                                           ด.ญ.ยุพา ตรรกชัยภิบาล
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/33-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/33-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/33-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/33-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/34-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/34-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/34-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/34-2-b.jpg)
ด.ช.พาดิ๊หนุ -                                                                           ด.ญ.เกเก -
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/35-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/35-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/35-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/35-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/36-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/36-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/36-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/36-2-b.jpg)
ด.ช.สุรชาติ ตรรกชนชูชัย                                                                                   ด.ญ.ปองทิพย์ เจนจินต์วิทยา
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/37-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/37-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/37-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/37-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/38-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/38-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/38-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/38-2-b.jpg)
ด.ญ.ณิชาภัทร์ ศรีโสภาคีรี                                                                    ด.ญ.จันทร์กมล ซือพอ
หน้า 1                                                 หน้า 2                                                 หน้า 1                                                 หน้า 2
(http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/39-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/39-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/39-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/39-2-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/40-1-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/40-1-b.jpg)     (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/40-2-s.jpg) (http://www.hd-playground.com/2012/Charity/update/40-2-b.jpg)
ด.ญ.รสริน กล้าขุนเขา                                                                         ด.ญ.ปุกปุย -
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: HDP PR ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:40:36 AM
 ;D
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: HDP PR ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:40:43 AM
 ;D
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: ดร.โอ รามอินทรา ที่ สิงหาคม 27, 2013, 11:18:46 AM
 worship
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: PhiRa SUKHOTHAI SIAM CITY ที่ สิงหาคม 27, 2013, 01:50:32 PM
ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป คนทำดี มีแต่เจริญยิ่งๆขึ้นไป
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: gangmunk ที่ สิงหาคม 27, 2013, 02:05:40 PM
อนุโมทนาด้วยครับ นับวันรอเลยHDP8   headbang headbang headbang
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: กาโม่15057 ที่ สิงหาคม 27, 2013, 08:37:51 PM
ยอดเยี่ยมมากครับ  worship
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: MixerRider ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:30:59 PM
เยี่ยมไปเลยครับ ขออนุโมทนาด้วยนะครับ  pray
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: Sittpee-Darkness rama5 ที่ กันยายน 01, 2013, 03:41:06 PM
สุดยอดคับ handshake ignore
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: GAGA DYNA ที่ กันยายน 03, 2014, 10:30:19 AM
 :grin:
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: tiddaras ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2015, 01:47:43 PM
ไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไง **** GENTING CLUB (https://genting-club.walker-casino.com/) GENTING CROWN (https://genting-crown.walker-casino.com/)  สะหวันเวกัส (https://savanvegas999casino.walker-casino.com/) ROLYALHILL (https://royalhill.walker-casino.com/) PRINCESS CROWN (https://princess-crown.walker-casino.com/) ****
หัวข้อ: Re: ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมของ HD-Playground
เริ่มหัวข้อโดย: siamvip ที่ มีนาคม 02, 2015, 11:21:17 PM
เยี่ยมครัช


ช่วยเหลือสังคม


(http://www.hd-playground.com/2013/Event/hdp8th/WorldVisionFoundation/bullet.png) 2555 (http://www.hd-playground.com/2013/Event/hdp8th/WorldVisionFoundation/bullet.png)จากการจัดงาน "HD-Playground 7th Anniversary Charity" ณ Retro Live Café ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ที่พี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกท่าน ทุกกลุ่ม รวมไปถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดี 'ช้าง' 'Retro Live Cafe' และ 'Jack Daniel's' ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยได้รับยอดเงินจากการบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,052 บาท


ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกนำเข้าไปสมทบในกองทุน HD-Playground เพื่อจัดสรรเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

:: โรงเรียนนุเซะโปล้ ::
มอบเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 267,774 บาท โดยจัดสรรให้กับห้องเรียนทั้ง 4 สาขา คือ โรงเรียนนุเซะโปล้ สาขแฟรนไชส์ (http://www.xn--72c3bkj6aus7clc0b3jpc.com) เว็บสำเร็จรูป (http://www.siamvip.com) ร้านค้าออนไลน์ (http://www.siamvip.com/ShoppingOnline.aspx) รับทำเว็บไซต์ (http://www.siamvip.com/web.aspx)เว็บขยายสายงาน (http://www.siamvip.com/mlm.aspx)เว็บโรงเรียน (http://www.siamvip.com/school.aspx)าแม่, สาขาบ้านนุโพ, สาขาบ้านทิโพจิ และสาขาซอแหมะโกร ตามความประสงค์ที่ทางโรงเรียนได้แจ้งให้ทราบแล้วในเบื้องต้น และมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ จำนวน 3 ทุน โดยจะมีการช่วยเหลือจนเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6:: โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ::
มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กยากไร้, เด็กชาวเขา และเด็กด้อยสัญชาติ ทุนละ 3,600 บาท / ทุน / ปี จำนวน 60 ทุน รวมถึงให้การช่วยเหลือในส่วนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆ โดยเน้นในกลุ่มของนักเรียนพักนอน อาทิ แชมพู, สบู่, ยาสีฟัน ฯลฯ และสื่อความรู้ จำพวกหนังสือเรียนต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,278 บาท