Harley Davidson Playground Forum

Motorcycle Club => Head Stone Hua Hin => ข้อความที่เริ่มโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 01:35:50 PM

หัวข้อ: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 01:35:50 PM
เรื่องราวเก่าๆของกลุ่ม Head Stone Hua Hin

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/dscf1107.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 01:37:57 PM
สมาชิกในกล่มคนนี้คงไม่ย้ายกลุ่มแน่นอนครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ix/dscf1046.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 01:39:54 PM
ภายในร้านที่หัวหิน
(http://www.uppicweb.com/x/i/iy/dscf1050.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 01:49:03 PM
ภายในร้าน กับ ปิ๊ก ประธานกล่ม และเพื่อนช้าง

(http://www.uppicweb.com/x/i/ia/dsc02698.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 01:52:10 PM
ภายในร้านของกลุ่ม ไว้ดูแลรถของสมาชิกและเพื่อนๆ HD ทุกท่านที่ผ่านไปมาทางหัวหิน

(http://www.uppicweb.com/x/i/iz/0dsc02702.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 01:53:15 PM
(http://www.uppicweb.com/x/i/ir/0dscf1991.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:02:24 PM
งานเลี้ยงประจำกลุ่ม 2010

(http://www.uppicweb.com/x/i/in/dscf6022.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:04:17 PM
เตรียมตัวขอบคุณเพื่อน Biker ตามธรรมเนียม มีโชให้ดูภาพหน้า

(http://www.uppicweb.com/x/i/ir/dscf6027.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:06:51 PM
โชแบบ Biker

(http://www.uppicweb.com/x/i/ip/dscf6029.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:08:48 PM
เพื่อนๆ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ia/dscf6036.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:12:56 PM
เพื่อนๆ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/dscf6010.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:14:19 PM
เพื่อนๆ

(http://www.uppicweb.com/x/i/iu/dscf6035.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:21:33 PM
เพื่อนไปด้วยกันจากเกาะพงัน 3 ลำ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ir/dscf1978.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:23:32 PM
และแวะละแมชักชวนเพื่อนๆอีก4ลำ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ip/dscf1980.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 02:25:01 PM
กลับเกาะพงันครับ ที่ท่าเรือดอนสัก

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/0dscf1670.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: TOPPER ที่ เมษายน 27, 2010, 03:40:12 PM
สวัสดีคับ พี่ก๊อต  ไม่เจอกันซักทีนะพี่  ตอนนี้ท็อปอยู่กรุงเทพคับ กลับพะงันก็กลางๆเดือนหน้า จะขี่ไปก็ยังไม่มีโอกาสเลยคับ ไว้เจอกันคับพี่
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 06:35:23 PM
สวัสดีคับ พี่ก๊อต  ไม่เจอกันซักทีนะพี่  ตอนนี้ท็อปอยู่กรุงเทพคับ กลับพะงันก็กลางๆเดือนหน้า จะขี่ไปก็ยังไม่มีโอกาสเลยคับ ไว้เจอกันคับพี่

ขี่มาเลยครับ ผมขี่ขึ้นหัวหินทุกเดือนครับ ลงมาแล้วนัดทานข้าวกันซักทีนะครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 06:41:26 PM
ทริปขึ้นเชียงใหม่-ปาย

(http://www.uppicweb.com/x/i/is/chiangmaitrip036.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 06:43:24 PM
อดีตลูกชาย


(http://www.uppicweb.com/x/i/ih/chiangmaitrip038.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 06:46:09 PM
เดินทางกับ Biker รุ่นเก่าของเมืองไทย

(http://www.uppicweb.com/x/i/iv/chiangmaitrip059.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 06:55:42 PM
แวะนอนนครสรรค์ 1คืน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ij/copyofdscf7352.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 07:01:17 PM
ช่วงการเดินทาง

(http://www.uppicweb.com/x/i/il/dsc02406.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 07:02:32 PM
ถึงเชียงใหม่แล้วครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/it/0dsc02443.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 07:07:12 PM
ถึงปายแล้วครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ia/chiangmaitrip251.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 07:12:55 PM
ก่อนถึงเมืองปาย

(http://www.uppicweb.com/x/i/ih/dsc02510.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 07:14:39 PM
เส้นทางที่ต้องผ่านไปสู่แม่ฮองสอน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ic/dsc02535.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 07:25:25 PM
กับเพื่อนๆครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ip/dscf7963.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 07:38:10 PM

กับเพื่อน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ig/0dsc03163.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 27, 2010, 07:39:25 PM
กับผู้ยิ่งใหญ่ของภาคใต้ครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ik/0dsc04418.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: T. 2 CAM ที่ เมษายน 28, 2010, 08:48:25 AM
มันส์มาก... worship worship worship
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: เuตsu้อย ศิษย์-HD ที่ เมษายน 28, 2010, 09:04:00 AM
ขอชมต่อยาว ๆ คร๊าบ...  number1 thumbsup worship
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:27:56 AM
เตรียมเดินทางสู่อีสาน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ij/dscf1273.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:29:21 AM
ประตูสู่อีสานครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/dscf1389.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:34:30 AM
(http://www.uppicweb.com/x/i/ip/dsc03237.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:35:32 AM
ที่ศรีษะเกษ

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/dscf1423.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:39:02 AM
ศาลหลักเมืองศรีษะเกษ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ik/dscf1436.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:44:41 AM
นั่งพักข้างทาง

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/dscf1449.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:47:49 AM
ตื่นตี 5 เพื่อไปชมสิ่งนี้ครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/iq/dscf1489.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:52:04 AM
บรรยากาศยามเช้าดีมากครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/iu/dscf1517.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:53:06 AM
ที่นี่ก็สวยครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ig/0dscf1524.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 09:54:15 AM
ที่อุบล

(http://www.uppicweb.com/x/i/iu/0dscf1577.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 10:00:57 AM
เพื่อนๆที่อุบล

(http://www.uppicweb.com/x/i/iv/dscf1587.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 10:04:30 AM

กับท่านนายอำเภอครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ik/dscf1599.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 10:05:42 AM
แวะพัก

(http://www.uppicweb.com/x/i/ii/dscf1623.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 10:21:03 AM
บรรทึกการเดินทางกับเพื่อนๆ


(http://www.uppicweb.com/x/i/ig/31picture002.jpghttp://www.uppicweb.com/x/i/it/dscf7964.jpghttp://www.uppicweb.com/x/i/ii/dscf7355.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 10:22:19 AM
บรรทึกการเดินทางกับเพื่อนๆ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ig/31picture002.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 10:25:47 AM
บรรทึกการเดินทาง

(http://www.uppicweb.com/x/i/ii/dscf7355.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: NOI_F.T.W. ที่ เมษายน 28, 2010, 11:44:57 AM
สบายดีนะปิ๊ก,ช้าง,หนุ่ย..ว่างเมื่อใหร่จะลงไปหาเหล้าฟรีกิน555
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:21:04 PM
ครั้งหนึ่งที่ปาย

(http://www.uppicweb.com/x/i/iz/3picture045.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:22:08 PM

ที่หน้าร้าน Head stone hua hin
(http://www.uppicweb.com/x/i/ih/dscf6324.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:23:13 PM


(http://www.uppicweb.com/x/i/it/copyofdscf7896.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:28:07 PM
party

(http://www.uppicweb.com/x/i/ia/0dsc02755.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:30:05 PM
we love the king


(http://www.uppicweb.com/x/i/iq/dsc03232.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:31:06 PM
B/D Pik

(http://www.uppicweb.com/x/i/ix/1dscf1083.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:35:09 PM
ทริปเมืองกาญ

(http://www.uppicweb.com/x/i/is/dscf6832.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:36:18 PM
ทริปเมืองกาญ

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/harley.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:37:56 PM
ทริปกับน้าแตงโมล่องใต้
(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/dscf3648.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:43:13 PM
ทริปไป เกาะสมุย

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/dscf3776.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:46:08 PM
samui trip

(http://www.uppicweb.com/x/i/iu/dscf3761.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 28, 2010, 12:47:44 PM
เพื่อนที่สมุย

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/0dscf7885.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:31:00 PM
ขอเเจมด้วยคน..ปาย '08
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:33:47 PM
 8)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:34:56 PM
 :D
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:39:41 PM
ละแม '10
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:43:53 PM
 ;D
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:45:40 PM
 pray
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:51:17 PM
ลุยร้านตี๋เล็ก '09
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:53:41 PM
ร้านหนึ่งใน โขงเจียม
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:55:24 PM
สวยงาม
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:57:30 PM
 number1
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 01:59:31 PM
สะพานโขงเจียม '09
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 02:01:23 PM
เขมราฐ '09
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 02:04:13 PM
รองกร..กับ เฮียหมู.........เฮือนสุนทรี '09
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 02:05:48 PM
 jawdrop
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 02:08:51 PM
ปาย '09
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 02:10:43 PM
ปาย '09 คันเดียวอีกเเล้วว
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 02:15:23 PM
ปีนี้เหลือหนึ่ง..
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 02:17:33 PM
เดี๋ยวจะทะยอยลงให้นะคับ เชฟสบายดีไหม คิดถึง..คิดถึง
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 29, 2010, 02:24:20 PM
โชแบบ Biker

(http://www.uppicweb.com/x/i/ip/dscf6029.jpg)
พวกเรายังคงรักษาธรรมเนียม แบบ BIKER ให้คงอยู่ต่อไปคับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:26:13 PM
เดี๋ยวจะทะยอยลงให้นะคับ เชฟสบายดีไหม คิดถึง..คิดถึง

หหวัดดีครับเฮียกิจ พี่สบายดี ช่วยกันลงรูปหน่อยบันทึกการเดินทางของพวกเรา แต่อย่าลงรูปที่มันจะอันตรายกับพวกเรานะ ( รูปคู่ที่มีปลาสดนะ)
และฝากให้ตูนเอาลงด้วยนะ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:34:36 PM
รองกร..กับ เฮียหมู.(http://www.uppicweb.com/x/i/io/dsc02506.jpg)........เฮือนสุนทรี '09

ตอนนี้เธอกำลังป่องอยู่
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:37:57 PM
กับพี่ใหญ่อีก 2 ท่าน พี่อุ๊ด กับพี่ แวน

(http://www.uppicweb.com/x/i/iz/0dscf1078.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:39:18 PM
นักร้องนำประจำกลุ่มมีกันหลายท่านครับ 1

(http://www.uppicweb.com/x/i/il/dscf1086.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:42:06 PM
นักร้องนำ 2

(http://www.uppicweb.com/x/i/iu/dsc03301.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:45:53 PM
นักร้องนำ 3

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/dscf1087.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:49:34 PM
เท่ๆที่ร้านตี่เล็ก

(http://www.uppicweb.com/x/i/ir/dscf1424.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:51:48 PM
กับโก้ใข่หลายปีแล้ว งานparty หน้าร้าน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ix/dsc02472.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:57:21 PM
ทางเหนือ แต่จำไม่ได้ว่าที่ใหน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ie/dscf7525.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 06:59:23 PM
สบายๆ ที่สมุย

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/0dsc00032.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:04:07 PM
ประธาน Head ston ฝรั่ง คนใส่แว่น (Bob) มีสมาชิกฝรั่ง ประมาณ30 กว่า

ประธาน Head ston ไทย (Pik) คนขวาสุด มีสมาชิกคนไทยประมาณ 30กว่า

(http://www.uppicweb.com/x/i/iw/0dsc03329.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:09:21 PM
กับเพื่อน ช้าง ที่ปาย

(http://www.uppicweb.com/x/i/ik/chiangmaitrip157.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:12:35 PM
ช้างกับบอล

(http://www.uppicweb.com/x/i/it/dscf1996.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:14:49 PM
เดินทางกับน้าแตงโมไปหา อาจารย์เปี๊ยก ผู้เป็นตำนานคนสร้างศาลหลังเมือง นคร และจตุคามรุ่นแรก

(http://www.uppicweb.com/x/i/iv/dscf3643.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:21:53 PM
ปิ๊ก ช้าง ก๊อด

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/dsc03625.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:23:21 PM
ไปหาเพื่อน เชาว์ ที่สรีษะเกษ

(http://www.uppicweb.com/x/i/iw/dscf1430.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:34:53 PM

กับพี่เคี้ยนเกาะเต่า และ พระอาจารย์อ้วน Head stone rider ถ่ายที่ช่องกิ๋วลม

(http://www.uppicweb.com/x/i/iy/dscf7505.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:39:18 PM
กับน้าแตงโมและพี่เคี้ยน งาน Full moon party เกาะพะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/dscf3597.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 07:50:17 PM
ทริปขึ้นเหนือ กับท่านปลัดปัญญา ปราณบุรี และPapa head stone

(http://www.uppicweb.com/x/i/ir/dscf7335.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 08:43:16 PM
Head stone party 2010

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/dscf6008.jpghttp://www.uppicweb.com/x/i/iy/dscf6015.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 08:45:03 PM
Head stone party 2010

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/dscf6008.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 08:46:18 PM

Head stone party 2010
(http://www.uppicweb.com/x/i/iy/dscf6015.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 29, 2010, 09:01:07 PM
Head stone party 2010

(http://www.uppicweb.com/x/i/iu/0dscf1988.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 30, 2010, 10:39:54 AM
Phuket bike week 2010

(http://www.uppicweb.com/x/i/iy/1dscf6714.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 30, 2010, 10:41:56 AM
พี่แกชอบ เห็นไม่ได้ต้องเอามาดูดก่อน

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/dscf6704.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 30, 2010, 10:43:51 AM
เจอเพื่อนBiker ชาวเวียดนามที่ภูเก็ต หน้าคล้ายเพื่อนเราเลย

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/dscf6721.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:12:11 AM
เรื่องราวเก่าๆของกลุ่ม Head Stone Hua Hin

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/dscf1107.jpg)
[/quote
]จากอดีต...สู่...ปัจจุบัน...เเละ...อนาคต
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:24:49 AM
นักร้องนำประจำกลุ่มมีกันหลายท่านครับ 1

(http://www.uppicweb.com/x/i/il/dscf1086.jpg)
เอ..รูปนี้ท่านได้เเต่ใดมา
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Artist ที่ เมษายน 30, 2010, 11:27:50 AM
หน้าเหมือนใครเอ่ย....ทายถูกไปรับรางวัลที่...PIK ....OKนะ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:35:02 AM
ตั้งเเถวขึ้นเกาะสมุย
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:36:35 AM
 worship
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:38:33 AM
จะโชว์ท่า biker คับ เเต่คนเยอะไปหน่อย 555
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:40:04 AM
 pissedoff
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:41:59 AM
นครศรีธรรมราช '09
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:44:05 AM
Mr.Marcel   Headstone Rider
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:46:15 AM
โกเส้ง ละแม...พี่เล็ก Hundred eye
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:48:21 AM
พี่ๆ Hundred eye ที่สมุย
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:50:10 AM
 worship
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 11:51:24 AM
 jawdrop
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 12:05:32 PM
พี่นะ Headstone พี่ใหญ่ใจดีของพวกเรา
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 12:08:35 PM
พี่แวน Headstone สุดยอดดดด
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 30, 2010, 12:12:49 PM
พี่เป้ กับ เจ้า fat boy ( น้อง X เด็กอ้วน )
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: tatumchevy ที่ เมษายน 30, 2010, 01:39:12 PM
 thumbsup
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ เมษายน 30, 2010, 02:09:37 PM
 pray
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: fredy ที่ เมษายน 30, 2010, 05:54:48 PM
วันนี้นอนหัวหินเที่ยว :-*ที่ไหนดีครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 10:19:29 AM
ถ้าเเนวผับดูญ.ก็ต้อง หิน น้ำ ทราย สวยคับ...ถ้าเเนวเพื่อชีวิต ก็ลูกน้ำผับ แต่ถ้าเเนวชิลล์ชิลล์ก็ต้อง มิวสิครูมคับผม
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 10:23:12 AM
พี่แกชอบ เห็นไม่ได้ต้องเอามาดูดก่อน

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/dscf6704.jpg)

รูปนี้เสมือนจริงมากเลยนะเนี่ย..ทำไปได้คับพี่
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 01:24:06 PM
Head Stone Shop

(http://www.uppicweb.com/x/i/iq/pd2374054.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 01:25:41 PM
Head Stone(http://www.uppicweb.com/x/i/iy/0dsc04344.jpg)

(http://www.uppicweb.com/x/i/im/dscf1062.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 01:32:40 PM

เพื่อนๆต่างเพศ(http://www.uppicweb.com/x/i/il/dsc02735.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 01:34:32 PM

เพื่อนต่างเพศ

http://www.uppicweb.com/x/i/ii/0dsc03179.jpg(http://www.uppicweb.com/x/i/iw/0dsc02779.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 01:35:54 PM
เพื่อนต่างเพศ

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/dsc03244.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 01:54:18 PM
เพื่อนต่างเพศ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ix/dscf7878.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 02:00:50 PM
เพื่อนต่างเพศ

(http://www.uppicweb.com/x/i/iq/dscf6004.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 02:06:29 PM

กับประธานกลุ่มครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/iw/dscf7354.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 02:08:15 PM

พี่ตูน head stone เป็นเพื่อนที่ตรงต่อเวลาที่สุด
(http://www.uppicweb.com/x/i/ij/0dscf1502.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 02:13:53 PM
เพื่อนตูน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ii/dscf1506.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 02:17:00 PM

ร่น Dyna Boy ( Dyna/Fat boy) ตัวแรง

(http://www.uppicweb.com/x/i/ip/dscf3785.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 02:19:08 PM
ตัวนี้ไม่แรง แต่ถ้าได้ปั่นแข็งแรงแน่

(http://www.uppicweb.com/x/i/im/dscf1655.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: boyd_Alias883 ที่ พฤษภาคม 02, 2010, 09:38:29 PM
พี่แกชอบ เห็นไม่ได้ต้องเอามาดูดก่อน

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/dscf6704.jpg)

5555. กิจวัตรประจำวัน. .
ไม่ได้เจอนานเลยนะเชฟใหญ่.. .  ไว้โอกาสเหมาะ คงไปจอยกันอีก..
Boyd เอง..  handshake
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 11:52:47 AM
หวัดดีครับ บอย ตอนนี้พี่เคียนเขามีมือชงใหม่อีกแล้วนะ เรียบลงมาเลย
พี่แกชอบ เห็นไม่ได้ต้องเอามาดูดก่อน

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/dscf6704.jpg)

5555. กิจวัตรประจำวัน. .
ไม่ได้เจอนานเลยนะเชฟใหญ่.. .  ไว้โอกาสเหมาะ คงไปจอยกันอีก..
Boyd เอง..  handshake
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:38:14 PM

Koh Pha-ngan

(http://www.uppicweb.com/x/i/is/dscf6086.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:39:16 PM
Koh Pha-ngan 2


(http://www.uppicweb.com/x/i/ig/dscf6087.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:40:20 PM
Koh Pha-ngan 3


(http://www.uppicweb.com/x/i/iy/dscf6544.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:43:18 PM

Koh Pha-ngan 4

(http://www.uppicweb.com/x/i/iw/dscf6553.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:46:07 PM
ทางเหนือ แต่จำไม่ได้ว่าที่ใหน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ie/dscf7525.jpg)
จำได้คับ..กำลังจะเข้าตัวเมืองเเม่ฮ่องสอน
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:53:16 PM

Kho Pha-ngan

(http://www.uppicweb.com/x/i/ik/dscf6600.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:54:52 PM
Kho Pha-ngan

(http://www.uppicweb.com/x/i/ii/dscf6643.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 12:58:41 PM
ห้องดับทุกข์ pissedoff
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:01:48 PM
biker
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:04:45 PM
super star
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:07:03 PM
เพื่อนพล คอมมานเดอร์
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:09:38 PM
 :P :P :P
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:12:12 PM
หรอย..
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:12:54 PM
ที่ทำงาน ที่เกาะพะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/io/poolvilla12.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:23:58 PM
ที่ทำงาน ที่เกาะพะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/bestview.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:25:37 PM
ที่ทำงานที่ เกาะพะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/it/seaviewvilla2.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:31:21 PM
เชฟไปงานสมุยวันที่ 12 มิ.ย.หรือเปล่าคับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:33:00 PM
ที่ทำงานที่เกาะ พะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/iu/poolview.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:40:30 PM
ที่ทำงานที่เกาะพะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/walkway2.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:41:12 PM
เอ...เเล้วถ้าผมไปที่เกาะพงัน ผมจะได้พักที่นี่หรือเปล่าคับ แหะ..แหะ แล้วราคาถูกที่สุดนี่คืนเท่าไหร่คับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:52:34 PM
เพื่อนๆมาเที๋ยวละแม

(http://www.uppicweb.com/x/i/id/dscf6452.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 01:57:32 PM
เอ...เเล้วถ้าผมไปที่เกาะพงัน ผมจะได้พักที่นี่หรือเปล่าคับ แหะ..แหะ แล้วราคาถูกที่สุดนี่คืนเท่าไหร่คับ

ถ้า Kit มาผมจัดให้ครับแต่มาเป็นคู่นะ ราคาเริ่มต้นที่ 18000-75000 ครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 02:12:10 PM
เอ่อ..งั้นผมเอมเต้นท์ไปด้วยดีกว่า น่าจะถูกลงมาหน่อยคับ เอื้อก!!
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 02:44:16 PM
เชฟไปงานสมุยวันที่ 12 มิ.ย.หรือเปล่าคับ

ผมว่าจะไปตั้งแต่วันที่ 11กลับ 13 ครับกำลังหาจองโรงแรมอยู่ ไปพร้อมกันนะเดี๋ยวไปรับที่ท่าเรือดอนสัก หิหิ
เรื่องที่พักที่โรงแรมถ้าว่างมาเที๋ยวนะผมจัดให้ฟรี
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 02:46:05 PM
ที่ทำงานที่เกาะพะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/iz/view2.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 02:48:31 PM
ที่ทำงานที่เกาะพะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/it/dscf6162.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 02:49:32 PM
ที่ทำงานที่เกาะพะงัน

(http://www.uppicweb.com/x/i/iz/dscf6044.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 03:08:11 PM
เจอเฮียกิจที่ผาแต้ม

(http://www.uppicweb.com/x/i/is/dscf1511.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 06:46:03 PM
กำลังขับกลับจากผาแต้ม

(http://www.uppicweb.com/x/i/ib/dscf1519.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 06:47:18 PM
ตากล้องประจำทีม พี่ตูนผู้ตรงต่อเวลา

(http://www.uppicweb.com/x/i/ii/dscf1496.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: ATTABUN ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 06:17:31 AM
ตากล้องประจำทีม พี่ตูนผู้ตรงต่อเวลา

(http://www.uppicweb.com/x/i/ii/dscf1496.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 02:21:46 PM
เชฟไปงานสมุยวันที่ 12 มิ.ย.หรือเปล่าคับ

ผมว่าจะไปตั้งแต่วันที่ 11กลับ 13 ครับกำลังหาจองโรงแรมอยู่ ไปพร้อมกันนะเดี๋ยวไปรับที่ท่าเรือดอนสัก หิหิ
เรื่องที่พักที่โรงแรมถ้าว่างมาเที๋ยวนะผมจัดให้ฟรี
แหม..ถ้าฟรีค่อยน่าไปหน่อย555
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 02:40:42 PM
ลุยเดี่ยว..เชียงคาน
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 02:43:51 PM
ขึ้นภูทับเบิก
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 02:49:12 PM
out let เขาใหญ่ กับ fat boy คันโปรด
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: เหน่ง 100 ปี ที่ พฤษภาคม 06, 2010, 02:04:59 PM
 thumbsup thumbsup  เยี่ยมยุทธ  thumbsup thumbsup
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 07, 2010, 02:23:18 PM
ทริปเหนือ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ii/dscf7362.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 07, 2010, 02:27:03 PM
กับเฮียกิจที่เมืองกาญ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ix/dscf6783.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 09, 2010, 08:32:44 AM
ทริปเหนือ


(http://www.uppicweb.com/x/i/ix/dsc02421.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 09, 2010, 08:34:56 AM
พี่ยัก ที่โคราชขี่นำทางไปศรีษะเกษ และขี่กลับลำเดียวตอนกลางคืน น้ำใจสุดยอด

(http://www.uppicweb.com/x/i/if/0dscf1399.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 09, 2010, 08:36:13 AM
3 แมว ช้าง ปิ๊ก บอล


(http://www.uppicweb.com/x/i/ij/dscf6005.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 07:38:01 PM

Head Stone

(http://www.uppicweb.com/x/i/ia/dscf4717.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 07:44:41 PM
ครั้งหนึ่งกับเฮียกิจ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ix/dscf1465.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 07:46:59 PM
Harley กับ สิ่งธรรมชาติ

(http://www.uppicweb.com/x/i/il/dscf1520.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 08:12:03 PM
ขับ Harley แต่เชคยางรถยนต์

(http://www.uppicweb.com/x/i/ik/1dsc02396.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 08:16:07 PM
กว่าจะได้ภาพนี้มาต้องทนกับความหนาวตอนเช้ามืดและง่วงนอน เพื่อนที่ไปด้วยกันหลายคันแต่ตื่นไปกันแค่ 4 ลำ


(http://www.uppicweb.com/x/i/if/dscf1493.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 12, 2010, 08:53:55 PM
Head Stone

(http://www.uppicweb.com/x/i/ic/dscf1647.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 12, 2010, 08:54:59 PM
Head Stone

(http://www.uppicweb.com/x/i/iw/dscf7384.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 12, 2010, 08:58:09 PM
Head Stone

(http://www.uppicweb.com/x/i/ip/dscf7726.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: TUN-H-D ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 10:48:26 AM
เหงา หรือไง พี่ก๊อต 11มิถุนาว่าจาไปนอน พงันซักคืนเพ่  ;D headbang pray
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 01:09:57 PM
พี่ตุ่นไปจิงป่าว...จะได้ไปด้วยกัน
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 08:30:38 PM
เหงา หรือไง พี่ก๊อต 11มิถุนาว่าจาไปนอน พงันซักคืนเพ่  ;D headbang pray

เหงา หรือไง พี่ก๊อต 11มิถุนาว่าจาไปนอน พงันซักคืนเพ่  ;D headbang pray

ค่อนข้างเหงาครับไม่ได้ขี่เลย มาแวะพะงันวันที่10/05/10 ก่อนและข้ามไปเกาะสมุย 11-12/05/10 พร้อมกันครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 14, 2010, 02:23:39 PM
ถ้าว่างผมไปแน่นอน เดี๋ยวถามลุงตูนก่อนว่าจะไปไหม
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: akesr400 ที่ พฤษภาคม 14, 2010, 11:04:39 PM
 ignore...รุ่น..1..เลยนะเนี่ยแห่งเมืองหัวหิน
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 20, 2010, 08:02:13 AM
คงจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้


(http://www.uppicweb.com/x/i/if/dscf1549.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 20, 2010, 01:18:11 PM
เดือน 8 คับพี่...เอ...แต่ก่อนจะถึงเดือน8 น่าจะมีทริปสละโสดก่อนนะคับ พี่ว่างัยเห็นด้วยมั๊ยคับ.
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 21, 2010, 09:00:38 PM
 
เดือน 8 คับพี่...เอ...แต่ก่อนจะถึงเดือน8 น่าจะมีทริปสละโสดก่อนนะคับ พี่ว่างัยเห็นด้วยมั๊ยคับ.

จัดมาเลยครับเฮียกิจ งั้นเอาทริปสมุยที่จะถึงนี้และแวะที่สุราษหาของกินเล่นก่อนซัก1คืนเป็นใง
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 24, 2010, 05:56:26 PM
ต้องถามเจ้าบ่าวก่อนสิพี่ เจ้าบ่าวไปน้องๆก็ไม่ขัดข้องคับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ พฤษภาคม 26, 2010, 10:27:24 AM
สุตรโคตรเลยเพื่อน
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 26, 2010, 12:37:51 PM
สุตรโคตรเลยเพื่อน

[size=14pt]งานนี้ไม่ใช่งานช้างครับแต่เป็นงานปิ๊ก[/size]
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 27, 2010, 01:32:23 PM
5555
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 31, 2010, 01:57:23 PM
สุตรโคตรเลยเพื่อน

มาฮันนีมูนที่เกาะนะ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ พฤษภาคม 31, 2010, 02:49:39 PM
โปรเเกรมของพี่ทริปสมุยเป็๋นยังงัยครับผม..
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ พฤษภาคม 31, 2010, 09:16:40 PM
โปรเเกรมของพี่ทริปสมุยเป็๋นยังงัยครับผม..

แพลนไว้ว่าจะไปสมุยวันที่ 10 และกลับวันที่่ 12 ครับ ถ้ากิจมาได้ผมไปรับสุราษและขึ้นสมุยพร้อมกันวันที่ 11 ฝากถามปิ๊กด้วยครับว่าได้มาใหม และ ตูนด้วยและเพื่อนๆ head stone ทุกๆท่าน
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ มิถุนายน 01, 2010, 03:11:20 PM
ลุงตูนชวนไปเขื่อนเชี่ยวหลานวันที่ 10 ก่อน แล้วขึ้นพงันวันที่ 11 แล้วไปต่อสมุยวันที่ 12  ไปกับพี่โหน่ง บอลลูน และ พี่ๆ hundred eye ครับ พี่จะไปด้วยกันมั๊ย แต่ไว้ใกล้ๆจะคุยกันอีกทีนึง
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มิถุนายน 15, 2010, 08:29:04 PM

ไปงานสมุยมาครับ

(http://www.uppicweb.com/x/i/ic/dscf6116.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: TOPPER ที่ มิถุนายน 15, 2010, 08:46:42 PM
พี่ก็อตตอนนี้อยู่ไหนอ่ะคับ ท็อปมาอยู่กรุงเทพชั่วคราวที่เกาะฟรั่งไม่มีเลยคับพี่ คันนี้หล่ะ ปี05 ที่บอกคับ
(http://i1026.photobucket.com/albums/y327/toplovemai999/IMG_3906-1.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มิถุนายน 16, 2010, 10:14:03 AM
พี่ก็อตตอนนี้อยู่ไหนอ่ะคับ ท็อปมาอยู่กรุงเทพชั่วคราวที่เกาะฟรั่งไม่มีเลยคับพี่ คันนี้หล่ะ ปี05 ที่บอกคับ
(http://i1026.photobucket.com/albums/y327/toplovemai999/IMG_3906-1.jpg)

รถสวยครับคุณทอป ไม่รู้เมื่อใหร่เราถึงจะได้เจอกันซักทีนะครับ แต่ก็ดีใจครับที่ได้คุยกันทางเมล
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: เหน่ง 100 ปี ที่ มิถุนายน 18, 2010, 03:31:19 PM
น่าสนุกจัง pray
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มิถุนายน 21, 2010, 03:57:56 PM
ก่อนแต่งขอขี่ให้คุ้มก่อน เด็กๆ นะเพื่อนๆ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มิถุนายน 21, 2010, 04:00:10 PM
บอกงานให้ด้วยนะเพื่อน 15 สิงหา ประจวบ แต่งแน่ๆ เซ็งเป็ด
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มิถุนายน 22, 2010, 11:26:53 AM
ก่อนแต่งขอขี่ให้คุ้มก่อน เด็กๆ นะเพื่อนๆ

จัดมาเลยเพื่อน
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มิถุนายน 22, 2010, 08:25:41 PM
สวัสดีเพี่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูพวกเรา ขอเล่าเรี่องราวของพวกเราสักนิดก่อนที่จะมี headstone huahin ประมาณ ปี1992 พวกเราใด้ท่องเทียวกันทั่วเมืองไทย โดยใช้ ชื่ออาม์ข้างหลัง อิมมอร์ทอล์ ใด้ขี่กับ biker รุ่นเก่าหลายๆท่าน ซึ่งตอนนี่เหลือที่ยังขี่harley ใด้ไม่กี่ท่าน5555 ช่วยไม่ใด้เขาอยากเกิดก่อนเรา หลังจากเราเที่ยวจนคิดว่าพอแล้ว ขี่อยู่หลายปีใช้ยางปีละ 2 ชุดไม่เคยใด้นับกิโลทีว่าไปมาเท่าไหน เราใด้กลับมาอยู่ที่บ้านที่หัวหิน ประมาณปี1997 เราใด้รวมกลุ่มกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อกลุ่ม สนุกสบาย ตอนนั้นมีสมาชิก 35-40 คน ขี่กันอยู่ประมาณ 2ปี ก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะมีกลุ่มของเราเอง ส่วนตัวผมชอบหัวกระโหลกเป็นทุนเดิมอยู๋แล้ว ซิ่งมันไปตรงกับแผ่นหินที่อยู่บนหลุมศพที่เลียกว่า headstone มันตรงกับ หัวหิน พอดี พวกเราจึงตกลงใช้ชื่อนี้ นี่คือที่มาของกลุ่มheadstone riders hua hin ตอนนี่มีสมาชิกประมาณ 100 กว่าคนโดยมี สาขาย่อย อยู่เกือบทุกๆที่ของเมีองไทย ชิ่งดอนนี้ใด้ขยายไปที่ประเทศ ไอล์แลน กับ ฝรั่งเศส ประมาณ 50คน เราไม่อยากบอกว่าเรา โกอินเตอร์ 555  นี่แหละคือที่มาของ พี่น้องพ้องเพื่อนนาม headstone riders .( อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ) พี่น้องพ้องเพื่อนกลุ่ม headstone riders
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: near ที่ มิถุนายน 23, 2010, 12:55:15 AM
สวัสดีเพี่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูพวกเรา ขอเล่าเรี่องราวของพวกเราสักนิดก่อนที่จะมี headstone huahin ประมาณ ปี1992 พวกเราใด้ท่องเทียวกันทั่วเมืองไทย โดยใช้ ชื่ออาม์ข้างหลัง อิมมอร์ทอล์ ใด้ขี่กับ biker รุ่นเก่าหลายๆท่าน ซึ่งตอนนี่เหลือที่ยังขี่harley ใด้ไม่กี่ท่าน5555 ช่วยไม่ใด้เขาอยากเกิดก่อนเรา หลังจากเราเที่ยวจนคิดว่าพอแล้ว ขี่อยู่หลายปีใช้ยางปีละ 2 ชุดไม่เคยใด้นับกิโลทีว่าไปมาเท่าไหน เราใด้กลับมาอยู่ที่บ้านที่หัวหิน ประมาณปี1997 เราใด้รวมกลุ่มกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อกลุ่ม สนุกสบาย ตอนนั้นมีสมาชิก 35-40 คน ขี่กันอยู่ประมาณ 2ปี ก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะมีกลุ่มของเราเอง ส่วนตัวผมชอบหัวกระโหลกเป็นทุนเดิมอยู๋แล้ว ซิ่งมันไปตรงกับแผ่นหินที่อยู่บนหลุมศพที่เลียกว่า headstone มันตรงกับ หัวหิน พอดี พวกเราจึงตกลงใช้ชื่อนี้ นี่คือที่มาของกลุ่มheadstone riders hua hin ตอนนี่มีสมาชิกประมาณ 100 กว่าคนโดยมี สาขาย่อย อยู่เกือบทุกๆที่ของเมีองไทย ชิ่งดอนนี้ใด้ขยายไปที่ประเทศ ไอล์แลน กับ ฝรั่งเศส ประมาณ 50คน เราไม่อยากบอกว่าเรา โกอินเตอร์ 555  นี่แหละคือที่มาของ พี่น้องพ้องเพื่อนนาม headstone riders .( อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ) พี่น้องพ้องเพื่อนกลุ่ม headstone riders

เยี่ยมครับ worship worship
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มิถุนายน 23, 2010, 11:49:55 AM
สวัสดีเพี่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูพวกเรา ขอเล่าเรี่องราวของพวกเราสักนิดก่อนที่จะมี headstone huahin ประมาณ ปี1992 พวกเราใด้ท่องเทียวกันทั่วเมืองไทย โดยใช้ ชื่ออาม์ข้างหลัง อิมมอร์ทอล์ ใด้ขี่กับ biker รุ่นเก่าหลายๆท่าน ซึ่งตอนนี่เหลือที่ยังขี่harley ใด้ไม่กี่ท่าน5555 ช่วยไม่ใด้เขาอยากเกิดก่อนเรา หลังจากเราเที่ยวจนคิดว่าพอแล้ว ขี่อยู่หลายปีใช้ยางปีละ 2 ชุดไม่เคยใด้นับกิโลทีว่าไปมาเท่าไหน เราใด้กลับมาอยู่ที่บ้านที่หัวหิน ประมาณปี1997 เราใด้รวมกลุ่มกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อกลุ่ม สนุกสบาย ตอนนั้นมีสมาชิก 35-40 คน ขี่กันอยู่ประมาณ 2ปี ก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะมีกลุ่มของเราเอง ส่วนตัวผมชอบหัวกระโหลกเป็นทุนเดิมอยู๋แล้ว ซิ่งมันไปตรงกับแผ่นหินที่อยู่บนหลุมศพที่เลียกว่า headstone มันตรงกับ หัวหิน พอดี พวกเราจึงตกลงใช้ชื่อนี้ นี่คือที่มาของกลุ่มheadstone riders hua hin ตอนนี่มีสมาชิกประมาณ 100 กว่าคนโดยมี สาขาย่อย อยู่เกือบทุกๆที่ของเมีองไทย ชิ่งดอนนี้ใด้ขยายไปที่ประเทศ ไอล์แลน กับ ฝรั่งเศส ประมาณ 50คน เราไม่อยากบอกว่าเรา โกอินเตอร์ 555  นี่แหละคือที่มาของ พี่น้องพ้องเพื่อนนาม headstone riders .( อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ) พี่น้องพ้องเพื่อนกลุ่ม headstone riders
. อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่  

คนเราในชีวิตไม่ได้เจอและรู้จักเพื่อนดีๆมากนักบางท่านอาจไม่เจอเลย ผมได้มีโอกาศเข้ามาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของ Biker และได้เจอเพื่อนดีๆมากมายและที่ใช้คำว่าเพื่อนได้เต็มปากก็คือนาย ปิ๊ก เราชอบในคำพูดนายด้านบนมากและนายก็ทำตามที่นายพูดจริงๆ[/color]
God Head Stone
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Artist ที่ มิถุนายน 23, 2010, 10:05:32 PM
บอกงานให้ด้วยนะเพื่อน 15 สิงหา ประจวบ แต่งแน่ๆ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: CHA_The Dragon ที่ มิถุนายน 23, 2010, 10:54:25 PM
สวัสดีเพี่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูพวกเรา ขอเล่าเรี่องราวของพวกเราสักนิดก่อนที่จะมี headstone huahin ประมาณ ปี1992 พวกเราใด้ท่องเทียวกันทั่วเมืองไทย โดยใช้ ชื่ออาม์ข้างหลัง อิมมอร์ทอล์ ใด้ขี่กับ biker รุ่นเก่าหลายๆท่าน ซึ่งตอนนี่เหลือที่ยังขี่harley ใด้ไม่กี่ท่าน5555 ช่วยไม่ใด้เขาอยากเกิดก่อนเรา หลังจากเราเที่ยวจนคิดว่าพอแล้ว ขี่อยู่หลายปีใช้ยางปีละ 2 ชุดไม่เคยใด้นับกิโลทีว่าไปมาเท่าไหน เราใด้กลับมาอยู่ที่บ้านที่หัวหิน ประมาณปี1997 เราใด้รวมกลุ่มกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อกลุ่ม สนุกสบาย ตอนนั้นมีสมาชิก 35-40 คน ขี่กันอยู่ประมาณ 2ปี ก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะมีกลุ่มของเราเอง ส่วนตัวผมชอบหัวกระโหลกเป็นทุนเดิมอยู๋แล้ว ซิ่งมันไปตรงกับแผ่นหินที่อยู่บนหลุมศพที่เลียกว่า headstone มันตรงกับ หัวหิน พอดี พวกเราจึงตกลงใช้ชื่อนี้ นี่คือที่มาของกลุ่มheadstone riders hua hin ตอนนี่มีสมาชิกประมาณ 100 กว่าคนโดยมี สาขาย่อย อยู่เกือบทุกๆที่ของเมีองไทย ชิ่งดอนนี้ใด้ขยายไปที่ประเทศ ไอล์แลน กับ ฝรั่งเศส ประมาณ 50คน เราไม่อยากบอกว่าเรา โกอินเตอร์ 555  นี่แหละคือที่มาของ พี่น้องพ้องเพื่อนนาม headstone riders .( อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ) พี่น้องพ้องเพื่อนกลุ่ม headstone riders
ซึ้งกินใจ ขอบคุณสำหรับภาพอดีตถึงปัจจุบันที่นำมาฝากนะคับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: xl lover 1 ที่ มิถุนายน 24, 2010, 12:15:59 PM
สวัสดีเพี่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูพวกเรา ขอเล่าเรี่องราวของพวกเราสักนิดก่อนที่จะมี headstone huahin ประมาณ ปี1992 พวกเราใด้ท่องเทียวกันทั่วเมืองไทย โดยใช้ ชื่ออาม์ข้างหลัง อิมมอร์ทอล์ ใด้ขี่กับ biker รุ่นเก่าหลายๆท่าน ซึ่งตอนนี่เหลือที่ยังขี่harley ใด้ไม่กี่ท่าน5555 ช่วยไม่ใด้เขาอยากเกิดก่อนเรา หลังจากเราเที่ยวจนคิดว่าพอแล้ว ขี่อยู่หลายปีใช้ยางปีละ 2 ชุดไม่เคยใด้นับกิโลทีว่าไปมาเท่าไหน เราใด้กลับมาอยู่ที่บ้านที่หัวหิน ประมาณปี1997 เราใด้รวมกลุ่มกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อกลุ่ม สนุกสบาย ตอนนั้นมีสมาชิก 35-40 คน ขี่กันอยู่ประมาณ 2ปี ก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะมีกลุ่มของเราเอง ส่วนตัวผมชอบหัวกระโหลกเป็นทุนเดิมอยู๋แล้ว ซิ่งมันไปตรงกับแผ่นหินที่อยู่บนหลุมศพที่เลียกว่า headstone มันตรงกับ หัวหิน พอดี พวกเราจึงตกลงใช้ชื่อนี้ นี่คือที่มาของกลุ่มheadstone riders hua hin ตอนนี่มีสมาชิกประมาณ 100 กว่าคนโดยมี สาขาย่อย อยู่เกือบทุกๆที่ของเมีองไทย ชิ่งดอนนี้ใด้ขยายไปที่ประเทศ ไอล์แลน กับ ฝรั่งเศส ประมาณ 50คน เราไม่อยากบอกว่าเรา โกอินเตอร์ 555  นี่แหละคือที่มาของ พี่น้องพ้องเพื่อนนาม headstone riders .( อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ) พี่น้องพ้องเพื่อนกลุ่ม headstone riders
. อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่  

คนเราในชีวิตไม่ได้เจอและรู้จักเพื่อนดีๆมากนักบางท่านอาจไม่เจอเลย ผมได้มีโอกาศเข้ามาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของ Biker และได้เจอเพื่อนดีๆมากมายและที่ใช้คำว่าเพื่อนได้เต็มปากก็คือนาย ปิ๊ก เราชอบในคำพูดนายด้านบนมากและนายก็ทำตามที่นายพูดจริงๆ[/color]
God Head Stone worship worship worship worship worship worship worship worship
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มิถุนายน 24, 2010, 01:40:16 PM
มิตรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ทุกๆคนเท่าเทียมกันบนอานม้าเหล็กนาม harley davidson ไม่มี รวยล้นฟ้า ไม่มี จนติดดิน ไม่มีแก่ ไม่มีหนุ่ม คนทีจากไปคือตำนานเล่าขานสืบต่อๆกันไป  เหลือแต่ความจริงใจกับมิตรสหาย และ ถนนหนทางนี่คือชีวิตพวกเราชาว headstone rider
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ มิถุนายน 24, 2010, 01:55:26 PM
 headbang headbang headbang
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: APOLOGIZE ที่ มิถุนายน 25, 2010, 08:09:29 PM
สวัสดีเพี่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูพวกเรา ขอเล่าเรี่องราวของพวกเราสักนิดก่อนที่จะมี headstone huahin ประมาณ ปี1992 พวกเราใด้ท่องเทียวกันทั่วเมืองไทย โดยใช้ ชื่ออาม์ข้างหลัง อิมมอร์ทอล์ ใด้ขี่กับ biker รุ่นเก่าหลายๆท่าน ซึ่งตอนนี่เหลือที่ยังขี่harley ใด้ไม่กี่ท่าน5555 ช่วยไม่ใด้เขาอยากเกิดก่อนเรา หลังจากเราเที่ยวจนคิดว่าพอแล้ว ขี่อยู่หลายปีใช้ยางปีละ 2 ชุดไม่เคยใด้นับกิโลทีว่าไปมาเท่าไหน เราใด้กลับมาอยู่ที่บ้านที่หัวหิน ประมาณปี1997 เราใด้รวมกลุ่มกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่อกลุ่ม สนุกสบาย ตอนนั้นมีสมาชิก 35-40 คน ขี่กันอยู่ประมาณ 2ปี ก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะมีกลุ่มของเราเอง ส่วนตัวผมชอบหัวกระโหลกเป็นทุนเดิมอยู๋แล้ว ซิ่งมันไปตรงกับแผ่นหินที่อยู่บนหลุมศพที่เลียกว่า headstone มันตรงกับ หัวหิน พอดี พวกเราจึงตกลงใช้ชื่อนี้ นี่คือที่มาของกลุ่มheadstone riders hua hin ตอนนี่มีสมาชิกประมาณ 100 กว่าคนโดยมี สาขาย่อย อยู่เกือบทุกๆที่ของเมีองไทย ชิ่งดอนนี้ใด้ขยายไปที่ประเทศ ไอล์แลน กับ ฝรั่งเศส ประมาณ 50คน เราไม่อยากบอกว่าเรา โกอินเตอร์ 555  นี่แหละคือที่มาของ พี่น้องพ้องเพื่อนนาม headstone riders .( อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ) พี่น้องพ้องเพื่อนกลุ่ม headstone riders
. อามข้างหลังมันก็แค่ชื่อมันไม่ใด้มีความหมายอะไร แต่ความหมายอยู่ที่คำว่าเพื่อน คำคำนี้เรียกกันยากถ้าเรียกกันว่าเพื่อนแล้วจะต้องเรียกกันตลอดไปและดูแลกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่  

คนเราในชีวิตไม่ได้เจอและรู้จักเพื่อนดีๆมากนักบางท่านอาจไม่เจอเลย ผมได้มีโอกาศเข้ามาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของ Biker และได้เจอเพื่อนดีๆมากมายและที่ใช้คำว่าเพื่อนได้เต็มปากก็คือนาย ปิ๊ก เราชอบในคำพูดนายด้านบนมากและนายก็ทำตามที่นายพูดจริงๆ[/color]
God Head Stone worship worship worship worship worship worship worship worship

ยอดเยี่ยมครับพี่ๆ ซึ่งใจกับหลายๆคำในประโยคจริงๆ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ มิถุนายน 28, 2010, 11:40:52 AM
มิตรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ทุกๆคนเท่าเทียมกันบนอานม้าเหล็กนาม harley davidson ไม่มี รวยล้นฟ้า ไม่มี จนติดดิน ไม่มีแก่ ไม่มีหนุ่ม คนทีจากไปคือตำนานเล่าขานสืบต่อๆกันไป  เหลือแต่ความจริงใจกับมิตรสหาย และ ถนนหนทางนี่คือชีวิตพวกเราชาว headstone rider
นี่แหละชีวิตของพวกเราปิ๊ก...มันเข้าไปในสายเลือดแล้ว
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มิถุนายน 30, 2010, 12:24:52 PM
พี่mike hd นี่ก็หนึ่งคนที่ขี่ด้วยกันสมัยนั้นไม่อยากบอก มันโคตร คนหนึ่งท่อขาด คนหนึ่งคาบูรหลุด สมัยนั้นเราบ้ากำลัง โมรถกันเต็มที่วิ่งกันสองร้อยกว่าๆ น็อตหลุดเป็นกอง มันจริงๆ พี่mikeขี่ดายน่า ผมขี่fxr โมกันทั้งคู่ ตอนนี้เปลียนแนว ขี่กินลมชมวิว แก่กันแล้วนะเรา
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ กรกฎาคม 08, 2010, 12:21:25 AM
เป็นทริป Chaingmai bike week 2002 ผมยังจำภาพวันนั้นได้เลยปิ๊ก....มัน(ส์)...รอดมาได้ไง ของผมท่อขาด ปิ๊กคาร์บูกระจาย...55555
15 สิงหาเจอกันครับ...
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ กรกฎาคม 11, 2010, 11:40:28 AM
Head stone จะมีงานใหญ่ครับ ท่านประธานเราจะแต่งงาน ขอเชิญเพื่อนๆ HD นะครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ กรกฎาคม 14, 2010, 10:04:07 PM
พีmikeเพี่อนเก่าแก่มาขออยู่กับเราเป็นครอบครัวกับเรา พี่น้องเรา ok เปล่า คนนี้นิสัยดี ขีรถดี
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Artist ที่ กรกฎาคม 14, 2010, 10:26:36 PM
พี่แกเป็นของเก่า.....เราต้องอนุรักษ์...OK...1 เสียง
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ กรกฎาคม 15, 2010, 03:34:24 AM
 prayขอบคุณ คุณ Artist มากครับสำหรับหนึ่งเสียงแรก
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ กรกฎาคม 15, 2010, 10:23:54 AM
ยินดีครับ และขอเชิญมาเกาะพะงันวันที่27/07/10 ด้วยครับ อยากรู้จักครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ กรกฎาคม 15, 2010, 12:35:46 PM
เรื่องราวเก่าๆ ของคนเก่าๆ มิตรภาพเก่าๆ ความสุขแบบเก่าๆ คนเก่าๆในวันใหม่ งานใหม่ ชีวิตใหม่ บ้านใหม่ ที่ใหม่ คนใหม่ รถใหม่ ..บางคนเมียใหม่5555 นั่นคือสัณญาของพวกเรา เราจะรักกันและคบกันตลอดไป นี่แหละคือคำว่า เพื่อน คำที่เราเรียกกันตลอดไป
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ กรกฎาคม 16, 2010, 10:01:34 AM
ยินดีต้อนรับคับ พี่ไมค์ เย้..จะมีพี่มาคอยดูเเลน้องๆเพิ่มอีกคนเเล้วพวกเรา ดีใจคับ  headbang headbang
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ กรกฎาคม 16, 2010, 04:27:36 PM
ยินดีต้อนรับคับ พี่ไมค์ เย้..จะมีพี่มาคอยดูเเลน้องๆเพิ่มอีกคนเเล้วพวกเรา ดีใจคับ  headbang headbang
ขอบคุณมากครับ Kit...
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ กรกฎาคม 16, 2010, 04:32:58 PM
ยินดีครับ และขอเชิญมาเกาะพะงันวันที่27/07/10 ด้วยครับ อยากรู้จักครับ
ขอบคุณมากครับก๊อต....มีโอกาสก็อยากไปครับเพราะยังไม่เคยไปเกาะพะงันเลย โดยเฉพาะงาน Full moon party  thumbsup
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ กรกฎาคม 16, 2010, 06:09:14 PM
ยินดีครับ และขอเชิญมาเกาะพะงันวันที่27/07/10 ด้วยครับ อยากรู้จักครับ
ขอบคุณมากครับก๊อต....มีโอกาสก็อยากไปครับเพราะยังไม่เคยไปเกาะพะงันเลย โดยเฉพาะงาน Full moon party  thumbsup

วันที่27/07/10 พี่ Mikeมาพร้อม ปิ๊ก เลยครับแล้วไปต่อ Full moon party 
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ กรกฎาคม 18, 2010, 12:28:41 PM
คงต้องเป็นโอกาสหน้าแล้วครับ... surrender  24-27 ลูกสาวอยากไปหาตากับยายครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ กรกฎาคม 25, 2010, 10:55:33 AM
คงต้องเป็นโอกาสหน้าแล้วครับ... surrender  24-27 ลูกสาวอยากไปหาตากันยายครับ

เจอกัน15/08/10 นะครับพี่Mike
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 02:51:35 AM
 headbang เจอกันครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ กันยายน 09, 2010, 07:58:29 PM
headbang เจอกันครับ

มีโอกาศเจอกันที่เกาะนะครับ 15-16/09/10
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ ธันวาคม 22, 2010, 07:39:48 PM
ปลุกหัวกะโหลกขึ้นมากันหน่อยครับ เพื่อนบอลเล่าเรื่องที่ภูทับเบิกให้ฟังหน่อย เรื่องโจงชักชัก
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ ธันวาคม 22, 2010, 07:45:23 PM
ดีครับดีบ้านเราจะได้ไม่เงียบเหงาครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ ธันวาคม 22, 2010, 11:09:51 PM
พวกเราไปเที่ยวกันที่ภูทับเบิก ได้ไปนอนที่ home stay แต่ความรู้สึกของผมขอเรี่ยกว่า กระท่อมชาวเขา ราคาพอๆกับนอนเต็้นเลย ทุกๆอย่างมันเป็นธรรมชาติจริงๆ เย็นนั้นผมเป็นคนทำอาหารเรื่องของเรื่องเห็นผักสดๆแล้วเกิดอาการอยากกิน ลืมบอก เจ้าของที่พักเป็นชาวเขาเขาพูดไม่ชัด เขียนยังไม่ชัดเลย อยางเช่น พักกากพักไข เป็นต้น เข้าเรื่องต่อ ขณะผมกำลังผัดผักอยู่รู้สึกอึดอัดเพราะพกปืนอยู่เลยเอาปืนออกมาวางไว้ใกล้ๆเขียงแล้วเอาถุงมือปิดไว้ ชาวเขาเจ้ากรรมดันเข้ามาเห็นพอดีเขาเลยถามว่า งี่อะราย ผมเลยบอบว่าปืนไงไม่รูจักเหลอ เขาบอกว่ารู้นักท่องเที่ยงพกปืนด้วยเหลอ และก็ไม่ใด้พูดอะไรต่อ คืนนันเราสนุกเฮฮาตามภาษาพวกเรา นั่งรอบกองไฟย่างไข่ ย่างมัน คุยกันเรื่อยเปื่อย แต่เพื่อนช้างเรานอนไม่หลับเลยเดินเข้าเดินออกคุยโทรศัพท์ทั้งคืน พอพวกเราตื่นเช้ามาชาวเขาขี้สงสัยได้ยิงคำถามไส่เราเลย เราขอถางหน่อยนะ นักท่องเทียวพกปืนใด้ไงตำรวจไม่จัจเหลอ เราไม่นอนทังคืนเลยเรากัว ขี่รถคันย่ายๆมีหนวมีเคาโจงชัดๆ เราบอกเมียเราเขาจะเอาไรให้เขาเอาไปเถาะเอาชีวิดเรารอดให้พนคืนนี้ก็พอ เรากับเมียนอนถือมีดคนละเล่มทังคืนเลย ผมเลยบอกเขาไปว่าผมเป็นตำรวจจ้าเขายังไม่อยากจะเชื่อต้องเอาบัตรให้ดู เพือนๆคิดดูเอาขนาดชาวเขายังกลัวเลย  มีหนวดมีเครา พกปืนด้วย โจรชัดๆ  เฮ้อ กูละเบื่อ สงสัยต้องไปทำหน้าใหม่ให้เหมือนพระเอกหนังเกาหลีแล้วเรา
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ ธันวาคม 23, 2010, 10:18:04 AM
ของผมมีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อย

ขับขึ้นภูทับเบิกเข้าโค้งกันมันมาก และไปถึงบนยอดที่สำหรับให้กางเต้นเราก็ขึ้นไปจอดชมวิวกัน และอีกชุดหนึ่งออกกระเวนหาที่พักเมื่อได้ที่พักคือ ที่ของชาวเขา ที่เขามองพวกเราว่าเป็นดารากันทุกคน  ช่วงที่กำลังจะออกรถลงไปทีพัก ก็สตาทและคนซ้อนรีบขึ้นทันทีกลัวโดนทิ้งและเลี้ยวออกวงแคบบนถนนดินรถเลยคอพับลงไปนอนทั้งสองคน แป๊บเดียวเฮียกิจกลัวผมอายก็ออกมาบ้าง ก็เลยเอากิมมิ้งลงไปนอนอีกคัน เพื่อนที่เหลืออีกสองคันที่มีคนซ้อน รีบไล่คนซ้อนลงกันใหญ่เลย เหตุการณ์ผ่านแค่นิดเดียวเรารีบออกมาเลย สรุปปลอดภัยกันทุกคน และรถก็ไม่เสียหายอะไรเลย

ข้อควรจำรถใหญ่เวลาเลี้ยวที่แคบต้องระวัง

มีกันล้มมีประโยชน์มากมาย

จบแล้วครับขอเรื่องของคนต่อไปคนละเรื่อง
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ ธันวาคม 23, 2010, 01:50:04 PM
ไม่ต้องถามเลยนะว่ากลุ่มนี้ ระหว่าง ตำรวจ กับ โจง เหมืองอะรายมากที่สุด ฮิฮิ...
เค้าเรียกว่า..ทำตัวให้กลมกลืนไงครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: MOD DIAMOND ที่ ธันวาคม 23, 2010, 07:09:01 PM
นั้นไงคับพี่ปิ๊ก  งานเข้าเลยนะพี่  เล่นเอาชาวเขานอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะพี่ (เดียวลูกหลานชาวเขา ก็เต็มเขาสิคับ ) นอนไม่หลับเลย
ส่วนพี่ก๊อต พี่กิจ  ของผมก็คล้าย ๆ พี่เลยคับ  แต่ว่าคนละเวอชั่นคับ  พอดีเมาค้างคับ  สตาร์ทได้ออกเลยคับ ยังไม่ทันจะหักคืนเลยคับ  ออกเลยคับ  กลิ้งคับ  แต่ไม่เป็นไรเหมือนกันคับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ ธันวาคม 24, 2010, 12:32:48 PM
ส่วนของผมไม่มีเรื่องขำ..มีเเต่เรื่องเสียวววว...ว้าว...เสียวสิคับพี่น้องไม่เสียวได้ไงคับ ขีนำอยู่ดีๆก็มีรถยนต์กลับรถขวางหน้าเฉยเลย พี่เเกเห็นเรามาคงตกใจไม่รีบข้ามไปให้ไว เจือกหยุดรถกลางถนนอีก เบรคสิคับพี่งานนี้ โชคดีที่  ABS ทำงานไม่งั้นกิมมิ่งก็คงจะไม่เหลือ เพราะอีกเมตรเดียวก็ท้ายปิคอัพเเล้วคับ เเละโชคดีที่คันตามมาเป็นมวย พี่ก็อตหักหลบท้ายขาวๆของผมทัน เเหม..นึกว่าจะโดนเเซนวิสซะเเล้วเรา ..เสียวมั๊ยล่ะคับพี่น้อง55
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BIGBALLHSR. ที่ ธันวาคม 24, 2010, 10:37:29 PM
ส่วนเราขอเล่าเรื่องความเข้าใจผิดให้อ่านนะเรื่องมีอยู่ว่าวันที่ไปนอนที่แก่งคุดคู้คืนนั้นเรานั่งสูบบุหรี่อยู่นอกบ้านพักก้อได้ยินเสียงน้องกิตตะโกนมาว่าเสือออออออออออออเราก้อตกใจเฮ้ยมีเสือด้วยเรอะก้อพยายามมองหานะแต่ก้อม่ายเห็นแล้วก้อมีเสียงตะโกนมาอีกว่าเสือออออออออสองตัวในใจคิดว่าซวยแล้วตูมันมาตัวเดียวไม่พอมาสองตัวเลยหรอเนี่ยก้อลุกเดินเข้าบ้านพักจะไปถามน้องกิตว่าเสืออยู่ที่หนายหรอแต่ไม่ทันได้เปิดประตูบ้านพักก้อได้ยินเสียงออกมาอีกว่าน้ำเต้าำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำาาาาาาาาาาาาาาเท่านั้นแหละถึงบางอ้อเลยพวกท่านๆเล่นน้ำเต้าปูปลากันนั่นเองแหมน้องกิตท่าจะแทงเต็งเสือไว้เต็มที่ละสิถึงได้ตะโกนดังแบบนั้น5555555555555เกือบทำพี่หัวใจวายแล้วนะน้องนี่แหละครับเรื่องของผม Big Ball Headstone ครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ ธันวาคม 25, 2010, 11:46:13 AM
555555  headbang
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ ธันวาคม 25, 2010, 03:26:49 PM
ดีนะที่เสือมาแค่สอง....ถ้าเสือมา 11 ตัวคงจะสนุกกว่านี้นะพวกเรา nana
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BLACK DEVIL ที่ ธันวาคม 26, 2010, 02:33:26 AM
 nana แต่พี่ว่าถ้าเสือมันมาเห็นบอลล์ เสือมันน่าจะตกใจจนช๊อคเสียล่ะมากกว่านะ 55555   eyeopoping
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BIGBALLHSR. ที่ ธันวาคม 26, 2010, 09:37:21 PM
jawdropโอ้โหผมน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอครับพี่กรผมยังนึกว่าผมเป็นชีวอนซะอีกถ้าไม่ได้พี่แนะแนวผมก้อไม่รู้นะเนี่ยว่าตัวผมน่ากลัวนะ5555555555555 pray
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BLACK DEVIL ที่ ธันวาคม 27, 2010, 12:34:02 AM
 nana ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกบอล....พี่ล้อเล่นน่ะ 55555 ขำ ๆ แต่ถ้ามีดาบสักเล่มคาบอยู่ที่ปากน่าจะดูดีกว่านี้อีกหน่อยนะ  sick


(http://img831.imageshack.us/img831/9814/e0b89ae0b8ade0b8a531.jpg)
     
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BIGBALLHSR. ที่ ธันวาคม 27, 2010, 12:55:08 AM
ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ขอบคุญมากครับพี่กรที่ปลอบใจผมนะคร้าบบบบบบบครั้งหน้าไปไหนผมจะพกดาบไปด้วยแต่ผมคิดว่าเพื่อนคงไม่ชอบให้ผมชักดาบนะครับ55555555555555555555 pray
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ ธันวาคม 27, 2010, 08:01:05 AM
พระอาจารย์อ้วน เข้ามาเล่าเรื่อง กินหน่อยครับ หรือไม่ก็เรื่องระหว่าง ปาย กับ ภูทับเบิก ที่ใหนหนาวกว่ากัน ไม่รู้พี่เถียงกับใคร
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: uan-hs-1% ที่ ธันวาคม 27, 2010, 09:48:40 PM
ดาว่าปายหนาวกว่า แต่ผมว่าภูทับเบิกหนาวกว่านะ 3 โมงเย็นก็ใส่เสื้อหนาวกันแล้ว  เรื่องตื่นเต้นของผมก็มีอยู่ว่า ตอนค่ำพวกเรานั่งรอบกองไฟเพื่อไล่ความหนาวและพวกเรานั่งล้อมวง ย่างมันปิ้งไข่กินกันสนุกกันมากแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีมือดีแอบวางระเบิดในกองไฟ ในระหว่างที่เราโม้กันและก็กินกันไปด้วยก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นมาดังปัง น้องช้างโดนระเบิดไฟเข้าไปเต็มๆ แต่ไม่เป็นอะไรเลย หลังจากหายตกใจแล้ว เพื่อนฝรั่งถามว่านายมีอะไรดีหรือขอชมมั่งสิ น้องช้างก็เลยควักเครื่องรางออกมาพวงใหญ่ 5555555555 headbang headbang headbang[/size]
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BIGBALLHSR. ที่ ธันวาคม 27, 2010, 10:14:10 PM
;Dแต่ผมว่าปะป๋า(ฝรั่ง)มีของดีกว่าช้างนะครับเพราะหล่นลงไปในกองไฟยังไม่เป็นไรเลยนะแถมยังขี่รถไปต่อได้อย่างสบายๆนะตอนเช้าเพื่อนๆจำได้อะป่าวผมว่าต้องมีของดีแน่ๆเลยว่างั้นไหมครับพระอาจารย์555555555555555 ;D
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มกราคม 06, 2011, 07:12:31 PM
เรื่องราวต่างๆถึงเวลามันจะผ่านไปนานแค่ใหนถ้าได้อ่านหรือมานั่งเล่าสู่กันฟัง มันมีความสุข มันดูเหมือนเด็กๆนะแต่จริงแล้วมันแก่ๆกันใกล้จะหมดแล้ว พวกเราลุงทุนกันทำหนังไว้ดูกันสักเรื่องดีใหม
หาคนถ่าย เขียนบทขึ้นมา เริ่มการเดินทาง ฝันมานานแล้วอยากขี่รอบเมืองไทยเอาแบบ biker
ตอนนี้ผมเปิดรับสมัครดารานะครับ เชิญสมัครได้เลย
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 06, 2011, 11:02:54 PM
เิอาด้วยเพื่อน ก่อนจะหมดแรงเสี่ยก่อน พวกเราจะมีการเลือกประธานคนใหม่่ในปีนี้ เป็นการเปลี่ยนในสิ่งที่ดี เพราะผมใช้เวลาครบ10ปีของกลุ่มแล้วถึงวันเวลาของคนใหม่สิ่งใหม่ความคิดใหม่ๆ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม คนเก่าขอเป็นตำ นานๆ555 ไม่ใช่ตำนานเป็นเรื่องเล่า เราขออยู่เบื่องหลังเป็นทีปรึกษาเราอยากให้มีคนใหม่ๆความคิดใหม่ๆเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ หวังว่าพี่น้องเราคงเข้าใจและเห็นด้วยในความคิดของผม โดยผมขอฝากความหวังไว้กับท่านประธานคนใหม่ที่พวกเราจะเลือก และท่านรองประธานที่อยู่ที่ต่างๆที่กันไป พี่น้องเราขอให้พวกเราทำกลุ่มให้มันโตขึ้นและยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไป อ้อเกือบลืม สำหรับตัวผมผมคิดว่า น้องกิจ เหมาะสำหรับหน้าที่นี้ เวลาที่เราขี่รถกับน้องน้องมันดูแลพวกเราอยู่ตลอด และน้องมันหามๆเหมือนเรา ขอให้ท่านรองประธานช่วยแสดงความคิดด้วยนะครับ เอาใครดี คนใหม่เก่าไม่สำคัญ มันสำคัญว่าพวกเรามีหัวใจดวงเดียวกันหรือเปล่า พี่น้องพ้องเพือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน headstone riders
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 07, 2011, 07:35:31 AM
ช้างเอาด้วยนะ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ มกราคม 07, 2011, 11:08:39 AM
พอผมเริ่มอ่านของท่านประธานแล้วผมก็นึกถึงน้องกิจเป็นคนแรกเลยครับ พออ่านต่อไปก็เห็นท่านประธานเสนอชื่อน้องกิจ นั่นก็หมายความว่าน้องของเราคนนี้มีคุณสมบัติที่ดีพร้อมที่จะเป็นประธานกลุ่มคนใหม่ได้ ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับ  แล้วเราจะเลือกกันเมื่อไหร่ครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ มกราคม 07, 2011, 01:51:55 PM
เรื่องราวต่างๆถึงเวลามันจะผ่านไปนานแค่ใหนถ้าได้อ่านหรือมานั่งเล่าสู่กันฟัง มันมีความสุข มันดูเหมือนเด็กๆนะแต่จริงแล้วมันแก่ๆกันใกล้จะหมดแล้ว พวกเราลุงทุนกันทำหนังไว้ดูกันสักเรื่องดีใหม
หาคนถ่าย เขียนบทขึ้นมา เริ่มการเดินทาง ฝันมานานแล้วอยากขี่รอบเมืองไทยเอาแบบ biker
ตอนนี้ผมเปิดรับสมัครดารานะครับ เชิญสมัครได้เลย

[/quote
]ผมเห็นด้วยนะพี่ก็อต เเต่ผมไม่ห่วงอะไรหรอก ห่วงอยู่อย่างเดียว นักเเสดงกิตติมศักดิ์ทุกๆท่านล้วนคิวทองทั้งนั้นเลย จะมีเวลาให้เหรอครับ555  headbang
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 07, 2011, 02:09:31 PM
ผมชื่อ น้องพี ครับ  ขอพี่ๆเข้ากลุ่มด้วยคนได้ไหมครับพี่ๆ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ(http://www.dphoto.in.th/d/____+_______+___+Subaru+KTC+master+card+_23_.jpg/93079/1)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ มกราคม 07, 2011, 02:11:47 PM
แหม..น้องพี ได้สิครับ ว่าเเต่พาคนนี้มาเข้ากลุ่มด้วยก้อยิ่งดีนะ เเละจะดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าน้องคนนี้จะพาเพื่อนๆมาด้วย555  flirty flirty flirty
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 07, 2011, 02:13:54 PM
แหม..น้องพี ได้สิครับ ว่าเเต่พาคนนี้มาเข้ากลุ่มด้วยก้อยิ่งดีนะ เเละจะดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าน้องคนนี้จะพาเพื่อนๆมาด้วย555  flirty flirty flirty

พี่กิต สบายดีไหมครับพี่
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ มกราคม 07, 2011, 02:17:18 PM
สบายดีคับ ขอบคุณครับ ว่างๆก้อขอเฮียมาเที่ยวหัวหินบ้างสิ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 07, 2011, 02:30:54 PM
สบายดีคับ ขอบคุณครับ ว่างๆก้อขอเฮียมาเที่ยวหัวหินบ้างสิ


มีไปแน่นอนพี่กิต เมือ่กี้น้าปิ๊ก  บอกว่าเดือนมีนาจะจัดงาน มาบอกผมที่ร้าน ครับ  ฝากเน้อฝากตัวเจอกันแน่นอนครับพี่


(เดี๋ยวจัดน้องแบบนี้ไปด้วยนะครับพี่)(http://img196.imageshack.us/img196/5660/dscf4383resize.jpg)

(http://img10.imageshack.us/img10/6581/dscf4364resize.jpg)

(http://img208.imageshack.us/img208/1535/dscf4326resize.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ มกราคม 07, 2011, 02:37:33 PM
สงสัยว่าเราจะแก่แล้วนะเนี่ย ขี่ตั้งแต่รุ่นพ่อยันลูกเลย... headbang
ยินดีต้อนรับครับ..พี
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 07, 2011, 02:42:11 PM
สงสัยว่าเราจะแก่แล้วนะเนี่ย ขี่ตั้งแต่รุ่นพ่อยันลูกเลย... headbang
ยินดีต้อนรับครับ..พี555 น้าไมค์ ยังไม่แก่ หรอกกก ครับ น้าาาา
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BIGBALLHSR. ที่ มกราคม 08, 2011, 09:27:14 PM
สบายดีคับ ขอบคุณครับ ว่างๆก้อขอเฮียมาเที่ยวหัวหินบ้างสิ


มีไปแน่นอนพี่กิต เมือ่กี้น้าปิ๊ก  บอกว่าเดือนมีนาจะจัดงาน มาบอกผมที่ร้าน ครับ  ฝากเน้อฝากตัวเจอกันแน่นอนครับพี่


(เดี๋ยวจัดน้องแบบนี้ไปด้วยนะครับพี่)(http://img196.imageshack.us/img196/5660/dscf4383resize.jpg)

(http://img10.imageshack.us/img10/6581/dscf4364resize.jpg)

(http://img208.imageshack.us/img208/1535/dscf4326resize.jpg)
:oพีจะพาแบบนี้มาด้วยจิงจิงหริไม่กลัวน้าๆจะหัวใจวายกันสะก่อนหรอ55555555555555555 :o[/color][/size]
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 09, 2011, 12:15:29 AM
5555 ไม่แน่นะครับ

(ขอโทษนะครับ พี่ ไม่ทราบ พี่BIGBALLHSR. ชื่ออะไรเหรอครับ เคยเจอกันไหม ครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BIGBALLHSR. ที่ มกราคม 09, 2011, 12:40:13 AM
ก้อที่ไปร้านเมื่อวานกับปิ๊กกับช้างนะพีชื่อบอลจ้า
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BLACK DEVIL ที่ มกราคม 09, 2011, 03:32:34 AM
 nana น้องพี จำไว้เลยคนนี้แหล่ะพี่บอล จะได้ยิง เอ๊ยทักไม่ผิดตัว    thumbsup


(http://img717.imageshack.us/img717/1549/6o01.jpg)
     
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 09, 2011, 07:26:29 PM
ก้อที่ไปร้านเมื่อวานกับปิ๊กกับช้างนะพีชื่อบอลจ้า
nana น้องพี จำไว้เลยคนนี้แหล่ะพี่บอล จะได้ยิง เอ๊ยทักไม่ผิดตัว    thumbsup

ขอบคุณ น้าภากร มากคร๊าบบบ ที่แนะนำ

จำได้แล้ว ครับ พี่บอล  ;D ;D ;D ;D number1
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 09, 2011, 09:26:40 PM
นี่แหละหนึ่งใน โจรชัดๆ 5555
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 09, 2011, 09:28:15 PM
bigballแปลว่าไข่ใหญ่นะพี พวกน้าตั้งให้เพื่อนเอง ใหญ่ของจริงนะจะบอกให้555555
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BIGBALLHSR. ที่ มกราคม 09, 2011, 11:38:51 PM
bigballแปลว่าไข่ใหญ่นะพี พวกน้าตั้งให้เพื่อนเอง ใหญ่ของจริงนะจะบอกให้555 eyeopopingเอากันขนาดนั้นเลยหรือเพื่อนเดี๋ยวเราขายไม่ออกนะเพื่อนพีอย่าไปเชื่อที่น้าๆเค้าพูดนะมันไม่จริง eyeopoping
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 10, 2011, 11:14:18 AM
5555  ครับ น้าบอล น้าปิ๊ก    อย่างี้ ผม ต้องขอ คำชี้แนะ และครับบบแอบไปเห็นมาเลยเอามาฝากครับ

(http://img829.imageshack.us/img829/1729/asahiladyeventambassado.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 10, 2011, 12:51:54 PM
เลือกไม่ถูกเลย พี น้าว่าถ้ามีอย่างนี้พวกพี่ๆน้าๆขอเหมาเลยแล้วกันนะ( ไม่กลัวใครหลอกกลัว พี่ชายคนโตของน้องพีอย่างเดียว )555555
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 10, 2011, 09:02:49 PM
เลือกไม่ถูกเลย พี น้าว่าถ้ามีอย่างนี้พวกพี่ๆน้าๆขอเหมาเลยแล้วกันนะ( ไม่กลัวใครหลอกกลัว พี่ชายคนโตของน้องพีอย่างเดียว )555555


คนนั้น ผมก็กลัว น้า 55555   fingerscrossed fingerscrossed fingerscrossed fingerscrossed fingerscrossed
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BLACK DEVIL ที่ มกราคม 11, 2011, 07:17:21 PM
 headbang เมื่อวันเสาร์ ป๊า มาเที่ยวที่ร้าน "บ้านเพื่อน" บอกกับน้าว่าอยากจะหา    ทริปใกล้ ๆ พาลูกชายไปสอนเทคนิคการขี่ฮาร์เลย์หน่อยน่ะน้องพี  meditate
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Sara RK ที่ มกราคม 12, 2011, 11:25:27 AM
วันเสาร์นี้มีปาร์ตี้ใช่มั้ยครับพี่ Head Stone
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 12, 2011, 11:50:27 AM
มีงานเล็กๆข้างร้านครับ ปาร์ตี้ 19มีนาครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มกราคม 12, 2011, 01:28:04 PM
headbang เมื่อวันเสาร์ ป๊า มาเที่ยวที่ร้าน "บ้านเพื่อน" บอกกับน้าว่าอยากจะหา    ทริปใกล้ ๆ พาลูกชายไปสอนเทคนิคการขี่ฮาร์เลย์หน่อยน่ะน้องพี  meditate

ชวนเฮียไป ปาย กันใหมครับ ท่านรอง หรือไม่ลงมาเที๋ยวเกาะ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 12, 2011, 09:07:21 PM
headbang เมื่อวันเสาร์ ป๊า มาเที่ยวที่ร้าน "บ้านเพื่อน" บอกกับน้าว่าอยากจะหา    ทริปใกล้ ๆ พาลูกชายไปสอนเทคนิคการขี่ฮาร์เลย์หน่อยน่ะน้องพี  meditate


ขอบคุณมากครับ น้ากร ครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BLACK DEVIL ที่ มกราคม 13, 2011, 02:48:28 AM
headbang เมื่อวันเสาร์ ป๊า มาเที่ยวที่ร้าน "บ้านเพื่อน" บอกกับน้าว่าอยากจะหา    ทริปใกล้ ๆ พาลูกชายไปสอนเทคนิคการขี่ฮาร์เลย์หน่อยน่ะน้องพี  meditate

ชวนเฮียไป ปาย กันใหมครับ ท่านรอง หรือไม่ลงมาเที๋ยวเกาะ

 headbang เฮียเขาอยากจะพาน้องพีไปสอนเทคนิคการขี่แค่ใกล้ ๆ ก่อนน่ะก๊อด ส่วนพี่เองตอนนี้ก็มีงานหลายอย่างต้องทำ ไปไหนไม่ได้เลย police
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 13, 2011, 12:47:15 PM
ขอบคุณ น้าๆ มากๆครับ ที่จะช่วยกัน สอนเทคนิค การขับให้ผม
(น้าปิ๊กติดสอนเทคนิคการขี่ ให้ผมนะคร๊าบบบ)

ปล. ป๊าฝากบอกว่าอยากได้ทริปใกล้ๆ ขี่กันครบๆทุกคน ว่างๆกันวันไหน จัดมาเลยครับ เฮียเค้าอยากขี่แล้ว  number1 number1 number1
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 13, 2011, 09:40:19 PM
ขอบคุณ น้าๆ มากๆครับ ที่จะช่วยกัน สอนเทคนิค การขับให้ผม
(น้าปิ๊กติดสอนเทคนิคการขี่ ให้ผมนะคร๊าบบบ)ขีรถรึว่าขี่อะไรครับผม
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 14, 2011, 10:44:46 AM
ขอบคุณ น้าๆ มากๆครับ ที่จะช่วยกัน สอนเทคนิค การขับให้ผม
(น้าปิ๊กติดสอนเทคนิคการขี่ ให้ผมนะคร๊าบบบ)ขีรถรึว่าขี่อะไรครับผม

ทั้ง 2 อย่างเลยได้ไหม ครับ น้า
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มกราคม 14, 2011, 11:14:24 AM
ขอบคุณ น้าๆ มากๆครับ ที่จะช่วยกัน สอนเทคนิค การขับให้ผม
(น้าปิ๊กติดสอนเทคนิคการขี่ ให้ผมนะคร๊าบบบ)

ปล. ป๊าฝากบอกว่าอยากได้ทริปใกล้ๆ ขี่กันครบๆทุกคน ว่างๆกันวันไหน จัดมาเลยครับ เฮียเค้าอยากขี่แล้ว  number1 number1 number1
ทริปไปเมืองกาญ กันใหมครับ พี่น้องครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 14, 2011, 12:01:36 PM
ทริปไปเมืองกาญ กันใหมครับ พี่น้องครับ
เอาเปล่าพร้อมอยู่นะเพื่อน
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: Mike-Immortals:165 ที่ มกราคม 14, 2011, 12:10:52 PM
เมื่อไหร่ดีครับ  number1
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: pik hs ที่ มกราคม 14, 2011, 01:01:43 PM
ต้องถามท่านรองประธานสายใต้ดูครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: uan-hs-1% ที่ มกราคม 14, 2011, 03:54:46 PM
 fingerscrossed fingerscrossed    ย่าลืม  phonecall บอกเฮดสโตน นนท์  ด้วยนะจะๆได้ล๊อควันถูก fingerscrossed fingerscrossed
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มกราคม 14, 2011, 04:52:07 PM
เมื่อไหร่ดีครับ  number1
ต้องถามท่านรองประธานสายใต้ดูครับ
fingerscrossed fingerscrossed    ย่าลืม  phonecall บอกเฮดสโตน นนท์  ด้วยนะจะๆได้ล๊อควันถูก fingerscrossed fingerscrossed

ผมเขี่ยบอลให้เพื่อนได้เที๋ยวกันครับ ลองนัดดูครับถ้าว่างผมไปด้วย

แต่ทริปที่ผมอยากขี่มากคือลงใต้ ช่วงเดือนเมษาครับ
วันที่ 4/04/11 เจอกันที่ชุมพร วันแรกนอนสุราษ
วันที่ 2-3 ไปนอนสตูล และข้ามไปมาเลย์โดยทางเรือ หรือจะไปเกาะตะรูเตา
วันที่ 4 ตีกลับทางถูเก็ต แวะงานPhuket Bikeweek 2011
วันที่ 5 ตีกลับทางระนอง
วันที่ 6 กลับบ้าน

หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: BIGBALLHSR. ที่ มกราคม 14, 2011, 10:02:10 PM
อ้าว....อ้าว.....เพื่อนก็อตมาเขี่ยเราทำไมเราอยู่เฉยๆแล้วนะมาเขี่ยเราให้จั๊กจี๋สะอีก55555555555555555 ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ มกราคม 24, 2011, 06:37:26 PM
ไปด้วย..ไปด้วย...ปีนี้ใครไม่นั่งก็ไม่ต้องไป ยะฮู้..  headbang
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand มีงานใหญ่ประจำปี
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มีนาคม 02, 2011, 12:30:21 PM
เรามีงานใหญ่ประจำปีนี้ ในวันที่19/03/2011 งานครบรอบ 10 ปี กลุ่ม head stone

ขอเชิญเพื่อนๆที่มีเวลาว่างนะครับ  
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มีนาคม 03, 2011, 10:19:06 PM
เรามีงานใหญ่ประจำปีนี้ ในวันที่19/03/2011 งานครบรอบ 10 ปี กลุ่ม head stone

ขอเชิญเพื่อนๆที่มีเวลาว่างนะครับ  


(http://image.free.in.th/z/im/headstone.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=59258505311eb7f5381a279de00cb1f1)
Thanks: ฝากรูป (http://www.uppicweb.com) dictionary (http://www.dictionary.in.th)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มีนาคม 04, 2011, 09:53:54 AM
(http://image.free.in.th/z/ih/headstone.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=c91e7ed6a034ac85435a20c2e625e621)
Thanks: ฝากรูป (http://www.uppicweb.com) dictionary (http://www.dictionary.in.th)
(http://image.free.in.th/z/ih/headstone.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=c91e7ed6a034ac85435a20c2e625e621)
Thanks: ฝากรูป (http://www.uppicweb.com) dictionary (http://www.dictionary.in.th)

มารับด้วยเด้อ ไปไม่ถูก
(http://image.free.in.th/z/id/dsc01439.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=ffcf6f6a06b19795330dfb6a1822ed4c)
Thanks: ฝากรูป (http://www.uppicweb.com) dictionary (http://www.dictionary.in.th)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มีนาคม 08, 2011, 10:20:26 AM
งานใหญ่ของกลุ่มปี2011(http://image.free.in.th/z/ih/headstone.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=c91e7ed6a034ac85435a20c2e625e621)
Thanks: ฝากรูป (http://www.uppicweb.com) dictionary (http://www.dictionary.in.th)
(http://image.free.in.th/z/ih/headstone.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=c91e7ed6a034ac85435a20c2e625e621)
Thanks: ฝากรูป (http://www.uppicweb.com) dictionary (http://www.dictionary.in.th)

มารับด้วยเด้อ ไปไม่ถูก
(http://image.free.in.th/z/id/dsc01439.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=ffcf6f6a06b19795330dfb6a1822ed4c)
Thanks: ฝากรูป (http://www.uppicweb.com) dictionary (http://www.dictionary.in.th)
เรามีงานใหญ่ประจำปีนี้ ในวันที่19/03/2011 งานครบรอบ 10 ปี กลุ่ม head stone

ขอเชิญเพื่อนๆที่มีเวลาว่างนะครับ  


(http://image.free.in.th/z/im/headstone.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=59258505311eb7f5381a279de00cb1f1)
Thanks: ฝากรูป (http://www.uppicweb.com) dictionary (http://www.dictionary.in.th)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มีนาคม 09, 2011, 08:45:16 AM
แผนที่จัดงาน Head Stone Party 19/03/2011 ตามลิ้งด้านล่างครับ
http://hd-playground.com/smf/index.php/topic,30818.new.html#new
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มีนาคม 14, 2011, 08:59:24 PM
เรามีงานใหญ่ประจำปีนี้ ในวันที่19/03/2011 งานครบรอบ 10 ปี กลุ่ม head stone

ขอเชิญเพื่อนๆที่มีเวลาว่างนะครับ  

หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: gkgk ที่ มีนาคม 24, 2011, 07:42:51 PM
ขอบคุณเพื่อนทุกๆท่านครับ ที่มาร่วมงาน ครบรอบ 10 ปี HEAD STONE และขอบคุณเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปร่วมงานและได้ติดตาม
ปีหน้าเจอกันใหม่ครับ
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ มกราคม 16, 2014, 09:52:15 PM
นึกถึงวันคืนเก่าๆ9ปีผ่านไป ไวดังสายลม
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: LKS,BKK พระราม4 {by.P} ที่ มกราคม 17, 2014, 09:44:27 AM
เดินทางกับ Biker รุ่นเก่าของเมืองไทย

(http://www.uppicweb.com/x/i/iv/chiangmaitrip059.jpg)ผม พี ฝากตัวด้วยนะครับพี่ๆ หวังว่าจะได้ ขี่ด้วยกันนะครับ อยากขี่กับพี่ๆๆๆๆๆ

(http://i1189.photobucket.com/albums/z439/peera73/customer/Tirp/60018_10151379831524439_780526238_n_zps066df109.jpg)
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 10, 2014, 11:54:53 AM
 :mah (chilling):
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 10, 2014, 11:56:58 AM
 :have a nice day:
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 10, 2014, 11:58:07 AM
 :bouaaaaah:
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 10, 2014, 12:05:35 PM
ยุคเก่าจบไปยุคใหม่ก็เริ่มเเทนที่ :yuush:
หัวข้อ: Re: Head Stone Hua Hin Thailand
เริ่มหัวข้อโดย: kit huahin ที่ เมษายน 10, 2014, 12:10:47 PM
 :mah (chilling):