Harley Davidson Playground Forum

General Talk => Technical Talk => ข้อความที่เริ่มโดย: joekrub ที่ มีนาคม 17, 2020, 08:10:04 PM

หัวข้อ: มีวิธีเช็คกรอง arlenness ไหมครับว้าแท้หรือของเทียบเคียง
เริ่มหัวข้อโดย: joekrub ที่ มีนาคม 17, 2020, 08:10:04 PM
คือสังกรองมาที่กล่องบางชิ้นเขียน made in taiwan อยากรู้ว่าของแท้จาก usa หรือเปล่า เช็คยังไงครับ