ข่าวประชาสัมพันธ์งาน Scomadi Friendship Night Party