งานลูกพ่อขุนพิปูนคลาสสิค สองล้อ สานฝัน มนต์รักพิปูน #1