งานครบรอบ 15th COMMANDER THAILAND (วันเกิดช้างน้อย)