สิทธิบัตรเผย AFRICA TWIN ปี 2020 จะติดตั้งเครื่องยนต์ 1084 ซีซี | HD-Playground.com