หากมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ระบบ MANUAL อาจทำให้มีนักขี่หน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น | HD-Playground.com