สิทธิบัตรใหม่เผย KAWASAKI เตรียมพัฒนามอเตอร์ไซค์ระบบไฮบริด | HD-Playground.com