งานครบรอบ 17 ปี Air Force Rider ขี่รถชมทะเลหมอ สร้างเสาธงให้โรงเรียนแดนไกล