CO-C-01<br>Expired::
CO-C-02<br>Expired::
CO-C-03<br>Expired::
FAQ
วิธีการใช้ Special Classified Items (เครดิต SCI)
By HDP Admin
DATE: 2011.06.02
VIEW: 2396
POST: 1

     บอร์ดจำหน่ายสินค้าใน HD-Playground ได้มีการนำระบบการอัพเดทบอร์ดซื้อ-ขาย แบบใหม่มาใช้งาน โดยมีชื่อเรียกว่า Special Classified Items (SCI) ซึ่งแต่เดิมนั้น สมาชิกสามารถทำการอัพเดทประกาศขายสินค้า โดยการโพสต์์คำตอบจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในประกาศนั้น ๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเชียร์สินค้าและเปิดโอกาสให้กระทู้จำหน่าย สินค้าของสมาชิกท่านอื่น ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงประกาศขายสินค้ามากขึ้น เพื่อที่จะอัพเดทกระทู้ขายสินค้าของท่านให้ขึ้นมาอยู่ในบอร์ดขายสินค้าลำดับแรก

      โดย HDP จะไม่อนุญาตให้มีการโพสต์กระทู้ขายสินค้าชิ้นเดิมซ้ำ เพื่อหวังที่จะให้ประกาศขายสินค้ามีการอัพเดทขึ้นมาอยู่ในหน้าแรก หากสมาชิกท่านใดฝ่าฝืนลงประกาศขายสินค้าชิ้นเดิมซ้ำหลายครั้ง จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนและทำการลบประกาศขายสินค้าทั้งหมด และหากยังมีความพยายามที่จะลงจำหน่ายในลักษณะดังกล่าวต่อไป HDP จะทำการแบนสมาชิกท่านนั้นให้ไม่สามารถใช้งานเว็บบอร์ดทั้งหมด

     ระบบการอัพเดทแบบใหม่ จะให้สิทธิในการอัพเดทกระทู้สำหรับท่านเจ้าของกระทู้เท่านั้น โดยได้รับสิทธิเบื้องต้นดังนี้
                1. สมาชิกทั่วไป - ได้สิทธิการอัพเดทกระทู้ (Free Credit) 1 ครั้งต่อวัน
                2. สมาชิกผู้จำหน่าย Vendor Member - ได้สิทธิการอัพเดทกระทู้ (Free Credit) 3 ครั้งต่อวัน
                3. สมาชิกร้านค้า Shop Member - ได้สิทธิการอัพเดทกระทู้ (Free Credit) 5 ครั้งต่อวัน

                **หมายเหตุ  สมาชิกทุกท่านสามารถอัพเดทกระทู้โดยมีระยะห่าง 60 นาทีต่อการอัพเดท 1 ครั้ง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ซึ่งจะจัดพื้นที่แสดงสินค้าพิเศษในหน้ารวมกระทู้ และในหน้าบอร์ดขายสินค้า โดยมีพื้นที่แสดงสินค้าแบ่งเป็น

1. พื้นที่โซน A แสดงภาพสินค้าในลักษณะ Thumbnail โดยการนำเอาภาพที่ถูกใช้ในกระทู้ขายสินค้าภาพแรกมาแสดงผล พร้อมข้อความหัวข้อประกาศขายสินค้า มาแสดงอยู่ในหน้ารวมกระทู้ และในหน้าบอร์ดขายสินค้าย่อยทุกบอร์ด
- A1 เฉพาะประกาศขายรถมอเตอร์ไซค์ที่มาจากบอร์ด HD for Sale และ All Bikes for Sale
- A2 ประกาศจากบอร์ด Parts & Accessories, Apparels & Protection และ Service

2. พื้นที่โซน B แสดงหัวข้อประกาศขายสินค้าล่าสุด พร้อม Thumbnail ขนาดเล็ก อยู่ด้านใต้พื้นที่โซน A นำมาแสดงอยู่ในหน้ารวมกระทู้ และในหน้าบอร์ดขายสินค้าย่อยทุกบอร์ด
- B1 เฉพาะประกาศขายรถมอเตอร์ไซค์ที่มาจากบอร์ด HD for Sale และ All Bikes for Sale
- B2 ประกาศจากบอร์ด Parts & Accessories, Apparels & Protection และ Service

3. พื้นที่โซน C แสดงหัวข้อประกาศขายสินค้าล่าสุดในหน้าบอร์ดรวมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จะแสดงทั้งประกาศขายที่มาจากทุกบอร์ด

 
ท่านสามารถใช้เครดิต SCI พร้อมกับการสร้างประกาศใหม่ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ในการตั้งกระทู้จำหน่ายสินค้าขึ้นใหม่ จะมีปุ่มเครดิต SCI เพิ่มขึ้นดังภาพ ท่านสามารถใช้เครดิต SCI หรือไม่ก็ได้ โดยมีการแจ้งจำนวนเครดิตที่เหลืออยู่ให้ท่านทราบ
 

 
2. หากท่านต้องการใช้เครดิต SCI เพื่อให้ประกาศของท่านโดดเด่นกว่าประกาศอื่น ท่านสามารถคลิ๊กเลือกจำนวนที่ต้องการใช้
 
 
3. ในกรณีที่ท่านใช้เครดิต SCI จำนวน 2 เครดิต หรือ 3 เครดิต กระทู้ของท่านจะแสดงผลในพื้นที่โซน B และ โซน A ในรูปแบบภาพตัวอย่างขนาดเล็ก ท่านจะต้องทำการแนบไฟล์ภาพที่ต้องการให้แสดงจำนวน 1 ภาพ โดยทำการกดปุ่ม "เรียกดู" โดยเลือกเพียง 1 ภาพที่ต้องการใช้ ในขนาดไม่เกิน 200K หรือต่ำกว่า ระบบจะทำการปรับลดขนาดใหม่ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ จึงไม่ควรเป็นภาพขนาดใหญ่
 
 
6. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มตั้งกระทู้ตามปกติ ประกาศของท่านจะแสดงผลตามเงื่อนไขการใช้เครดิต SCI ที่ท่านเลือก

 

 
ในกรณีที่ต้องการอัพเดทประกาศเดิม ท่านสามารถทำได้ดังนี้
 
1. ในประกาศของท่านจะมีชุดเครื่องมือเพิ่มขึ้นดังภาพ โดยจะมีปุ่ม "Use Credit" และ "Free Credit" พร้อมรายละเอียดจำนวนเครดิตที่ท่านสามารถใช้ได้
 

 
2. หากท่านต้องการใช้สิทธิอัพเดทกระทู้ ท่านสามารถกดปุ่ม "Free Credit" เพื่อทำการอัพเดทกระทู้ของท่านให้ขึ้นมาอยู่อันดับแรกของบอร์ด
 

 
3. ระบบจะถามเพื่อยืนยันการ อัพเดท กระทู้ของท่านอีกครั้ง ให้กดปุ่ม "OK" เพื่อยืนยันการอัพเดท
 

 
4. หากท่านต้องการใช้เครดิต SCI ในการอัพเดทกระทู้ ท่านสามารถกดปุ่มเลือกจำนวนเครดิต
 

 
5. เมื่อเลือกจำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "Use Credit" ซึ่งจำนวนเครดิตที่เหลืออยู่ของท่านจะแสดงอยู่ด้านขวามือ
 

 
6. ระบบจะสอบถามเพื่อยืนยันการใช้เครดิต SCI อีกครั้ง ให้กดปุ่ม "OK" หากต้องการใช้ เครดิต SCI
 
 
7. ประกาศของท่านจะถูกแสดงผลตามลักษณะการใช้เครดิตที่ท่านได้เลือก
 
bHead01

 

Share   Like
Comments  
Posted by K_5599
Date: 2011.12.10