CO-C-01<br>Expired::
CO-C-02<br>Expired::
CO-C-03<br>Expired::
Charity
Charity 2008
By HDP PR
DATE: 2011.05.30
VIEW: 2098
POST: 0
ข้อมูลการจัดงาน
WWW.HD-PLAYGROUND.COM
โลโก้ HD-Playground
 

โลโก้ HDP Party & Charity 2008
 
สถานที่จัดงาน :
ร้าน Slim RCA
วันเวลา :
วันที่ 19 มกราคม 2551
ผู้เข้าร่วมงาน :
(โดยประมาณ)
-
 
รูปแบบการจัด :
คอนเสิร์ต และปาร์ตี้สังสรรค์
 
ร้าน Slim RCA
   

HD-PLAYGROUND PARTY & CHARITY 2008

2010 Dyna Wide Glide
โปสเตอร์งาน HDP Party & Charity 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

• เป็นงานพบปะสังสรรค์สำหรับผู้รักและหลงใหลในรถจักรายานยนต์ฮาร์เล่ย์ - เดวิดสัน
• หารายได้เพื่อมอบให้กับมูลนิธิบ้านอิ่มใจ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมภายในงาน

                                                                                          • การประมูลสินค้าชาวมอเตอร์ไซค์
                                                                                          • การจำหน่ายเสื้อยืดที่ระลึก

2010 Dyna Wide Glide
บรรยากาศเริ่มคึกคัก
2010 Dyna Wide Glide
สมทบทุนบริจาค
2010 Dyna Wide Glide
แขกผู้ร่วมงาน
ยอดบริจาคทั้งหมดจากการจัดงาน

ารจัดงาน HDP Party & Charity 2008 ในครั้งนี้ สามารถรวมยอดบริจาคได้เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท โดยจะนำไปสมทบทุนเข้ามูลนิธิบ้านอิ่มใจ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้การอุปการะเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์

มูลนิธิบ้านอิ่มใจ จ.เชียงใหม่
 
มูลนิธิบ้านอิ่มใจ


บ้านอิ่มใจ ตั้งอยู่เลขที่ 285 หมู่ 2 ต.ส้มผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยได้เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี จากภาระใจของคน 3 คน ที่เริ่มก่อตัวขึ้น และด้วยเงินเริ่มต้นที่คนละ 500 บาท โดยทางคริสตจักรอิมมานูเอล กรุงเทพฯ ได้ถวายเงินก้อนหนึ่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ 1 คน เป็นการสนับสนุนทำให้บ้านอิ่มใจได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการรับเด็กจำนวน 15 คนจากบ้านเวียงพิงค์ใน วันที่ 16 เมษายน 2540 เดิมอยู่ที่ตำบลหนองตอง จนถึงปี เมษายน 2549 และได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลสันผักหวาน เมื่อ พฤษภาคม 2549 ในเนื้อที่ 11 ไร่ ปัจจุบันบ้านอิ่มใจมีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งหมดจำนวน 40 คน อายุระหว่าง  6 ถึง  20  ปี

เด็กๆ ที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านอิ่มใจได้รับการดูแลด้วย ความรักและความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน เด็กๆ ได้รับการอบรม และสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตตาม แบบจริยธรรมอันดีของคริสเตียน และมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพตลอดจนได้โอกาสในการพัฒนา ศักยภาพของตัวเองทั้งจากการเรียนในระบบและนอกระบบ ผ่านทางโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านอิ่มใจได้จัดเตรียมให้

ปัจจุบัน เด็กส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นและตอนกลาง เป็นช่วงที่เด็กกำลังค้นหาตัวเอง เด็กๆ ต้องการแบบอย่างที่ดีที่จะดำเนินตามต้องการ  ค้นหาความถนัดของตัวเองเพื่อตั้งเป้าหมาย   หรือเลือกอาชีพที่ต้องการที่จะเป็นในอนาคต บ้านอิ่มใจให้การสนับสนุนเด็กให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ให้เขามีอนาคตที่สดใส เป็นผู้นำและเป็นผู้ที่จะช่วยคนอื่นๆ ได้ต่อไป และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

 

Share   Like
Comments