CO-C-01<br>Expired::
CO-C-02<br>Expired::
CO-C-03<br>Expired::
Charity
Charity 2012
By HDP PR
DATE: 2013.08.23
VIEW: 2221
POST: 0

 

HD-PLAYGROUND 7TH ANNIVERSARY CHARITY & PARTY"งานฉลองครบรอบ 7 ปี เว็บไซต์ของคนรัก Harley-Davidson ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย"


 

 

 

ข้อมูลการจัดงาน
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ - เวลา :

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555
เวลา 18.00 - 23.00 น.
ผู้เข้าร่วมงาน : ประมาณ 2,000 คน
รูปแบบการจัด : คอนเสิร์ตและปาร์ตี้สังสรรค์


 

วัตถุประสงค์

- เป็นงานพบปะสังสรรค์สำหรับผู้รักและหลงใหลในรถจักรยานยนต์ Harley-Davidson
- ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนนุเซะโปล้และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก


 

กิจกรรมภายในงาน

- การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของร้านค้าชั้นนำ
- การประมูลสินค้าจากผู้สนับสนุนทั่วประเทศ
- การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจาก HDP
- คอนเสิร์ตการกุศลจากวงชนะเลิศการประกวดเวที Chang และศิลปินร็อคชื่อดัง "ซิลลี่ ฟูลส์" (Silly Fools)

 

 

 ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน 

     
     
     
      ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม >>>
     

 

 ยอดบริจาคจากการจัดงาน
HD-PLAYGROUND ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกท่าน ทุกกลุ่ม รวมไปถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดี 'ช้าง' 'Retro Live Cafe' และ 'Jack Daniel's' ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "HD-Playground 7th Anniversary Charity" ณ Retro Live Café ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รับยอดเงินจากการบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,052 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ จะถูกนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในชื่อของ HD-Playground และจะถูกนำไปจัดสรรเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนนุเซะโปล้ มอบเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 267,774 บาท โดยจัดสรรให้กับห้องเรียนทั้ง 4 สาขา คือ โรงเรียนนุเซะโปล้ สาขาแม่, สาขาบ้านนุโพ, สาขาบ้านทิโพจิ และสาขาซอแหมะโกร ตามความประสงค์ที่ทางโรงเรียนได้แจ้งให้ทราบแล้วในเบื้องต้น และมอบทุนการศึกษา ให้กับน้อง ๆ จำนวน 3 ทุน โดยจะมีการช่วยเหลือจนเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กยากไร้, เด็กชาวเขา และเด็กด้อยสัญชาติ ทุนละ 3,600 บาท / ทุน / ปี จำนวน 60 ทุน รวมถึงให้การช่วยเหลือในส่วนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของ น้องๆ โดยเน้นในกลุ่มของนักเรียนพักนอน อาทิ แชมพู, สบู่, ยาสีฟัน ฯลฯ และสื่อความรู้ จำพวกหนังสือเรียนต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,278 บาท

ซึ่งจากการจัดงานในปีที่แล้วนั้น HD-Playground ได้มอบความช่วยเหลือไปยัง 3 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนวิชาวดี ต.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ มอบให้เดือนละ 15,000 บาท (2) โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ (3) โรงเรียนดอนบอสโก้ จ.กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนวิชาวดี จ.นครสวรรค์ ที่ได้มีการตกลงไว้ว่าจะมอบให้เดือนละ 15,000 บาท ในปีนี้ก็ยังคงมีการส่งความช่วยเหลือไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

โรงเรียนนุเซะโปล้


ประวัติและความเป็นมา
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียน 411 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเขตบริการดังนี้ คือ บ้านนุเซะโปล้, บ้านนุกะโถวา, บ้านบ่อแร่, บ้านมะโอโค๊ะ, บ้านคอโซทะ, บ้านทิโพจิ, บ้านนุโพ, บ้านซอแหมะโกร, บ้านทีจอซี และมีเด็กจากฝั่งพม่า ในจำนวนเขตบริการที่กล่าวถึงล้วนแต่มีระยะทางที่ห่างไกลมากกว่า 3 กิโลเมตร จึงจำเป็นที่ทางโรงเรียนต้องจัดที่พักนอนสำหรับนักเรียนที่ห่างไกล เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น

 


รายละเอียดการขอความอนุเคราะห์
โรงเรียนนุเซะโปล้ มีห้องเรียนทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ 1.) นุโพ จำนวนนักเรียน 125 คน 2.) ซอเเหมะโกร จำนวนนักเรียน 26 คน และ 3.) ทิโพจิ จำนวนนักเรียน 60 คน โดยโรงเรียนนุเซะโปล้คือโรงเรียนแม่ของทั้ง 3 สาขา และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 216 คน ซึ่งนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาทั้งหมด พูดภาษากระเหรี่ยง และมีฐานะทางบ้านอยู่ในระดับถือว่ายากจน เพราะมีรายได้น้อยมากเมื่อเทียบกับประชาชนในเขตพื้นราบ1. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้
    ต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้

1. โครงการสร้างหลังคาโรงตากผ้าให้เด็กพักนอน
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้มีนักเรียนที่อยู่ห่างไกลพักนอนกับโรงเรียนในปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน นักเรียนพักนอนหญิงจำนวน 20 คน นักเรียนประจำพักนอนชาย 27 คน เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพราะบ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนมาก ประกอบผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนจึงทำให้นักเรียนไม่มีเงินค่ารถสำหรับ กลับบ้าน นักเรียนจึงต้องอยู่กับโรงเรียนจนจบภาคเรียนในแต่ละภาคเรียนแต่ในภาคเรียนที่ 1 นั้นตรงกับเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและหอพักไม่มีที่ตากผ้าจึงทำให้เด็กไม่มีที่ตากผ้าและทำให้เสื้อผ้าเด็กไม่แห้งแล้วต้องใส่เสื้อชื้น ๆ มาโรงเรียนจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไม่สบายบ่อยและเป็นโรคผิวหนังหรือผื่นคันต่าง ๆ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนพักนอนมีที่ตากผ้า
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวก
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี


เป้าหมาย
นักเรียนพักนอนโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้จำนวน 48 คน มีที่ตากผ้าเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี


เพิ่มเติม
เครื่องกรองน้ำสำหรับให้เด็กดื่ม จำนวน 2 เครื่อง
เตียงนอนสำหรับเด็กหอพักนอน จำนวน 50 ที่

 

 

     
 
     

 

 

2. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ)
    ต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้

1. อุปกรณ์ห้องครัวสำหรับทำอาหารให้แก่เด็กนักเรียน
2. ห้องสมุด

2.1 หนังสือสารคดีหรือนิตยสารต่างๆ เพื่อที่จะเก็บไว้ในห้องสมุด
2.2 ชั้นวางหนังสือ 3 ตัว
2.3 โต๊ะญี่ปุ่น 5 ตัว
2.4 ตู้เก็บเอกสาร 2 ตัว
2.5 ตู้เก็บยา 1 ตู้

3. อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ภายในโรงเรียน

3.1 แบบเตอร์รี่โซล่าเซล 4 ก้อน ก้อนละ 130 AMP
3.2 ปัตตาเลี่ยนตัดผมให้นักเรียนชาย 2 อัน
3.3 ระฆังเคาะเข้าแถว 1 อัน

 

 


 

 

3. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ)
    ต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้

1. ปรับปรุงห้องครัวและต่อเติมบ้านพักครู

 

 

     


 

 

4. โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร)
    ต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้

1. อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ภายในโรงเรียน

1.1 เสื่อน้ำมัน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร
1.2 ที่นอนอนุบาล 10 ชุด
1.3 ชั้นวางหนังสือ 2 ตัว
1.4 เสาธงชาติ 1 อัน
1.5 แบบเตอร์รี่โซล่าเซล 4 ก้อน ก้อนละ 130 AMP
1.6 ระฆังเคาะเข้าแถว 1 อัน
1.7 นาฬิกาแขวน 1 ตัว

 

 

     
   

 

 

 


โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

 

ประวัติและความเป็นมา
โรงเรียน อุ้มผางวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ก.ม.163 ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (แม่สอด - อุ้มผาง) เลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ห่างจากตัวจังหวัดตาก 248 ก.ม. และห่างจากอำเภอแม่สอด 164 ก.ม. ตั้งอยู่บนเนินเขา บนเนื้อที่ 115 ไร่ ทิศเหนือติดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 ทิศใต้ติดทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันออกติดป่าสงวนแห่งชาติ และทิศตะวันตกติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2499 เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนอุ้มผาง เนื้อที่ 15 ไร่ อยู่ในพื้นที่ลุ่ม ห่างจากที่ตั้งปัจจุบัน ประมาณ 1 กม. เมื่อเริ่มก่อตั้งเปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) มีนักเรียนชาย 3 คน หญิง 10 คน นายภุชงค์ สุขุมวัฒนะ เป็นครูใหญ่คนแรก โดยในวันที่ 20 เมษายน 2519 กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม" นายพิษณุ สราญรมย์ เป็นครูใหญ่คนแรก โดยโอนข้าราชการ ลูกจ้างและทรัพย์สินของโรงเรียนอุ้มผางมาไว้ในสังกัดใหม่ทั้งหมด ต่อมาใน พ.ศ. 2521 จึงย้ายสถานที่ตั้งจากที่เดิมตามมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันขนาด 115 ไร่ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายปัญหาและอุปสรรคที่โรงเรียนกำลังเผชิญอยู่

  • ขาดแคลนห้องเรียน เนื่องจากเดิมถูกกำหนดให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน ปัจจุบัน มีอาคารเรียนแบบ 108 เพียง 2 หลัง
  • นักเรียนที่มีภูมิลำเนาห่างไกลจนไม่สามารถเดินทางไปกลับทุกวันได้ จำเป็นต้องเข้าพักอาศัยในหอพักที่สร้างให้และบ้านพักที่โรงเรียนจัดสร้างให้ จำนวน 412 คน ล้วนมีฐานะยากจน รวมทั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯซึ่งต้องให้การดูแล 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในยามเจ็บป่วย โดยโรงเรียนรับภาระในการจัดหาข้าวสาร อาหาร เครื่องนอน เครื่องนุ่มห่ม ฯลฯ ให้ซึ่งงบประมาณที่รัฐจัดให้ตามเกณฑ์ ยังไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้แต่อย่างใด
  • เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเป็นจำนวนมาก และใช้การได้ไม่ทนนาน เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าที่ยังผลิตจากเครื่องยนต์ดีเซลมีกระแสไม่คงที่ และขัดข้องจนต้องหยุดจ่ายเป็นประจำทุกวัน
  • ขาดอัตรากำลังครูเป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวอยู่ 1 คน และบมจ. ธนาคารกรุงไทย จ้างให้ 5 คน
  • การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฯ อุดหนุน และสาธารณูปโภค โดยใช้เกณฑ์ตามขนาดของโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ทุรกันดารห่าง ไกล สินค้าในท้องถิ่นมีราคาแพง และจำเป็นต้องรับภาระดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำนวนมากตลอดเวลา ทำให้โรงเรียนได้รับความเดือดร้อนจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนมากแก้ปัญหาต่าง ๆ เฉพาะหน้า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทุกปี
  • บ้านพักครูมีสภาพเก่าชำรุดและไม่เพียงพอ

 

 

     
     

 

 

Share   Like
Comments