RECENT POST
Y-C-01<br>Expired::
Profile : Ple
หน้ารวม
ข้อมูลส่วนตัว
กระทู้เก่า
บล๊อกส่วนตัว
แกเลอรี่ภาพ
วิดีโอ
ข้อมูลการซื้อขาย

กฏระเบียบการใช้งาน VDO

  1. ไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน VDO เพื่อประโยชน์ทางการค้า ยกเว้น สมาชิกร้านค้า และสมาชิกผู้จำหน่าย เท่านั้น
  2. ห้ามใช้ VDO ในการเผยแผร่ความรุนแรง-หยาบคาย, ลามก-อนาจาร, ผิดศีลธรรม, จาบจ้วงสถาบัน, หมิ่นเบื้องสูง
  3. ห้ามใช้ VDO เพื่อโจมตี พาดพิง ว่ากล่าว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
  4. ไม่ควรใช้ VDO เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนา เนื่องจากมีความล่อแหลมในการทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเวปแห่งนี้เป็นเวปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์
HDP 6th Anniversary presentation
By Ple
DATE: 2011.05.30
VIEW: 2386
POST: 0
HDP 5th Anniversay 2010
By Ple
DATE: 2011.05.12
VIEW: 2362
POST: 0
HDP 4th Anniversary from M Channel
By Ple
DATE: 2011.05.12
VIEW: 2372
POST: 0
Harley Official VDO: Over 30 ways to change your life.
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2535
POST: 0
MV: Rick Ross performing Super High.
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2487
POST: 1
Harley Official VDO: Rick Ross "Super High" Behind the Scenes Video
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2478
POST: 0
Harley Official VDO: Sturgis 2010 Daily Recap
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2476
POST: 0
Harley Official VDO: The Springfield Mile
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2256
POST: 0
Harley Official VDO: Explore
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2282
POST: 0
Harley Official VDO: Scott Parker on the XR1200X
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2304
POST: 0
Harley Official VDO: Marisa Miller - Start something
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2308
POST: 0
Harley Official VDO: Josh Kurpius, part II
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2312
POST: 0
Harley Official VDO: Josh Kurpius, Part I
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2324
POST: 0
Harley Official VDO: The H-D Forty-Eight motorcycle
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2278
POST: 0
Harley Official VDO: Jeremy Jones
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2301
POST: 0
Harley Official VDO: Relive International Female Ride Day 2009
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2346
POST: 0
Harley Official VDO: Kain Saul Flips an XR1200 on dirt
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2329
POST: 0
Harley Official VDO: RIDES Magazine Customizes Bikes for Ludacris & Shawnna
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2275
POST: 0
Harley Official VDO: Marisa Miller & H-D Salute Those Who Defend Freedom
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2259
POST: 0
Harley Official VDO: U.S. Army Trains Dispatch Riders
By Ple
DATE: 2011.04.21
VIEW: 2276
POST: 0