RECENT POST
Y-C-01<br>Expired::
Profile : sheewa
หน้ารวม
ข้อมูลส่วนตัว
กระทู้เก่า
แกเลอรี่ภาพ
วิดีโอ

กฏระเบียบการใช้งาน VDO

  1. ไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน VDO เพื่อประโยชน์ทางการค้า ยกเว้น สมาชิกร้านค้า และสมาชิกผู้จำหน่าย เท่านั้น
  2. ห้ามใช้ VDO ในการเผยแผร่ความรุนแรง-หยาบคาย, ลามก-อนาจาร, ผิดศีลธรรม, จาบจ้วงสถาบัน, หมิ่นเบื้องสูง
  3. ห้ามใช้ VDO เพื่อโจมตี พาดพิง ว่ากล่าว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
  4. ไม่ควรใช้ VDO เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนา เนื่องจากมีความล่อแหลมในการทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเวปแห่งนี้เป็นเวปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์
Sheeva Classic & T-Cycle Harley Davison
By sheewa
DATE: 2011.09.22
VIEW: 2769
POST: 2
SHEEVA
By sheewa
DATE: 2011.09.13
VIEW: 2859
POST: 1
Harley-Davidson @ sidewalk 1
By sheewa
DATE: 2011.09.13
VIEW: 2858
POST: 0
ชีวาคลาสสิค พี่ต้อ
By sheewa
DATE: 2011.07.04
VIEW: 2692
POST: 5
SHEEVA CLASSIC LEVI*S
By sheewa
DATE: 2011.07.04
VIEW: 2505
POST: 5