RECENT POST
Y-C-01<br>Expired::
Profile : HDP Admin
หน้ารวม
ข้อมูลส่วนตัว
กระทู้เก่า
บล๊อกส่วนตัว
แกเลอรี่ภาพ
วิดีโอ
ข้อมูลการซื้อขาย

กฏระเบียบการใช้งาน VDO

  1. ไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน VDO เพื่อประโยชน์ทางการค้า ยกเว้น สมาชิกร้านค้า และสมาชิกผู้จำหน่าย เท่านั้น
  2. ห้ามใช้ VDO ในการเผยแผร่ความรุนแรง-หยาบคาย, ลามก-อนาจาร, ผิดศีลธรรม, จาบจ้วงสถาบัน, หมิ่นเบื้องสูง
  3. ห้ามใช้ VDO เพื่อโจมตี พาดพิง ว่ากล่าว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
  4. ไม่ควรใช้ VDO เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนา เนื่องจากมีความล่อแหลมในการทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเวปแห่งนี้เป็นเวปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์
HD-Playground in California Part1
By HDP Admin
DATE: 2011.10.04
VIEW: 2159
POST: 0
HDP 6th Anniversary Party & Charity @ตะลุยปาร์ตี้ #3
By HDP Admin
DATE: 2011.06.01
VIEW: 2166
POST: 0
HDP 6th Anniversary Party & Charity @ตะลุยปาร์ตี้ #2
By HDP Admin
DATE: 2011.06.01
VIEW: 2164
POST: 0
HDP 6th Anniversary Party & Charity @ตะลุยปาร์ตี้ #1
By HDP Admin
DATE: 2011.06.01
VIEW: 2166
POST: 1
HDP 6th Anniversary Party & Charity Interview
By HDP Admin
DATE: 2011.05.30
VIEW: 2158
POST: 0
HDP 6th Anniversary Party & Charity
By HDP Admin
DATE: 2011.05.30
VIEW: 2167
POST: 0
งานแถลงข่าว Bangkok Motorbike Festival 2011
By HDP Admin
DATE: 2011.02.28
VIEW: 2127
POST: 0