RECENT POST
A-C-01<br>Expired::
A-C-02<br>Expired::
A-C-03<br>Expired::
แจ้งปิดการให้บริการบางส่วนใน HDP V.4
By Lee
DATE: 2011.07.06
VIEW: 2308
POST: 0
แบ่งปัน   Like

HDP ขอเรียนแจ้งเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านถึงการปิดการให้บริการบางส่วนใน HDP V.4 โดยจะมีฟังชั่นที่ปิดให้บริการดังนี้
1. Classified - ปิดการให้บริการระบบซื้อขายรุ่นใหม่พร้อมระบบ Search Engine แต่ยังสามารถใช้ระบบประกาศซื้อ-ขายบอร์ดเก่าได้เหมือนเดิม
2. Blog - ปิดให้บริการ แต่สำหรับท่านที่สนใจที่จะเขียน Blog ส่วนตัว ท่านสามารถขอเปิดใช้บริการในส่วนนี้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการใช้งาน Blog
3. Photo Gallery - ปิดให้บริการ แต่สำหรับท่านที่ต้องการสร้าง Gallery ภาพส่วนตัว ท่านสามารถขอเปิดใช้บริการในส่วนนี้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการใช้งาน Photo Gallery
4. VDO - ปิดให้บริการ แต่สำหรับท่านที่ต้องการสร้างห้อง VDO สว่นตัว ท่านสามารถขอเปิดใช้บริการในส่วนนี้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการใช้งาน VDO

โดย HDP V.4 จะยังคงให้บริการในส่วนของบทความ, ข่าวสาร, งานอีเว้นท์ต่างๆ และข้อมูลรถ Harley-Davidson อยู่เช่นเดิม
แต่ในส่วนของบริการที่มากเกินความจำเป็น จะถูกปิดเพื่อป้องกันความสับสนในการใช้งานของทุกท่าน

HDP ยังคงดำเนินการปรับปรุงเวป HD-Playground ต่อไป เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก-ง่ายดาย
และจะยังคงพัฒนาบริการต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานของทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้งานเวปไซท์แห่งนี้ครับ

Comments