RECENT POST
"สวยสุดๆ ของแต่งเต็ม" HD ...
DATE 2015.09.12
"สวยสุดๆ ของแต่งเต็ม" HD ...
DATE 2015.08.29
รถสวยมาก DUCATI Monster 7...
DATE 2015.07.30
"สวยสุดๆ ของแต่งเต็ม" HD ...
DATE 2015.07.29
"ลดสุดๆ ของแต่งเต็ม" HD S...
DATE 2015.07.24
"สวยสุดๆ ของแต่งเต็ม" HD ...
DATE 2314.08.19
"สวยสุดๆ ของแต่งเต็ม" HD ...
DATE 2015.07.02
Y-C-01<br>Expired::
Profile : PhuketHarley
หน้ารวม
ข้อมูลส่วนตัว
กระทู้เก่า
แกเลอรี่ภาพ
ข้อมูลการซื้อขาย

กฏระเบียบการใช้งาน Photo

  1. ไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน Photo เพื่อประโยชน์ทางการค้า ยกเว้น สมาชิกร้านค้า และสมาชิกผู้จำหน่าย ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำ Review สินค้าเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เพื่อขายสินค้าโดยตรง
  2. ห้ามใช้ Photo ในการเผยแผร่ภาพความรุนแรง-หยาบคาย, ลามก-อนาจาร, ผิดศีลธรรม, จาบจ้วงสถาบัน, หมิ่นเบื้องสูง
  3. ห้ามใช้ Photo เพื่อโจมตี พาดพิง ว่ากล่าว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
  4. ไม่ควรใช้ Photo เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนา เนื่องจากมีความล่อแหลมในการทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเวปแห่งนี้เป็นเวปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์