RECENT POST
DATE
Y-C-01<br>Expired::

กฏระเบียบการใช้งาน Photo

  1. ไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน Photo เพื่อประโยชน์ทางการค้า ยกเว้น สมาชิกร้านค้า และสมาชิกผู้จำหน่าย ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำ Review สินค้าเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เพื่อขายสินค้าโดยตรง
  2. ห้ามใช้ Photo ในการเผยแผร่ภาพความรุนแรง-หยาบคาย, ลามก-อนาจาร, ผิดศีลธรรม, จาบจ้วงสถาบัน, หมิ่นเบื้องสูง
  3. ห้ามใช้ Photo เพื่อโจมตี พาดพิง ว่ากล่าว บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
  4. ไม่ควรใช้ Photo เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง, ศาสนา เนื่องจากมีความล่อแหลมในการทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเวปแห่งนี้เป็นเวปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์
HDP Wednesday Ride #1
By HDP PR
HDP Milestone Meeting (July 2015)
By HDP PR
HD Drag Day Party #2
By HDP PR
อบรมขับขี่ปลอดภัย โดย STORM Riding Academy
By Srichai
Ride for Nepal: มอบเงินบริจาค
By HDP PR
Ride for Nepal
By Srichai
Run & Sun 8080 Cafe
By Srichai
HDP Sunday Morning Ride 19/04/2015
By Srichai
HDP in 68 Years Of Vespa La Festa
By Srichai
Smoke & Dust Cusrom Show 2015
By Srichai
HDP in Bangkok Motorbike Festival 2015
By HDP PR
MC Football Charity Cup 2014
By HDP PR
HDP Milestone Meeting (November)
By HDP PR
Southern Bigbike Charity 2014
By HDP PR
Hot Rod Custom Show 2014
By HDP PR
Chiangmai Trip 2014
By HDP PR
Ducati Scrambler Launch
By HDP PR
Launch of Libero Moto Motorcycle Studio
By HDP PR
Harley-Davidson 2015 Model Launch Open House Party
By HDP PR
8080 Cafe 3 Year Anniversary / Bangkok Kustom Kulture
By HDP PR
HDP Milestone Meeting - Halloween Knight (October)
By HDP PR
Commander City 12th Anniversary
By HDP PR
ประชุมเตรียมความพร้อมงานฟุตบอล 4 เส้า
By HDP PR
Immortal's Day
By HDP PR
[ 1 ] 2 3 4 5